Neuznaná reklamácia ako postupovať

Ak v súlade so zákonom odstúpite od zmluvy, máte nárok na vrátenie plnej kúpnej ceny. V praxi sa to však mnohokrát nedeje.

Ako je to podľa zákona?

  • Na všetok spotrebný tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov (tzv. právo z chybného plnenia),
  • predajca je zo zákona povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu,
  • spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy, ak sa chyba objavuje opakovane,
  • v e-shopoch máte navyše možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.