Bezúčelový úver – na čokoľvek, bez overovania, bleskovo

Požičať si na rekonštrukciu bytu, kúpu novej elektroniky, auta či na dovolenku alebo pokrytie bežných nákladov dnes už nie je žiadny problém. Zvyčajne takéto výdavky ľudia pokrývajú bezúčelovým úverom. Ako už názov napovedá, ide o pôžičku na čokoľvek bez toho, aby žiadateľ musel dokladovať účel využitia peňazí.

Bezúčelový úver ponúkajú ako banky, tak aj nebankové spoločnosti. Nie je problém ho získať ako pôžičku online, bez zdĺhavého papierovania a overovania. Po schválení býva v podstate pôžička ihneď na účte.

V niektorých nebankových spoločnostiach možno bezúčelový úver získať dokonca aj ako rýchlu pôžičku bez dokladovania príjmu.

Bezúčelový úver

Bezúčelový úver je druh úveru poskytovaný za určitých podmienok. Ide o pôžičku, ktorú možno použiť na akýkoľvek účel a pri čerpaní netreba účel špecifikovať.

Bezúčelové pôžičky poskytuje na Slovensku viacero finančných inštitúcií. Vo všeobecnosti sa pôžička poskytuje klientom, ktorí majú pravidelný zdroj príjmu a vedia preukázať schopnosť plniť si povinnosti pri splácaní. Avšak niektoré nebankové spoločnosti ponúkajú takéto pôžičky aj bez dokladovania príjmu. Vo všeobecnosti sa výška úveru pohybuje od 500 do 50 000 eur v závislosti od finančnej inštitúcie.

Úver sa poskytuje s pevnou úrokovou sadzbou a dobou splatnosti. Doba splácania je zvyčajne kratšia. Úroková sadzba sa líši v závislosti od finančnej inštitúcie a výšky úveru. Zvyčajne je úroková sadzba vyššia pri nižších sumách úveru.

Úver podlieha aj určitému počtu poplatkov a platieb. Medzi nich môže patriť poplatok za podanie žiadosti, poplatok za predčasné splatenie a poplatky za oneskorené splátky.

Bezúčelový úver je vhodný spôsob financovania rôznych projektov alebo činností bez toho, aby bolo potrebné presne špecifikovať účel úveru. Vo všeobecnosti ide o jednoduchý a pohodlný spôsob prístupu k finančným prostriedkom.

Pôžička online

Online pôžičky si získavajú čoraz väčšiu popularitu a poskytujú ich už viacerí poskytovatelia, hlavne v nebankovom sektore. Získať pôžičku online je pomerne jednoduché, zvyčajne sa jej vybavenie zaobíde bez zdĺhavého papierovania a v podstate je pôžička ihneď schválená.

Často sa používajú na pokrytie neočakávaných výdavkov, ako sú účty za lekárske ošetrenie alebo opravu auta. Online pôžičky sú ponúkané s rôznymi podmienkami vrátane výšky pôžičky, splátkových kalendárov a úrokových sadzieb.

Proces žiadosti o pôžičku online je pomerne jednoduchý, takúto rýchlu pôžičku možno získať v podstate ihneď.

Vo všeobecnosti platí, že žiadatelia musia poskytnúť niektoré osobné údaje, ako napríklad meno, adresu a údaje o bankovom účte. Okrem toho môže byť potrebné, aby žiadatelia predložili doklad o príjme.

Niektoré, najmä nebankové spoločnosti, ponúkajú aj pôžičku bez dokladovania príjmu. Po odoslaní žiadosti veriteľ preskúma informácie a rozhodne o pôžičke.

