Zmeškaný let

Nestihli ste nadväzujúci let, pretože mal predošlý let meškanie alebo bol zrušený? Ak ste si kúpili lety na jednu rezerváciu a do cieľovej destinácie ste dorazili o viac ako 3 hodiny neskôr, máte spravidla nárok na odškodnenie 250 – 600 €!

Výška odškodnenia sa odvodzuje od dĺžky celej trasy:

  • 250 € do 1 500 km,
  • 400 € od 1 500 km do 3 500 km,
  • 600 € nad 3 500 km.

Nárok na finančnú kompenzáciu za zmeškanie nadväzujúceho letu však nevzniká, ak bol let zrušený alebo oneskorený z dôvodu mimoriadnych okolností, napríklad nepriazne počasia. Ak však k zrušeniu či meškaniu došlo kvôli technickej poruche, nárok na odškodnenie vzniká.