Neuznaná reklamácia – ako postupovať

neuznana reklamacia ako postupovat

Ak zákazník požiada o reklamáciu, avšak tá mu je neuznaná alebo zamietnutá, určite je z toho frustrovaný a nahnevaný. Je to úplne normálne. Reklamácie sú často náročný proces a ich odmietnutie môže byť skutočne zničujúce. Netreba však zúfať, pretože existuje niekoľko krokov, ktoré človek môže urobiť, aby si zabezpečil, že jeho reklamácia bude uznaná.

Ak v súlade so zákonom zákazník odstúpi od zmluvy, má nárok na vrátenie plnej kúpnej ceny. V praxi sa to však mnohokrát nedeje.

Ako je to podľa zákona?

Čo hovorí zákon o reklamáciách výrobku alebo služby:

  • na všetok spotrebný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov (tzv. právo z chybného plnenia)
  • predajca je zo zákona povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu
  • spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa chyba objavuje opakovane
  • v e-shopoch má spotrebiteľ navyše možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu

Je dobré poznať zákony aj v oblasti reklamácií, pretože takto sa vie zákazník brániť, a to veľmi účinným spôsobom.

Neuznaná reklamácia: Ako pri nej postupovať

Vedomosť o tom, ako postupovať pri neuznanej reklamácii, je alfou a omegou celého procesu.

Pri neuznanej reklamácii je jeden z možných krokov obrátiť sa na znalca, ktorý vypracuje predbežný posudok, podľa ktorého sa zistí v prospech koho bude. V prípade, ak bude v prospech zákazníka, je dobré pokračovať a nechať si vypracovať správu. Na základe znaleckého posudku, kedy je predávajúci prinútený uznať reklamáciu, musí náklady na tento posudok zákazníkovi uhradiť.

Ďalšou z možností, ako postupovať pri neuznanej reklamácii, je kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, kde sa dá podať žiadosť o mimosúdne riešenie sporu. K tomu je potrebné poskytnúť všetky potrebné dokumenty a dôkazy o neúspešnej reklamácii.

Ak ani v tomto prípade zákazník nedosiahne to, aby sa vyhovelo jeho reklamácii, posledným krokom je podať žalobu na súd.

Vrátenie tovaru do 7 dní bez udania dôvodu

Zákazníci sa často pýtajú, či je možné vrátiť tovar do 7 dní bez udania dôvodu. Odpoveď je áno. Mnoho obchodníkov má politiku návratu tovaru do 7 dní bez udania dôvodu. Táto politika je založená na zásade, že zákazníci majú právo vrátiť akýkoľvek tovar, ak nie sú spokojní s jeho kvalitou alebo ak je chybný.

Vrátenie tovaru do 7 dní bez udania dôvodu je výhodou pre obchodníkov aj pre zákazníkov. Obchodníci majú vo svojej kontrole postupy a procesy pre vrátenie tovaru. To im umožňuje lepšie riadiť svoje zásoby a zaručuje, že budú schopní vykonať návraty bez straty.

Ak zákazníci nie sú spokojní s nákupom, môžu ho bez problémov vrátiť. To im dáva istotu, že vždy dostanú tovar, ktorý chcú, a sú schopní ušetriť peniaze, ak sa rozhodnú pre vrátenie tovaru. Aj napriek tomu, že existuje politika návratu tovaru do 7 dní bez udania dôvodu, je dôležité si prečítať podmienky obchodu, predtým, ako tovar zákazník vráti.

Niektoré obchody môžu mať prísnejšie postupy a podmienky pre vrátenie tovaru, ako je obyčajná politika návratu do 7 dní bez udania dôvodu. Ak zákazník chce vrátiť tovar do 7 dní bez udania dôvodu, je najlepšie sa poradiť s obchodníkom, aby sa uistil, že takúto politiku má.

Podľa recenzií je na trhu stále veľa eshopov, ktoré nemajú problém s vrátením tovaru a s jeho bezproblémovým vybavením. Napr. vrátenie tovaru na eObuv je možné až do 100 dní od prevzatia zásielky.

