Zľadovatený chodník odškodnenie

Keď si v zime v dôsledku namrznutého či neodprataného chodníka zlomíte ruku, nohu alebo si inak ublížite, máte nárok na náhradu škody. Rovnaké nebezpečenstvá na vás môžu čakať aj v teplých letných mesiacoch, kedy na vás môže číhať napríklad uvoľnená kachlička.

Zodpovedným pri tejto škodovej udalosti je majiteľ alebo správca komunikácie, ktorým je vo väčšine prípadov mesto alebo obec. Výška odškodnenia sa bežne pohybuje v tisícoch eur.

Čo môžete žiadať?

  • Bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhradu ušlej mzdy, vrátane tej po skončení práceneschopnosti, a náhradu straty na dôchodku,
  • odškodnenie vzniknutej škody,
  • náhradu nákladov za liečbu,
  • jednorázové odškodnenie za trvalé následky.