Viac ciest ako ukončiť podnikanie

contract-945619_1920-1024x681-5506154

Rozhodli ste sa ukončiť svoje podnikanie? Máte nevýnosný biznis, alebo ste si jednoducho povedali dosť? Rozhodli sme sa priniesť vám niekoľko užitočných rád.

Ak máte živnosť…

Musíte ísť na príslušný úrad, podľa trvalého bydliska, kde vyplníte žiadosť o zrušenie živnosti aj s presným dátum dňa, od kedy má byť vaše podnikanie zrušené. Potom nasleduje oznámenie na daňový úrad.

Ak  máte už oficiálne vyrozumenie o zrušení živnosti musíte s ním zájsť aj na sociálnu a zdravotnú poisťovňu. Vyhnete sa tak zbytočným komplikáciám.

Ak máte s. r. o…

Pri zrušení s . r. o. budete mať o trocha viac práce. Prvý krok je vyplatenie všetkých dlhov, bez toho to nepôjde. Ak na dlh nemáte, môžete vyhlásiť konkurz, ale tým sa momentálne nezaoberáme. Ak máte v poriadku celú finančnú stránku pokračuje zápis na obchodný register, kde sa za meno firmy uvedie- v likvidácii a meno likvidátora.

Likvidátor, musí ohlásiť zrušenie s. r. o. aj na daňovom úrade  a taktiež doručiť mimoriadne zúčtovanie. Po vybavení všetkých potrebných papierov treba ohlásiť zrušenie aj na sociálnu  a zdravotnú poisťovňu.

Po týchto krokoch nasleduje prerozdelenie majetku, ktorý ostal vo firme, ak má spoločnosť viacero majiteľov.

Pri zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným budete potrebovať  podať dva zápisy do obchodného registra, minimálne dve daňové priznania, uzatvárať účtovné knihy, otvárať ich po vstupe do likvidácie, komunikovať s obchodným vestníkom, sledovať, či nie je spoločnosť v úpadku a prípadne podať návrh na vyhlásenie konkurzu a pod.

Pri zrušení akciovej spoločnosti sú podmienky zložitejšie a tomu sa venuje samostatná kapitola.

Zrušenie online

Ak si však netrúfate na všetky tieto úkony, alebo jednoducho nemáte čas, oba spôsoby podnikania sa dajú ukončiť aj v online svete. Existuje viacero spoločností, ktoré vám vybavia všetky príslušné dokumenty a v podstate vybavia všetko za vás, za prijateľné ceny.

Konečný výber je na vás, len buďte opatrný aby ste dodržali všetko podľa zákona.