Bezúčelová hypotéka – hypotéka na čokoľvek

Aj veľké investície sa dajú financovať hypotékou bez toho, aby žiadateľ musel banke dokladovať účel použitia požičaných peňazí. Práve na takýto účel môže slúžiť bezúčelová hypotéka.

Ide vlastne o dlhodobý úver bez dokladovania účelu, pri ktorom sa však za požičanie peňazí ručí nehnuteľnosťou. Výhodou bezúčelovej hypotéky je, že ju klient použiť skutočne na čokoľvek. Vziať si možno aj vysokú sumu na dlhú dobu splácania.

Avšak nevýhodou je, že vybavenie bezúčelovej pôžičky môže trvať dlhší čas, splátky nie je možné meniť a ručí sa nehnuteľnosťou.

Bezúčelová hypotéka

Nazývaná aj americká hypotéka je netradičný typ úveru, ktorého popularita v posledných rokoch vzrástla. Bezúčelová hypotéka nevyžaduje, aby dlžník určil účel úveru, napríklad na zlepšenie bývania, konsolidáciu dlhov alebo veľký nákup.

Bezúčelová hypotéka je v podstate dlhodobý úver, ktorý je zabezpečený hodnotou nehnuteľnosti. Úver sa spláca v plnej výške, splatnosť úveru môže byť aj kratšia ako 4 roky, prípadne aj dlhšia ako 30 rokov.

Oproti klasickej účelovej pôžičke však dlžník nemusí dokladovať, na čo hypotéku použije. Banku nezaujíma, či peniaze použije ako úver na pozemok, na zariadenie domácnosti, kúpu nového auta alebo si vyrazí na dovolenku.

Úrokové sadzby pri bezúčelovej hypotéke však bývajú vyššie ako pri tradičných hypotékach.

Bezúčelové hypotéky často využívajú jednotlivci alebo podniky, ktorí potrebujú rýchly prístup k hotovosti a nechcú absolvovať tradičný hypotekárny proces.

Bezúčelové hypotéky majú trochu iné podmienky ako tradičné hypotéky, preto je dôležité, aby dlžníci rozumeli podmienkam svojho úveru.

V podstate si možno požičať vysokú sumu na dlhú dobu, ktorú možno použiť na čokoľvek. Základnou podmienkou pre získanie bezúčelovej hypotéky je založenie nehnuteľnosti.

 • nehnuteľnosť, ktorou klient ručí, musí byť na území Slovenska a musí byť určená na bývanie (byt, rodinný dom)
 • na nehnuteľnosť nesmie byť ťarcha v prospech inej banky
 • ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve tretej osoby, tá musí dať písomný súhlas so založením nehnuteľnosti

Je tiež dôležité uvedomiť si potenciálne riziká spojené s týmto typom úveru, ako sú vysoké úrokové sadzby, poplatky za predčasné splatenie a exekúcia.

Bezúčelové hypotéky môžu byť skvelým riešením pre tých, ktorí potrebujú rýchly prístup k hotovosti a nechcú absolvovať tradičný hypotekárny proces.

Je však dôležité pochopiť riziká predtým, ako si človek vezme bezúčelovú hypotéku alebo akýkoľvek iný úver či pôžičku.

Maximálna výška hypotéky

Bezúčelová hypotéka je dlhodobý úver, ktorý treba zabezpečiť nehnuteľnosťou, teda domom alebo bytom. Netreba pri nej dokladovať účel použitia peňazí, avšak maximálna výška hypotéky býva spravidla nižšia ako pri klasickom hypotekárnom úvere.

Treba však počítať s vyššími úrokmi ako pri klasickej hypotéke. Hoci pri bezúčelovej hypotéke je úroková sadzba stále nižšia ako pri spotrebnom úvere, pretože klient ručí nehnuteľnosťou. Preto si treba hypotéku vopred dobre zvážiť, pretože v prípade nesplácania môže dlžník prísť o svoj majetok.

Parametre bezúčelovej hypotéky:

 • splatnosť úveru môže byť aj kratšia ako 4 roky, ale aj dlhšia ako 30 rokov
 • netreba dokladovať účel použitia peňazí
 • maximálna výška hypotéky môže presiahnuť 80 percent hodnoty nehnuteľnosti, na rozdiel od klasickej hypotéky, kde to je obmedzené
 • maximálna výška hypotéky závisí od hodnoty nehnuteľnosti a schopnosti klienta hypotéku splácať
 • bezúčelová hypotéka sa najčastejšie spláca formou rovnakých mesačných splátok, ktoré zahŕňajú splátku istiny aj úrok
 • nemožno dohodnúť si iný spôsob splácania
 • úver možno splatiť aj predčasne, avšak treba počítať s poplatkom za predčasné splatenie hypotéky

Bezúčelovú pôžičku teda, ako už napovedá názov, možno použiť na čokoľvek a banka nevyžaduje dokladovanie účelu.

Vďaka záložnému právu má takýto typ úveru nižší úrok a dlhšiu dobu splatnosti ako klasický spotrebiteľský úver bez založenia nehnuteľnosti. Avšak na bezúčelovú hypotéku sa nevzťahuje štátny príspevok pre mladých.