Čo je obchodný zákonník a aké pravidlá stanovuje?

Obchodný zákonník je právny dokument, ktorý stanovuje pravidlá a postupy pre obchodné transakcie. Zákonník vymedzuje práva a povinnosti oboch strán obchodných transakcií, ako aj obsah dohody medzi nimi. Ide o právny dokument vytvorený na základe zákonných predpisov a jeho cieľom je poskytnúť zákonnú ochranu obchodným partnerom v prípade, že by obchodná dohoda bola zrušená alebo upravená.

Obchodný zákonník sa obvykle skladá z niekoľkých častí, ktoré sa týkajú konkrétnych otázok obchodného práva. Prvá časť zákonníka definuje pojmy, ktoré sa v ňom používajú, ďalej je tam uvedené, čo sa považuje za obchodnú dohodu, ako sa môže dohoda meniť alebo zrušiť, ako sa môžu vyplácať peniaze a ako sa môžu uplatňovať práva oboch strán.

Ďalšia časť obchodného zákonníka sa týka právnych predpisov, ktoré upravujú obchodné vzťahy medzi obchodnými partnermi. Zákonník môže stanoviť aj povinnosti oboch strán v obchodnej dohode. Napríklad, ak je strana v obchodnej dohode zaviazaná dodávať tovar alebo služby, môže zákonník stanoviť, aké podmienky musí spĺňať pre splnenie tohto záväzku.

V poslednej časti obchodného zákonníka sú vymedzené postupy, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, že obchodná dohoda bude zrušená alebo upravená. Zákonník tiež stanovuje, aké postihy sa budú udeľovať v prípade nesplnenia záväzkov.

Obchodný zákonník je veľmi dôležitým právnym dokumentom, ktorý môže pomôcť obchodným partnerom zabezpečiť si práva, ktoré im zákon garantuje. Je potrebné, aby obchodní partneri mali dostatočné množstvo informácií o svojich právach a povinnostiach.

Reklamácia v spoločnosti Alza

Ak je zákazník s nákupom v tejto spoločnosti nespokojný, má možnosť uplatniť si reklamáciu. Reklamácia v Alze zabezpečí, že jeho nákup bude vyriešený v primeranom čase a k jeho spokojnosti. Je možné ju uplatniť, ak výrobok nefunguje tak, ako by mal. Tiež je možné uplatniť ju v prípade poškodenia výrobku počas jeho prepravy k zákazníkovi.

V Alze má klient na vybavenie reklamácie niekoľko možností. Najprv môže kontaktovať jej zákaznícku podporu a požiadať ju o vyriešenie problému. Alternatívou je odoslanie reklamovaného výrobku späť do jej servisného strediska. Ak výrobok nemôže byť opravený, bude zákazník vyzvaný na výmenu alebo mu bude vyplatená náhrada.

TIP: Alza prišla s moderným a pohodlným postupom reklamácie – pomocou AlzaBoxu.

V Alze je proces reklamácie veľmi jednoduchý. Ak sa klientovi nákup nepáči, stačí o ňu požiadať na stránke alebo prostredníctvom zákazníckej podpory. Spoločnosť tiež poskytuje záručný list, takže je dobré si ho uschovať ako doklad.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon o ochrane spotrebiteľa je jedným z najdôležitejších zákonov v Európe, ktorý má za cieľ ochrániť spotrebiteľov pred nekalou a neetickou obchodnou praxou. Zákon prešiel v roku 2011 a vyhlásil súbor práv pre spotrebiteľov, ktoré im umožňujú ľahšie dochádzať k spravodlivému a férovému obchodu medzi podnikmi a spotrebiteľmi.

Zákon o ochrane spotrebiteľa zahŕňa množstvo pravidiel, ktoré môžu spotrebiteľom pomôcť vyhnúť sa nekalým obchodným praktikám. Tieto pravidlá zahŕňajú povinnosť obchodníkov poskytovať presnú a dostatočnú informáciu o výrobkoch a službách, ktoré predávajú. Musia tiež poskytnúť informácie o nákladoch na tovary a služby a o dôsledkoch, ktoré má pre spotrebiteľa nákup.

