Ako postupovať pri predčasnom splatení hypotéky?

Splácate hypotéku a súčasne ste vyhrali v lotérií? Zdedili ste veľký majetok či momentálne disponujete väčším množstvom finančných prostriedkov? Chcete tieto finančné zdroje použiť na predčasné splatenia vašej hypotéky?

Hypotekárny úver môžete prakticky splatiť kedykoľvek chcete. Odporúča sa najprv informovať sa v konkrétnej banke, pretože prax ukazuje skúsenosť, že niektoré banky majú presne stanovené, kedy najskôr môžete požiadať  o predčasné splatenie hypotéky.

A to sa dostávame k druhej, veľmi dôležitej náležitosti, ktorou je fakt, že predčasné splatenie sa dá realizovať len na základe písomnej žiadosti klienta.

Na predčasné splatenia hypotéky sa mnohokrát viažu rôzne poplatky. Spravidla platí, že ak sa rozhodnete splatiť váš úver počas doby fixácie alebo platnosti pohyblivej úrokovej sadzby, banky vám zaúčtujú poplatok za predčasné splatenie a to ako percento z výšky predčasne splatenej sumy.

Novela zákona o bankách, ktorá je účinná od 1. apríla 2011 rozhodne zakazuje jednotlivým bankám požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov, ktoré súvisia s predčasným splatením hypotéky.

Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že ak sa v súčasnosti rozhodnete predčasne splatiť vašu hypotéku, môžete sa stretnúť s týmito poplatkami a to z toho dôvodu, že novela zákona platí len na tie hypotekárne úvery, ktoré boli poskytnuté po 1. apríli 2011.