Reklamácia dovolenky vzor

reklamacia-dovolenky

Ak cestovná kancelária nesplnila to, čo sľúbila, má klient právo dovolenku reklamovať a žiadať zľavu z ceny zájazdu, ktorá sa zvyčajne pohybuje od 5 % až do 50 % podľa závažnosti nedostatkov. Ak bol klient ubytovaný v inom hoteli, ako si v cestovnej kancelárii vybral, ak mu bol pridelený iný hotel, než ktorý si objednal, má právo na odškodnenie.

To platí aj vtedy, keď mu bolo servírované pokazené jedlo. Netreba sa báť a dovolenku treba reklamovať.

Reklamácia – vzor

Pri reklamácii je tento vzor možné využiť a reklamovať tak nesprávne ubytovanie, ktoré klientovi poskytli. Vzor reklamácie je dôležitý, ak chce klient reklamovať nesprávne poskytnuté alebo neposkytnuté služby v oblasti cestovného ruchu.

Meno
Adresa
Telefón
Email

Meno CK
Adresa CK

V……………., dňa…………..

Vec: Reklamácia ubytovania poskytnutého na základe zmluvy o zájazde

Vážený …………………….,

dňa……………som si vo Vašej pobočke v Žiline zakúpil 10-dňový zájazd do Chorvátska v čase od ………… do …………., na základe cestovnej zmluvy č. ………… .

Podľa cestovnej zmluvy mi malo byť poskytnuté ubytovanie v hoteli s výhľadom na more, avšak namiesto toho som dostal izbu s výhľadom na ulicu, odkiaľ okrem iného, prichádzal obrovský ruch počas celého dňa. Cena takejto izby bola v katalógu podstatne nižšia.

Vzhľadom na to, že aj napriek môjmu naliehaniu mi počas môjho pobytu odmietli vymeniť izbu za typ, ktorý mi podľa cestovnej zmluvy mal byť pridelený, teda s výhľadom na more, žiadam v súlade s § 741 k občianskeho zákonníka o vybavenie mojej reklamácie vrátením rozdielu ceny za ubytovanie vo výške ……….€ na bankový účet č. ……………………………. .

S pozdravom,

Podpis zákazníka

Prílohy:

kópia cestovnej zmluvy

Ako postupovať pri neuznanej reklamácii

Reklamácia o dovolenku je jednou z najčastejších sťažností, ktoré turisti podávajú. Ak klient strávil svoju dovolenku a nie je spokojný s jej kvalitou, môže podať reklamáciu. Čo však robiť, ak jeho požiadavky neboli uznané? Pri neuznanej reklamácii treba vedieť, ako postupovať.

Reklamácia o dovolenku je obvykle uznaná, ak sa užívateľom nedostáva správnej starostlivosti alebo ak je cesta výrazne narušená. Reklamácie môžu byť uznané aj vtedy, ak nedošlo k dodržaniu pravidiel cestovnej kancelárie alebo ak boli služby nízkej kvality alebo nedostatočné.

V prípade, že reklamácia klienta nebola uznaná, mal by sa klient obrátiť na cestovnú kanceláriu alebo poskytovateľa služieb, ktorí si môžu preveriť záznamy a informácie o jeho dovolenke. Môžu mu pomôcť vyriešiť problém alebo mu pomôcť nájsť riešenie.

Ak klient nevie, ako postupovať pri neuznanej reklamácii, a navyše sa domnieva, že boli jeho práva porušené, môže sa obrátiť na právnika. Právnik mu poskytne poradenstvo a pomôže mu vyvinúť strategický postup, ktorý pre neho bude najvhodnejší.

Ak sa ani po tomto postupe problém nevyrieši, môže sa obrátiť na štátny orgán, ktorý má za úlohu chrániť spotrebiteľské práva. Ten mu môže pomôcť získať spravodlivé vyrovnanie alebo odškodné.

Ak sa ukáže, že bol oklamaný alebo dostal nízku kvalitu služieb, môže sa obrátiť na cestovné poisťovne. Poisťovňa by mohla vyplatiť odškodné, ak sú splnené podmienky uvedené v poistnej zmluve. V neposlednom rade, ak je klient v súvislosti s dovolenkou vystavený šikanovaniu alebo inému nebezpečnému správaniu, môže sa obrátiť na políciu.

Policajné orgány môžu vyšetriť takéto podozrivé prípady a pomôžu mu získať spravodlivosť. Ak sa ocitol v situácii, kedy jeho požiadavky neboli uznané, je dôležité nevzdávať sa. Existuje niekoľko krokov, ktoré je možné urobiť, aby sa dosiahlo spravodlivého vyrovnania. Je dôležité, obrátiť sa na odborníkov, ktorí by klientovi mohli poskytnúť cenné rady ako postupovať.

Reklamácia a zákon

Reklamácia je proces, ktorým sa spotrebiteľ sťažuje výrobcovi alebo predajcovi produktu alebo služby na to, že produkt alebo služba nespĺňajú očakávania spotrebiteľa. V prípade reklamácie má spotrebiteľ právo na vymenenie, opravu alebo náhradu za zakúpený produkt alebo službu. V závislosti od krajiny existuje rôzny zákon o reklamácii.