Okrem toho zákon o ochrane spotrebiteľa tiež ustanovuje vymožiteľnosť práva spotrebiteľov, ktorá mu umožňuje vymáhať svoje práva v prípade, ak obchodník poruší zákon. Zákon tiež zahŕňa pravidlá pre reklamu, ktoré majú za cieľ zabezpečiť, aby informácie uvedené v reklame boli presné a dostatočné.

Poskytuje tiež spotrebiteľom právo na odstúpenie od zmluvy. To im umožňuje vrátiť tovar alebo služby, ak nespĺňajú ich očakávania alebo ak sú poškodené. Tento zákon je veľmi dôležitý pre spotrebiteľov na celom svete. Zaručuje, že budú môcť využívať svoje práva a dôverovať obchodníkom. Takisto im umožňuje vymáhať svoje práva v prípade, ak sú porušené.

Reklamácia tovaru

Reklamácia tovaru je jednou z najčastejších vecí, s ktorou sa každý zákazník môže dostať do kontaktu. Či už je to výrobok, ktorý si človek kúpil, alebo produkt, ktorý dostal ako darček, je dôležité vedieť, ako reklamovať tovar.

Prvým krokom je vyhľadať si príslušnú záručnú informáciu. Záručná informácia človeku povie, koľko času má na uplatnenie reklamácie a aké opravy môžu byť vykonané.

Keď zákazník uskutočňuje reklamáciu tovaru, je dôležité disponovať všetkými dokumentami a účtami súvisiacimi s nákupom. To zahŕňa faktúry, záručné listy, záručné certifikáty a iné dokumenty. Tieto dokumenty mu pomôžu presvedčiť predávajúceho, že si tovar skutočne kúpil.

Ďalším krokom je kontaktovanie predávajúceho. Je dôležité sa uistiť, že klient kontaktuje správnu osobu. Niektorí predajcovia môžu mať špeciálny tím pre reklamácie.

Takisto je dôležité reklamovať tovar čo najskôr. To pomôže zákazníkovi zabrániť vzniku akýchkoľvek ďalších problémov s produktom. Ak je to možné, je dobré požiadať predávajúceho, aby poskytol náhradný tovar alebo aby vrátil peniaze za tento tovar. Ak predávajúci odmietne poskytnúť náhradný tovar alebo vrátenie peňazí, môže sa klient obrátiť na zákaznícky servis alebo inštitúciu pre dohľad.

Žiaľ, v dnešnej dobe sa objavuje čoraz viac podvodných eshopov, ktoré zákazníci recenzujú ako podvodné alebo nespoľahlivé, napr. Euromart.

Reklamácia tovaru môže byť stresujúca skúsenosť, avšak s trochou vedomostí a informácií je možné uspieť a dosiahnuť požadovaný výsledok. Však napríklad Factcool.sk si zakladá na kvalite služieb a spokojnosti svojich zákazníkov, a preto má vo svojej politike vrátenia tovaru priateľský a prehľadný prístup.

Čo je to reklamačný list

Reklamačný list je dokument, ktorý sa vyžaduje pri reklamácii. Je to oficiálny list, ktorý je potrebný na vyjadrenie nespokojnosti s produktom alebo službou. Reklamačný list musí obsahovať informácie o tom, kto reklamuje, ako aj o tom, čo sa reklamuje. Zvyčajne zahŕňa aj detailné informácie o produkte, ktorý bol reklamovaný, ako aj dôvod reklamácie.

Reklamačný list musí tiež obsahovať presné informácie o tom, aká náhrada sa očakáva po úspešnom vybavení reklamácie. Všetky tieto informácie by mali byť čo najpresnejšie a najpodrobnejšie, aby firma, ktorá reklamáciu vybavuje, mohla čo najrýchlejšie identifikovať problém a ponúknuť vhodné riešenie. Tento dokument je dôležitý pre obidve strany.