Pri žiadosti o pôžičku online treba zvážiť niekoľko vecí:

  • treba sa uistiť, že veriteľ je seriózny a má dobrú povesť
  • pozorne si treba prečítať podmienky pôžičky, pretože tie sa môžu u jednotlivých veriteľov líšiť
  • uistiť sa tiež treba, že si človek môže dovoliť splácať pôžičku, pretože v opačnom prípade môžu hroziť poplatky z omeškania alebo iné sankcie

Celkovo možno povedať, že online pôžičky sú pohodlným a cenovo výhodným spôsobom, ako si požičať peniaze. Preskúmaním rôznych veriteľov a pozorným prečítaním podmienok pôžičky si môžu dlžníci zabezpečiť, že získajú najlepšiu pôžičku online pre svoje potreby.

Rýchla pôžička

Rýchle pôžičky, známe aj ako fínske pôžičky, ponúkajú dlžníkom možnosť získať pôžičku bez nutnosti zdĺhavého a náročného procesu žiadosti. Spravidla ide o pôžičky online, takže žiadatelia k nim majú rýchly a jednoduchý prístup.

Požičiavajú sa obvykle na menšie sumy niekoľko stoviek eur s krátkodobou splatnosťou, pričom výhodou je, že sú bezúčelové, takže je možné finančné prostriedky použiť na čokoľvek a zároveň nie je treba ručiteľ ani iné ručenie na získanie úveru.

Tieto pôžičky sú atraktívne, pretože ich získanie je vo všeobecnosti jednoduchšie a rýchlejšie ako získanie tradičných pôžičiek. Často sú aj flexibilnejšie, pretože sa dajú použiť na pokrytie rôznych výdavkov, ako sú účty za lekárske ošetrenie, opravu auta alebo iné neočakávané výdavky.

Nevýhodou rýchlych pôžičiek je, že môžu byť drahé. Náklady na rýchlu pôžičku sú zvyčajne vyššie ako pri iných typoch pôžičiek a doba splácania je zvyčajne kratšia. Okrem toho poplatky a úroky spojené s rýchlymi pôžičkami môžu byť vysoké, preto je dôležité, aby dlžníci pred podpisom porozumeli podmienkam pôžičky.

Spotrebný úver

Pri spotrebnom úvere si môže spotrebiteľ požičať peniaze na nákup tovaru alebo služieb. Tento typ úverov sa zvyčajne používa pri kúpe auta, nábytku, dovolenky či na vylepšenie bývania.

Spotrebné úvery poskytujú spotrebiteľom banky a iné finančné inštitúcie. Úvery sú spravidla nezabezpečené, čo znamená, že dlžník nemusí poskytnúť žiadnu zábezpeku, aby získal úver.

Úroková sadzba pri spotrebnom úvere býva zvyčajne vyššia ako pri iných typoch úverov, pretože veriteľ na seba berie väčšie riziko. Výška úveru a doba splácania sa líši v závislosti od veriteľa a úverovej histórie dlžníka.

Na získanie spotrebného úveru musia dlžníci vyplniť žiadosť a poskytnúť veriteľovi svoje finančné informácie, ako sú príjem a úverová história. Tieto informácie sa použijú na určenie úverovej bonity dlžníka a podmienok úveru. Dlžník musí tiež súhlasiť so splátkovým plánom, v ktorom je uvedené, koľko bude mesačne splácať.

Celkovo môže byť spotrebný úver užitočným nástrojom na financovanie veľkých nákupov, avšak dlžník by mal rozumieť podmienkam úveru a uistiť sa, že si môže dovoliť úver splácať. Treba sa tiež poobzerať po najvýhodnejších ponukách a pred podpisom zmluvy si prečítať drobné písmo.

Spotrebný úver z banky i nebankovej spoločnosti

Spotrebný úver je strednodobý typ pôžičky, ktorý ponúkajú tak banky ako aj nebankové spoločnosti, a to buď na čokoľvek ako bezúčelový spotrebný úver, alebo na konkrétny účel ako účelové úvery.

Spotrebné úvery na slovenskom trhu v posledných rokoch výrazne vzrástli. Spôsobila to najmä zvýšená dostupnosť spotrebiteľských úverov, ako aj rastúca kúpyschopnosť obyvateľov.

