V únii vlani pracovalo 15 miliónov cudzincov

V roku 2012 pracovalo v Európskej únii 15,2 milióna cudzích štátnych príslušníkov, čo predstavovalo 7 %.