Poskytuje firmám informácie, ktoré potrebujú na vybavenie reklamácie a spotrebiteľom istotu, že ich reklamácia bude vybavená rýchlo a efektívne.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je dokument, ktorý definuje pravidlá a podmienky, za akých si môžu spotrebitelia nárokovať svoje práva na reklamáciu. Reklamácia umožňuje zákazníkovi nárokovať si právo na opravu, výmenu alebo vrátenie peňazí za chybný tovar. Nároky zákazníka sa dajú uplatniť iba vtedy, ak reklamačný poriadok umožňuje reklamáciu.

Reklamačný poriadok by mal byť jasný a ľahko pochopiteľný pre zákazníkov. Mal by jasne definovať, ktoré tovary a služby podliehajú reklamácii, aké sú lehoty na jej uplatnenie, forma náhrady a postup pri jej uplatnení.

Mal by tiež obsahovať informácie o tom, kde môžu zákazníci uplatniť svoje práva na reklamáciu. Ide o dôležité právo zákazníka, preto je nutné, aby všetky obchody mali jasný a ľahko pochopiteľný reklamačný poriadok.

Reklamácia a jej vzor

Predtým, ako sa zákazník rozhodne uskutočniť reklamáciu, je dobré nahliadnuť, ako vyzerá vzor reklamácie. Tu je preto vzor reklamácie produktu so všetkými údajmi, ktoré musia byť vyplnené, aby bola platná.

Mária Kováčová, Postupimská 43, 040 01 Košice
Kalkulačky, s.r.o.
reklamačné oddelenie
Šafárikova 27
080 01 Zvolen

VEC: Reklamácia kalkulačky

Vážená [spoločnosť],

dňa [ ] som si vo Vašom obchode vo Zvolene kúpila kalkulačku značky [ ].

Daný produkt posielam na reklamáciu, pretože nefunguje a nespĺňa účel, na ktorý má byť využitý. Tlačidlá sú nefunkčné, displej neukazuje čísla. Kalkulačka má kvalitnú a plnohodnotnú batériu, po jej výmene za inú je však kalkulačka aj naďalej nepoužiteľná.

Vzhľadom na to, že kalkulačka od začiatku jej používania nefunguje, vylučujem možnosť, že tovar bol poškodený mojím nesprávnym zaobchádzaním.

Predpokladám, že ide o chybu výrobku, preto Vás žiadam o jeho výmenu za plne funkčný tovar alebo vrátenie peňazí.

V [ ], dňa [ ]

S pozdravom                                                       

                                           [ ] podpis

Prílohy:

kópia pokladničného bloku

Štátna obchodná inšpekcia

Štátna obchodná inšpekcia (SOI) alebo aj Slovenská obchodná inšpekcia je orgán štátnej správy, ktorý je zodpovedný za kontrolu obchodných aktivít a služieb. Inšpekcia je zodpovedná za posudzovanie dodržiavania zákonov týkajúcich sa obchodu a kontroluje všetky obchodné zmluvy a dohody.

SOI má právomoc vykonávať kontrolu obchodníkov, aby zabezpečila dodržiavanie obchodných zákonov. Kontroly môžu zahŕňať prehliadanie obchodných dokumentov, vyšetrovanie podozrení z porušenia zákonov a dokonca aj odobratie produktov na vyšetrenie. Inšpekcia je tiež zodpovedná za vydávanie licencií pre obchodníkov a kontrolu dodržiavania zákonov o ochrane spotrebiteľov.

Štátna obchodná inšpekcia môže tiež vydávať výstražné listy a iné sankcie voči obchodníkom, ktorí porušujú obchodné zákony. Poskytuje tiež poradenstvo a pomoc podnikateľom, ktorí hľadajú informácie o obchodných zákonoch alebo odporúčania pre svoje podnikanie.

Inšpekcia poskytuje aj školenia pre obchodníkov, aby vedeli, ako najlepšie dodržiavať obchodné zákony. Štátna obchodná inšpekcia plní dôležitú úlohu v riadení obchodných aktivít v každej krajine. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby obchodníci pracovali v súlade so zákonmi a aby spotrebitelia boli ochránení.