V Európskej únii je zákon o reklamácii stanovený v Smernici o spotrebiteľskom práve. Táto smernica poskytuje spotrebiteľom práva na vymenenie, opravu alebo náhradu za zakúpené produkty alebo služby, ktoré nespĺňajú očakávania spotrebiteľa. Všeobecne platí, že ak nie je inak stanovené, spotrebiteľ má právo na reklamáciu počas určitej doby po nákupe produktu alebo služby.

To je obvykle stanovené na jeden až dva roky po nákupe, avšak v niektorých krajinách to môže byť aj kratšie alebo dlhšie. Po uplynutí doby reklamácie sa už tieto práva neuplatňujú.

Okrem toho môžu existovať aj ďalšie zákony, ktoré upravujú reklamácie. Napríklad v niektorých krajinách môžu byť stanovené limitované práva na reklamáciu pre niektoré druhy produktov alebo služieb. V niektorých prípadoch môžu byť tiež stanovené povinnosti pre výrobcov a predajcov v oblasti reklamácií.

Všeobecne platí, že ak spotrebiteľ nakupuje produkt alebo službu, mal by poznať zákon o reklamácii, ktorý v jeho krajine platí. Tým môže spotrebiteľ zabezpečiť, že má dostatočné práva na to, aby uplatnil svoje nároky v prípade, že produkt alebo služba nespĺňajú jeho očakávania.

Ako napísať reklamáciu

Vedieť ako napísať reklamáciu je veľmi dôležité, pretože to môže pomôcť klientovi vyriešiť problémy s jeho dovolenkou alebo mu to môže pomôcť finančne v prípade, že mal nejaký druh nezrovnalostí. Ak človek hľadá informácie o tom, ako napísať reklamáciu, tu je niekoľko tipov.

  • Rezervovanie dovolenky – pred písaním reklamácie je dôležité mať predstavu o tom, ako sa rezervovala dovolenka. Ak klient rezervoval dovolenku cez cestovnú kanceláriu, musí mať predstavu o tom, ktorá cestovná kancelária bola zodpovedná za jeho dovolenku.
  • Uistiť sa, že má všetky potrebné informácie vrátane názvu cestovnej kancelárie, názvu hotela, dátumu nástupu, dátumu odchodu a všetkých ďalších informácií, ktoré získal v čase rezervácie.
  • Opísanie problému – keď má všetky potrebné informácie, je čas opísať problém, ktorého sa CK v súvislosti s dovolenkou dopustila. Je veľmi dôležité, aby sa popísali všetky problémy, ktoré klient mal, a čo presne sa stalo. Uistiť sa, že je uvedených čo najviac informácií, aby bol klient schopný poskytnúť dôkaz pre svoju reklamáciu.
  • Vypracovanie reklamácie – keď má klient všetky potrebné informácie a je si istý, že má dostatok dôkazov na to, aby podal reklamáciu, je čas ju vypracovať. Reklamácia by mala mať presný formát, ktorý by mal obsahovať meno klienta a adresu, informácie o rezervácii a podrobný výkaz o tom, čo presne sa stalo a aké škody sa utrpeli.
  • Zaslanie reklamácie – keď je klient hotový s vyplnením reklamácie, je čas ju odoslať. Ak rezervoval svoju dovolenku cez cestovnú kanceláriu, je dôležité, aby poslal svoju reklamáciu priamo tejto cestovnej kancelárii.

Ak bude klient postupovať podľa vyššie uvedených krokov a bude vedieť, ako napísať reklamáciu, môže si byť istý, že jeho reklamácia bude skôr či neskôr vybavená.

Reklamácia dovolenky a jej pozitíva

Reklamácia dovolenky je jednou z najdôležitejších vecí, ktoré treba robiť, ak si človek nemôže vychutnať svoj pobyt. Reklamácia môže byť veľmi užitočná v tom, že mu môže pomôcť získať náhradu za nespokojnosť alebo dokonca úplné cestovné náhrady. Jednou z najväčších pozitív reklamácie dovolenky je, že mu to umožní vyjadriť svoju nespokojnosť s cestovnou agentúrou alebo hotelom.

Umožňuje mu to vyjadriť svoj názor a poukázať na problémy, ktoré okúsil počas svojej dovolenky. Je tiež možné požiadať o náhradu za škody, ktoré utrpel.

Ďalšou výhodou reklamácie dovolenky je, že klientovi pomôže získať náhradu za služby, ktoré bol nútený zaplatiť, avšak nedostal ich. Reklamácia tiež pomôže zabezpečiť, aby cestovná agentúra alebo hotel začali tento problém riešiť.

Pomôže tiež zabezpečiť, aby bol informovaný o všetkých možnostiach náhrady, ktoré sú dostupné. Tým pádom je schopný lepšie sa rozhodnúť, čo je pre neho najlepším riešením.

Reklamácia dovolenky mu tiež pomôže získať lepší servis v budúcnosti. Ak sa mu niečo na jeho dovolenke nepáčilo, reklamácia mu pomôže upozorniť cestovnú agentúru alebo hotel na problémy, ktoré treba riešiť. Ak sa situácia nevyrieši, môže sa obrátiť na orgán, ktorý dohliada na cestovné kancelárie alebo hotely.

V konečnom dôsledku je reklamácia dovolenky veľmi užitočná pre všetkých, ktorí si chcú užiť svoj pobyt. Reklamácia je dobrým spôsobom, ako získať náhradu za nespokojnosť alebo škody, ktoré klient utrpel.