Reklamácia tovaru zakúpeného na internete

Ak si spotrebiteľ zakúpi tovar cez e-shop, zo zákona mu vyplýva nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní. Táto lehota začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy, resp. odo dňa jeho prevzatia. Dlhšia doba platí v prípade, že spotrebiteľ nie je o svojom práve na odstup od zmluvy poučený. V takom prípade sa lehota predlžuje na jeden rok a 14 dní. Pokiaľ by e-shop spotrebiteľa poučil dodatočne, tak 14-denná lehota začína plynúť odo dňa obdržania poučenia.

V súvislosti s týmto je potrebné upozorniť, že sa právo na odstúpenie nevzťahuje napríklad na tovar, ktorý je upravený podľa želaní spotrebiteľa, hudobné a video nahrávky, alebo počítačové programy, pokiaľ bol porušený ich pôvodný obal.

Zákonná doba záruky

Na všetok spotrebný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. V prípade nákupu cez e-shop plynie záručná doba odo dňa doručenia tovaru na vašu adresu, resp. od osobného prevzatia. Dátum objednávky alebo zaplatenia na situácii nič nemení. Niektorí obchodníci na tovar dobrovoľne ponúkajú dlhšiu záručnú dobu, než sú zákonom stanovené dva roky. K jej predĺženiu stačí, aby o nej informoval na obale výrobku, alebo v priloženom návode. Platný je dokonca aj prísľub v reklame.

Kde a ako uplatniť reklamáciu

Reklamácia tovaru sa môže uplatniť priamo na prevádzkovej adrese e-shopu, či v autorizovanom servise uvedenom na záručnom liste. O uplatnení reklamácie si nechajte vždy vystaviť písomné potvrdenie, ktoré bude obsahovať dátum reklamácie, čoho sa týka a požadovaný spôsob jej vybavenia. Vzor reklamácie by mal obchodník sprístupniť svojim zákazníkom v predajni alebo online na internete.

TIP: Pri nákupe na akejkoľvek online platforme (napr. 1ashop), je dôležité si najprv dôkladne si overiť dôveryhodnosť a spoľahlivosť predajcu.

Opakovaný výskyt vady

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne využívať. Kupujúci má právo na výmenu veci alebo od zmluvy môže odstúpiť. Tie isté práva má zákazník aj v prípade, že vady sú odstrániteľné, no ich pravidelné opakovanie znemožní využívanie zakúpeného tovaru.

Kamenné obchody

Pokiaľ je tovar kúpený v e-shope, je možné odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu. Táto možnosť je daná predovšetkým tým, že zákazník si produkty nemôže osobne prezrieť, alebo ich rovno vyskúšať. Pri nákupe v kamennom obchode túto možnosť má a preto mu právo na bezdôvodné odstúpenie od zmluvy zaniká. Kupujúcemu samozrejme náleží právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že je produkt poškodený. Pokiaľ je v poriadku, tak na jeho vrátenie či výmenu bez udania dôvodu právo nemá.

To však nebráni tomu, aby predajca takúto možnosť dobrovoľne ponúkol a zaviazal sa k nej nad rámec zákona. Je to teda na rozhodnutí každého obchodníka, či svojim zákazníkom vyjde v ústrety. Potom sa samozrejme kupujúci môže dožadovať svojich nárokov, ktoré mu pri kúpe zaručili.

Verejná prezentácia

V prípade verejných prezentácií sú možnosti odstúpenia od zmluvy rovnaké ako v prípade nákupu cez e-shop. Pokiaľ spotrebiteľ uzavrel s podnikateľom zmluvu mimo bežné podnikateľské priestory, tak od zmluvy môže odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní.