Rozhovor s Jánom Müllerom, partnerom spoločnosti PARTNERS GROUP SK

Ako by ste zhodnotili rok 2016 v spoločnosti PARTNERS GROUP SK?

Z pohľadu všetkých relevantných ukazovateľov máme za sebou rekordný a historicky najúspešnejší rok. Bez ohľadu na to, či hovoríme o obchodných výsledkoch alebo o kvantitatívnom náraste počtu našich spolupracovníkov, rok 2016 bol vskutku mimoriadny.

V uplynulom roku sme zároveň opätovne potvrdili postavenie trhového lídra v oblasti sprostredkovaných investícií, ktoré sú základným pilierom klientskych portfólií.

Budovanie aktív a dlhodobé finančné zabezpečenie našich klientov je pre nás absolútnou prioritou. Preto nás veľmi teší, že sa v minulom roku darilo nielen spoločnosti PARTNERS GROUP SK, ale aj našim klientom, ktorým sme počas uplynulých dvanástich mesiacov zhodnotili ich portfólia o 7,3 % p.a.

Navyše, na dividendách bolo našim klientom vyplatených viac ako 1,1 milióna eur. Našim cieľom je pomáhať klientom prežiť kvalitnejší život a sme nesmierne hrdí na to, že sa nám to úspešne darí už takmer desať rokov.

Čomu vďačíte za to, že sa spoločnosti darí dosahovať rekordné výsledky v zásade kontinuálne počas celého pôsobenia na trhu?

Základom je nepochybne silný podnikateľský duch, ktorý vládne naprieč celou spoločnosťou a z toho vyplývajúca extrémna orientácia na výsledky. V spoločnosti taktiež panuje silná kultúra disciplíny, ktorá nám v kombinácii s našou filozofiou a dlhodobou stratégiou umožňuje dosahovať nadštandardné výsledky.

Ambíciou PARTNERS GROUP SK je stať sa trvale úspešnou spoločnosťou, v dôsledku čoho vytrvalo, koncepčne a kontinuálne pracujeme na rozvoji všetkých oblastí.

Za úspešnou spoločnosťou vždy stoja úspešní ľudia, preto sa intenzívne zameriavame predovšetkým na rast našich spolupracovníkov. Synergicky s podnikateľským rastom našich ľudí rastie aj naša spoločnosť.

Počas viac ako 9 rokov vyrástlo v spoločnosti množstvo nových lídrov. Čo je potrebné k tomu, aby bol človek v PARTNERS GROUP SK úspešný?

Na to, aby bol u nás človek úspešný, musí byť predovšetkým lídrom. Musí mať správny vystoj vychádzajúci z túžby po úspechu a sám od seba musí očakávať, že sa stane úspešným.

Každý má svoj vlastný „recept“ na úspech a ak by som sa mal podeliť o ten svoj, tak som presvedčený o tom, že ak sa chcete stať úspešným, potrebujete byť disciplinovaný, musíte tvrdo „makať“ a ísť príkladom.

V neposlednom rade je nevyhnutná vytrvalosť, ktorá vám umožní sústrediť sa na cieľ a ktorá vám nedovolí poľaviť ani v čase prípadných čiastkových neúspechov. Bez týchto atribútov je úspech iba snom a nie cieľom.

Ako sa človek stane lídrom?

Naučí sa to od niekoho, kto už lídrom je. Pred pár rokmi som mal česť zúčastniť sa konferencie za účasti Rudyho Giulianiho, bývalého starostu mesta New York.

Vo svojej prednáške sa vyjadril, že je presvedčený o tom, že lídrom sa človek stane tak, že sa to od niekoho učí, pričom v jeho prípade bol tým „učiteľom“ Ronald Reagan.

Ako sa teda začínajúci spolupracovník stane lídrom v spoločnosti PARTNERS GROUP SK? Tým, že sa učí od tých úspešných, od veľkých osobností a lídrov, ktorí tvoria finančné služby INAK.

Akým spôsobom spoločnosť podporuje podnikateľský rast spolupracovníkov?

Kľúčom je jednoznačne tvorba podnikateľského prostredia, ktoré ľuďom umožní sa ďalej rozvíjať. Samotné podnikateľské prostredie pritom tvoria práve už spomínaní lídri a vedúce osobnosti spoločnosti. Iba v takomto prostredí môžu vyrásť noví lídri, ktorí budú v budúcnosti inšpiráciou pre ďalších začínajúcich spolupracovníkov.

Každý nový spolupracovník má v našej spoločnosti k dispozícii praxou overené know-how, špičkové obchodné materiály a komplexný systém vzdelávania. Spolupracovníkom vytvárame zázemie, ktoré im umožňuje maximalizovať ich potenciál a efektívne budovať podnikateľskú kariéru.

Navyše, v priebehu tohto roka prinášame začínajúcim podnikateľom zaujímavú formu technologickej a ekonomickej podpory v podobe projektu Startup, ktorý má za cieľ pomôcť novým fintechovým startupom, ako aj začínajúcim spoločnostiam v rôznych oblastiach.

Finančné služby INAK oslávia tento rok 10 výročie. Aké sú Vaše očakávania od roku 2017?

Rok 2017 vnímame predovšetkým ako rok prekonávania výziev. Ako spoločnosť sme si v minulosti zadefinovali štyri kľúčové ukazovatele, v ktorých chceme byť najlepší na trhu.

V dvoch z týchto ukazovateľov pritom už sme trhovou jednotkou s výrazným náskokom – je to oblasť sprostredkovaných investícií a oblasť hospodárskych výsledkov.

V ďalších dvoch ukazovateľoch, ktorými sú zabezpečenie príjmu našich klientov a celková výška províznych príjmov, sa chceme stať trhovou jednotkou v priebehu tohto roka.

Našou tohtoročnou ambíciou je taktiež expanzia do zahraničia, ktorá nám a našim spolupracovníkom umožní naďalej rásť a rozvíjať svoje podnikanie. Zároveň sme presvedčení o tom, že rok 2017 bude opäť výnimočný aj pre klientov PARTNERS GROUP SK.

Pri zachovaní súčasných objemov investícií možno očakávať, že počas roka 2017 bude našim klientom iba na dividendách vyplatených viac ako 1,7 milióna eur.