Ako dlho trvá vybavenie hypotéky

Hoci v dnešnej dobe už je vybavovanie pôžičiek a úverov rýchle a jednoduché, v niektorých prípadoch predsa celý proces trvá dlhšie. Tak je to napríklad aj pri bezúčelovej hypotéke.

K jej vybaveniu totiž treba znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti. To, ako dlho trvá vybavenie hypotéky teda závisí aj od toho, kedy sa podarí znalecký posudok vypracovať.

S vybavením bezúčelovej alebo nebankovej hypotéky môžu byť tiež spojené ďalšie poplatky, a to napríklad za vypracovanie znaleckého posudku (poplatok závisí od typu a lokality nehnuteľnosti). Zaplatiť poplatok treba aj za vklad záložných zmlúv do katastra. A niektoré banky si za vybavenie bezúčelovej pôžičky tiež účtujú poplatok.

K vybaveniu bezúčelovej pôžičky treba:

 • doklad totožnosti
 • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti

Banka vie overiť výšku príjmu v Sociálnej poisťovni a tiež preverí registre, preto netreba zo strany žiadateľa prikladať tieto doklady.

Stretnutie v banke je ideálne dohodnúť si vopred. Pred výberom banky je možné sa poradiť aj s finančným poradcom, ktorý pomôže záujemcom porovnať ponuky na trhu. Výšku úveru a mesačné splátky možno orientačne vypočítať aj v online kalkulačkách, ktoré dnes už ponúka väčšina bánk.

Navýšenie hypotéky

Ide o navýšenie pôvodného úveru o dodatočné financie alebo o zvýšenie celkového úverového limitu iným úverom. Spravidla sú s tým však spojené vyššie poplatky a tiež predĺženie splácania hypotéky.

Niektoré banky ponúkajú navýšenie hypotéky, avšak treba počítať aj s možnosťou neschválenia žiadosti o navýšenie hypotéky. O navýšenie úveru možno požiadať banku, v ktorej má žiadateľ hypotéku alebo požiadať v inej banke.

V podstate ide pri navýšení hypotéky o to, že dlžník spláca starý dlh novým úverom alebo banka v rámci starého úveru zvýši limit.

So získaním nového úveru a následným skorším splatením toho starého pred skončením dohodnutej doby splatnosti treba počítať aj s poplatkom za predčasné splatenie. Poplatok za predčasné splatenie môže byť maximálne do výšky 1 percenta zo zostatku úveru.

Vyčíslenie zostatku hypotéky

Hypotekárny úver možno predčasne splatiť v podstate kedykoľvek. Poplatok za predčasne splatenie sa odvíja od výšky predčasne splatenej sumy aj toho, koľko času je ešte do skončenia splatnosti.

Bez poplatku je predčasné splatenie hypotéky, ak sa úver spláca s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby alebo ak nepresiahne výšku 20 percent istiny hypotéky v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia zmluvy o hypotéke.

Ako požiadať o predčasné splatenie?

 • písomne požiadať banku o predčasné splatenie
 • banka vyčísli zostatok hypotéky
 • splatiť hypotéku a počkať na potvrdenie o zániku pohľadávky, ktoré treba potom odniesť na kataster nehnuteľností
 • k termínu predčasného splatenia treba zostatok hypotéky naraz uhradiť

O predčasné splatenie úveru možno požiadať banku online, osobne na pobočke aj písomne, podľa toho, aké možnosti komunikácie má banka. Banka žiadosť spracuje a pošle vyčíslenie zostatku hypotéky.

Žiadosť o predčasné splatenie hypotéky by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi, číslo hypotekárneho úveru, dátum poskytnutia hypotéky a či ide o úplne alebo čiastočné splatenie hypotéky.

Výhody a nevýhody bezúčelovej hypotéky

Požičiavanie peňazí má vždy svoje výhody aj nejaké úskalia. Inak to nie je ani pri bezúčelovej hypotéke. Ide v podstate o dlhodobý úver so založením nehnuteľnosti, pri ktorom netreba dokladovať účel a peniaze možno použiť na čokoľvek.

Výhody:

 • netreba dokladovať účel – banka sa nezaujíma o to, či klient použije peniaze na rekonštrukciu bytu, kúpu auta či pôjde na dovolenku alebo ich využije na iný účel
 • nižšia úroková sadzba
 • možnosť dlhšej doby splácania
 • možnosť požičať si vyššiu sumu – výška úveru závisí od hodnoty nehnuteľnosti a schopnosti klienta splácať hypotéku

Nevýhody:

 • nutnosť založiť nehnuteľnosť
 • dlhší čas na vybavenie – treba vybaviť znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť
 • s vybavením bezúčelovej hypotéky môžu byť spojené ďalšie poplatky (vybavenie znaleckého posudku, vklad do katastra atď.)
 • banky si zvyknú účtovať poplatok za vybavenie bezúčelovej hypotéky
 • bezúčelová hypotéka sa najčastejšie spláca formou rovnakých mesačných splátok, ktoré zahŕňajú splátku istiny aj úrok
 • nemožno dohodnúť si iný spôsob splácania

Pri bezúčelovej alebo inak aj americkej hypotéke ide skôr o bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou.

Možno ju použiť na čokoľvek, banka neskúma účel použitia peňazí. Hoci bezúčelový hypotéka má svoje nesporné výhody, treba ju dobre premyslieť, keďže klient pri nej zakladá nehnuteľnosť.