Správa zákazníkov

Ako sa hovorí – náš zákazník, náš pán! Tento slogan pozná každý z nás a každý úspešný podnikateľ sa ním aj riadi. Úspešné podniky si totiž naplno uvedomujú, že nakoľko ponuka tovarov a služieb je v prevahe nad dopytom, zákazník si môže vyberať.

To znamená, že ak si chce firma udržať svojich existujúcich zákazníkov a získať nových potenciálnych musí požiadavky zákazníka a ich uspokojenie považovať za svoj strategický cieľ.  Preto sa čoraz viacej podnikov začína zaoberať riadením vzťahov so svojimi zákazníkmi a najmä správou zákazníkov.

V zjednodušenom ponímaní správa zákazníkov predstavuje pomyselný denník, kde si firmy uchovávajú záznamy a informácie o svojich zákazníkoch. O ich súčasných, ale aj minulých nákupoch, objednávkach, požiadavkách ale aj nákupnom správaní. V tomto článku možno nájsť objednávku vzor word, ktorú možno upraviť podľa vlastných potrieb.

Veľkou výhodou správy zákazníkov je, že informácie o existujúcich zákazníkoch majú firmy k dispozícii v prehľadnej forme a pomáha im to utvárať cielenú ponuku pre konkrétnych zákazníkov, ktorá odráža ich konkrétne požiadavky.

Spokojný zákazník je cieľom každej spoločnosti. Firma vníma úroveň spokojnosti svojich zákazníkov na základe toho, do akej miery splnila ich požiadavky.

Všeobecným ukazovateľom nespokojnosti zákazníkov sú sťažnosti. Je dôležité, aby ste akceptovali sťažnosti, lebo pomáhajú spoločnostiam zlepšiť sa. Firmy sa snažia o starostlivosť a správu svojich zákazníkov z viacerých dôvodov.

Medzi najčastejšie patrí fakt, že zákazník prináša firme prácu a tým pádom aj peniaze. O svojich súčasných zákazníkov by sa firmy mali dobre starať, pretože získanie nových zákazníkov je oveľa drahšie ako udržanie si existujúcich.

Spokojný zákazník povie o vašej spoločnosti svojim známym a tým získavate potenciálnych zákazníkov. Najdôležitejším pravidlom dobrej firmy je vážiť si svojich zákazníkov. Ak si ich nebudete vážiť vy, urobí to niekto iný.