Vyplatenie poľnohospodárských podielov

Na Slovensku sú stovky poľnohospodárskych družstiev, ktoré majú desaťtisíce členov. Títo členovia majú v družstvách prostredníctvom svojich podielov majetok často za tisíce eur. Družstvá však občas nie sú ochotné podiely vyplácať a ponúkajú pre majiteľov nevýhodné alternatívy. Buď musíte čakať 5 – 10 rokov, než peniaze za majetok dostanete, alebo ste nútení sa zmieriť s podstatne nižším podielom vyrovnania, než na aký máte nárok.