Spotrebné úverové produkty ponúkajú predovšetkým banky, ktoré ponúkajú krátkodobé aj dlhodobé úvery. Krátkodobé úvery sa zvyčajne využívajú na menšie nákupy, ako sú napríklad úpravy v domácnosti alebo oprava auta, zatiaľ čo dlhodobé úvery sa využívajú na väčšie nákupy, napríklad na kúpu domu alebo auta.

Okrem tradičných bankových pôžičiek existuje aj niekoľko nebankových spoločností, ktoré tiež ponúkajú spotrebné úvery. Ide skôr o menšie nebankové pôžičky s vyššími úrokovými sadzbami, ale môžu byť dobrou voľbou pre tých, ktorí majú zlú úverovú históriu alebo potrebujú peniaze rýchlo.

Slovenská vláda prijala opatrenia na reguláciu trhu so spotrebnými úvermi vrátane zavedenia hornej hranice úrokovej sadzby, ktorú si môžu veritelia účtovať.

Štát tiež zaviedol opatrenia na ochranu spotrebiteľov pred tým, aby si brali úvery, ktoré si nemôžu dovoliť splácať. Veritelia sú napríklad povinní pred poskytnutím úveru posúdiť schopnosť dlžníka splácať úver a musia poskytnúť informácie o možných nákladoch spojených s úverom.

Porovnanie hypoték

Pri riešení nového bývania, rekonštrukcii či keď treba získať väčší obnos peňazí na iný účel, najbežnejšia je hypotéka. Existuje niekoľko rôznych foriem hypotéky – hypotéka na bývanie, pôžičky pre mladých či bezúčelová hypotéka (inak nazývaná aj americká), hypotéku možno použiť aj na refinancovanie starších úverov.

Všetky tieto druhy hypotéky spája to, že je zabezpečená nehnuteľnosťou. Tá nemusí byť vo vlastníctve žiadateľa, založiť môže napríklad aj rodičovský dom či nehnuteľnosť vo vlastníctve inej osoby, samozrejme len s jej písomným súhlasom.

Pri hypotéke si možno požičať vysokú sumu aj na dlhú dobu splatnosti. Lehota na splatenie je zvyčajne od 1 do 30 rokov.

Banky schvaľujú výšku hypotéky na základe bonity žiadateľa a nehnuteľnosti, ktorou ručí. Zvyčajne poskytujú hypotéky do výšky 70 percent z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, ojedinele môže byť percento aj vyššie. Hodnotu nehnuteľnosti určujú znalci.

Porovnanie hypoték slúži na lepšie zorientovanie sa medzi ponukami jednotlivých bánk a nájdení najvýhodnejšej ponuky. Pri porovnaní hypoték môže pomôcť napríklad finančný poradca, avšak v súčasnosti už možno nájsť na webe aj internetové portály, ktoré jednotlivé ponuky hypoték porovnávajú.

Väčšina bánk už na svojich webových stránkach ponúka aj kalkulačky online. V takejto úverovej kalkulačke si možno vypočítať, výšku úveru, výšku splátok i dobu splatnosti či výšku úroku.

Tatra banka

V Tatra banke možno nájsť ponuku aj bezúčelového úveru, tak aj účelovú pôžičku, hypotéky na bývanie či hypotéky pre mladých.

Bezúčelový spotrebný úver v Tatra banke možno vybaviť aj online, bez nutnosti navštíviť pobočku. Navyše Tatra banka ponúka v prípade riadneho splácania bezúčelového úveru vrátenie až polovice úroku.

Tatra banka bezúčelovo požičia až 30-tisíc eur, a to aj klientom, ktorí nemajú zriadený účet v Tatra banke. Výšku splátok a dobu splácania si možno vypočítať v úverovej kalkulačke. Kalkulačku online možno nájsť na webe banky.