Rozhodnite sa i vy pre Microsoft Dynamics!

Microsoft Dynamics predstavuje rad obchodných softvérov spoločnosti Microsoft. V minulosti bola táto skupina softvérov známa pod názvom Projekt Green.

V súčasnosti rad Microsoft Dynamics predstavuje softvér nariadenie vzťahov so zákazníkmi, teda Microsoft Dynamics CRM, ako aj Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV či Microsoft Retail Management System.

Microsoft Dynamics CRM predstavuje riešenia pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, ako aj životného cyklu a to už od počiatočného vedenie až po aktivity, ktoré sú orientované na zákazníka po uskutočnení predaja.

Štatistiky preukazujú, že vďaka Microsoft Dynamics CRM spoločnosti vykazujú určité zlepšenie pri pritiahnutí a udržaní zákazníka. Tento softvér je navrhnutý tak, aby rástlo tak podnikanie danej firmy a aby sa rast prejavoval aj pri obchodných procesoch či marketingu.

Microsoft Dynamics AX je softvér pre veľké podniky a predstavuje komplexné riešenie pre spoločnosti. Microsoft Dynamics AX je komplexným a funkčným pomocníkom pri riadení finančných procesov, ľudských zdrojov či pri celkovom riadení prevádzky.

Toto globálne riešenie prináša pridanú hodnotu už vo veľmi krátkom čase.

Ste veľkou firmou a pýtate sa, prečo si vybrať Microsoft Dynamics AX?

Odpovedí je hneď niekoľko. Microsoft Dynamics AX rozšíri vaše obchodné príležitosti. Iniciuje zapojenie sa do inovatívnych riešení pre podnik, ktoré sú jednoduché na používanie i na správu. V konečnom dôsledku vám zjednoduší prístup k dátam či procesom.

Microsoft Dynamics NAV je uceleným riešením pre stredne veľké podniky. Vďaka komplexnému manažmentu funkcionalít, začínajúc financiami a nákupom a končiac výrobou, spája všetky pohyblivé časti danej organizácie.

Microsoft Dynamics NAV si dnes vyberá veľké množstvo podnikov, pretože vďaka nemu získavajú komplexnú kontrolu, zvyšujú svoje zisky a marže a v konečnom dôsledku posilňujú rast podniku aj jeho pozíciu na trhu.