Slovník finančných pojmov

Aby ste sa lepšie orientovali vo finančných pojmoch a zmluvách, prinášame Vám slovník najbežnejších pojmov z oblastí financií a pôžičiek. Práve správne porozumenie zmluvy je kľúčovým prvkom k pochopeniu finančných produktov.

Bezúročné obdobie

Pojem z oblasti kreditných kariet. Obdobie, počas ktorého neplatíte úroky z čerpania úveru, ak riadne a včas vyčerpaný kredit splatíte. Zvyčajne až 55 dní.

Bonita

Hodnotenia pre žiadateľa o pôžičku. Ako je schopný splácať.

Bankrot

Trvalá neschopnosť splatiť svoj ​​dlh.

Debetná karta

Karta vydaná k bežnému účtu. Pomocou debetnej karty môžete ihneď využívať prostriedky do výšky aktuálneho stavu na Vašom účte.

Hypotéka

Dlhodobý úver zabezpečený nehnuteľností určený na výstavbu alebo kúpu nehnuteľnosti na bývanie.

IBAN

International Bank Account Number – Číslo bankového účtu pre medzinárodné platby v rámci Európskej únie.

Inflácia

Znehodnotenie peňazí udávané v percentách. V praxi znamená zdražovanie.

Stagflácia

Stagflácia je ekonomický termín, ktorý sa používa na opis stavu hospodárstva, kedy sa rast hospodárstva spomaľuje alebo úplne zastavuje, zatiaľ čo inflácia stúpa.

Recesia

Recesia je stav, keď sa hospodárska aktivita v krajine znižuje, v dôsledku čoho klesá HDP (hrubý domáci produkt), a trvá niekoľko mesiacov až rokov.

Kreditná karta

Úverový produkt s vopred daným rámcom. Pomocou kreditnej karty je možné platiť v obchode, alebo na internete. Dajú sa tiež vybrať peniaze z bankomatu, to ale neodporúčame z dôvodu vysokého poplatku a úroku. Vyčerpaná suma sa postupne mesačne spláca.

Predčasné splatenie úveru

Splatenie pôžičky pred stanoveným termínom. Je možné po dohode s veriteľom, alebo býva dohodnuté vopred v zmluve.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN určuje koľko celkom zaplatíte za pôžičku, ako je pôžička drahá. Započítava sa do nej nielen úrok, ale aj všetky poplatky za vybavenie, alebo napríklad vedenie účtu. Čím je RPMN nižšia, tým je pôžička výhodnejšia.

Ručiteľ

Osoba, ktorá ručí za splatenie pôžičky v prípade, že dlžník nie je schopný pôžičku splatiť.

Splátka

Pravidelná mesačná platba za poskytnutú pôžičku. Pomocou splátok je postupne pôžička splatená.

Úrok

Úrok je cena za to, že veriteľ požičia dlžníkovi peniaze. Udáva sa v percentách. Čím nižšie číslo, tým je pôžička lacnejšia.

Úverový register

Register, ktorý uchováva informácie o úveroch a platobnej morálke dlžníkov. Negatívny záznam v tomto registri znamená problém, pri schvaľovaní pôžičky.

Zabezpečenie úveru

Pri nedostatočnej bonite je potrebné pôžičku zabezpečiť nehnuteľností, alebo ručiteľom.