Ako sa zbaviť spoločnosti?

Chcete predať s. r. o.? Poznáte pravidla, pri jej predaji? Je dobré vedieť dopredu, v akom stave sa musí nachádzať a ako takýto predaj prebieha, aby ste sa neskôr vyhli možným rizikám.

Predaj s.r.o. predstavuje z právneho hľadiska prevod obchodného podielu zo súčasného spoločníka na iného. Za istých okolností môže byť práve tento spôsob zbavenia sa spoločnosti pre spoločníka najvýhodnejší a pomerne rýchly.

Spoločník sa môže svojej s. r. o. zbaviť rôznymi spôsobmi. V niektorých prípadoch si môže spoločník konkrétny spôsob zbavenia sa firmy vybrať, inokedy mu komplikovaná situácia neponúka na výber a má len jediné možné riešenie.

Spôsob, akým sa spoločník môže zbaviť obchodnej spoločnosti, záleží preto niekedy od rozhodnutia samotného spoločníka a inokedy od toho, aká je momentálna ekonomická situácia spoločnosti (stav majetku, vlastného imania, záväzkov a veľmi dôležitá je aj ich štruktúra).

Predaj spoločnosti je výraz používaný pre prevod obchodného podielu. Prevod obchodného podielu je pre samotného spoločníka najjednoduchší, najrýchlejší a najvýhodnejší spôsob, ako sa môže svojej spoločnosti zbaviť.

Možnosti zbavenia sa obchodnej spoločnosti sú nasledovné:

  1. zrušenie spoločnosti likvidáciou,
  2. zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu,
  3. predaj spoločnosti (prevod obchodného podielu),
  4. zrušenie spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie),
  5. konkurz spoločnosti a jej následný výmaz z obchodného registra,
  6. zrušenie účasti spoločníka súdom alebo vylúčenie spoločníka súdom,
  7. zrušenie spoločnosti uplynutím času, na ktorý bola založená.

Prvé štyri patria medzi tie najčastejšie spôsoby. Je už len na vás a vašej situácií, ktorý z nasledujúcich možností bude vhodná forma práve pre vašu spoločnosť. Existujú však aj firmy, ktoré vám so zbavením vašej obchodnej spoločnosti ochotne pomôžu.