Bezúročné pôžičky od štátu a od banky – porovnanie

Bezúročné pôžičky ponúkajú jedinečnú príležitosť financovania bez úrokovej záťaže. Štát aj banky poskytujú rôzne formy takýchto pôžičiek. Ich podmienky a výhody sa často líšia. Aké sú parametre bezúročnej pôžičky od štátu alebo banky?

Bezúročná pôžička umožňuje dlžníkom vrátiť iba požičanú sumu, bez príplatku za úrok. Tento finančný produkt často používajú banky a vládne inštitúcie na prilákanie nových klientov.

Okrem toho bezúročné pôžičky podporujú rôzne ekonomické a sociálne projekty, ako sú študentské pôžičky alebo subvencie pre malé podniky. Napokon, ich ponuka môže zvýšiť konkurencieschopnosť finančných inštitúcií.


Obsah článku


Čo je bezúročná pôžička?

Bezúročná pôžička je finančný produkt, kde dlžník požičiava peniaze a neplatí žiadny úrok nad požičanú sumu. Oproti štandardným úverovým produktom, ktoré zvyčajne obsahujú úrokové náklady, bezúročná pôžička sa odlišuje nasledovne:

 • Žiadne úrokové náklady: Dlžníci vrátia len sumu, ktorú si požičali.
 • Krátkodobá povaha: Tieto pôžičky sú zvyčajne dostupné na krátkodobé obdobia.
 • Špecifické účely: Sú často určené na konkrétne ciele ako financovanie projektov alebo nákup tovarov.
 • Obmedzenia na použitie: Majú striktne stanovené podmienky pre použitie požičaných peňazí.

Bezúročné pôžičky pomáhajú v rôznych situáciách, ktoré vyžadujú financovanie bez dodatočného úrokového zaťaženia. Napríklad študentské pôžičky môžu byť bez úrokov, čo podporuje štúdium bez finančného bremena.

Podnikatelia môžu využiť tieto pôžičky na nákup nástrojov alebo zariadení potrebných na spustenie alebo rozšírenie firmy. V prípade prírodných katastrof môžu orgány či organizácie poskytovať bezúročné pôžičky na pomoc obetiam, čím sa znižuje ich ekonomické zaťaženie.

Aká je reálna cena pôžičiek bez úroku?

Hoci bezúročná pôžička môže pôsobiť ako produkt bez dodatočných nákladov, často ju sprevádzajú skryté poplatky. Typické sú spracovateľské poplatky, poplatky za predčasné splatenie alebo účtovné poplatky. V niektorých prípadoch pôžička bez úroku vyžaduje záruky alebo poistenie, čo zvyšuje celkové náklady.

Porovnanie bezúročných a úročených pôžičiek môže byť ilustratívne:

Typ pôžičkyPožičaná sumaÚrokyPoplatkyCelkové náklady
Bezúročná1,000 €0 €50 €1,050 €
Úročená1,000 €30 €20 €1,050 €

V tomto prípade sú celkové náklady porovnateľné, no štruktúra poplatkov sa líši.

Bezúročné pôžičky môžu byť vhodné pre rýchle financovanie krátkodobých projektov. Napríklad, firma môže poskytnúť bezúročné pôžičky na nákup IT zariadení pre zamestnancov pracujúcich z domu. Taktiež, obchodné reťazce niekedy ponúkajú bezúročné pôžičky na nákup veľkých spotrebičov, čo umožňuje zákazníkom rozložiť platby bez príplatku za úrok.

Bezúročné pôžičky pomáhajú v rôznych situáciách, ktoré vyžadujú financovanie bez dodatočného úrokového zaťaženia.

Podmienky pôžičiek bez úroku

Spoločné podmienky pre bezúročné pôžičky zahŕňajú nutnosť vrátenia požičanej sumy do stanoveného termínu. Dlžníci musia často preukázať účel použitia peňazí. Dobrý úverový rating alebo osobná záruka je zvyčajne nevyhnutná. Niekedy sa vyžaduje aj poskytnutie zálohy alebo poistenie.

Rozdiely v podmienkach pri pôžičkách od štátu a od bánk:

 • Bezúročná pôžička od štátu:
  • Často sa poskytuje na podporu špecifických projektov ako vzdelávanie alebo štartovanie malých podnikov.
  • Môže byť viazaná na splnenie špecifických cieľov alebo projektovej dokumentácie.
 • Bezúročná pôžička od banky:
  • Banky môžu ponúkať bezúročné pôžičky ako propagačné nástroje na získanie nových klientov.
  • Obvykle sú spojené s krátkodobým financovaním konkrétnych nákupov, ako sú elektronika alebo domáce spotrebiče.


Vždy je kľúčové dôkladne si prečítať zmluvné podmienky pred podpísaním zmluvy o bezúročnej pôžičke. Tým sa zabezpečí pochopenie všetkých požiadaviek, obmedzení a možných poplatkov spojených s pôžičkou. Informovanosť pomáha predchádzať nečakaným nákladom a zabezpečuje, že dlžník môže splniť všetky požadované podmienky bez komplikácií.

Bezúročná pôžička od štátu

Bezúročná pôžička od štátu umožňuje občanom a podnikateľom získať finančnú podporu bez úrokov. Tento typ pôžičky bez banky umožňuje realizovať projekty, ktoré by inak mohli byť finančne nedostupné.

Prehľad programov štátneho financovania:

 • Študentské pôžičky: Poskytujú financie na štúdium na stredných a vysokých školách.
 • Podpora malého a stredného podnikania: Umožňuje získať prostriedky na rozbeh alebo expanziu podnikania.
 • Podpora bývania pre mladé rodiny: Pomáha s financovaním kúpy alebo rekonštrukcie bývania.

Podmienky a postup pri získavaní týchto pôžičiek:

Získanie bezúročnej pôžičky od štátu vyžaduje splnenie určitých kritérií. Žiadatelia musia poskytnúť dôkazy o účele pôžičky a často aj doklad o svojich príjmoch. Proces získania pôžičky zahŕňa vyplnenie oficiálnej žiadosti a jej predloženie príslušnému štátnemu úradu alebo agentúre. Schvaľovací proces môže trvať niekoľko týždňov, závisí od špecifického programu a dostupnosti fondov.

Výhody a nevýhody štátnych bezúročných pôžičiek:

VýhodyNevýhody
Žiadne úrokové nákladyObmedzená dostupnosť
Podpora od štátu pre rôzne cielePrísne kritériá oprávnenosti
Pomoc pri štarte podnikaniaDlhší čas na schválenie
Finančná úľava pre študentovPotreba dôkladnej dokumentácie

Dôležité je dôkladne si prečítať všetky zmluvné podmienky pred podpisom zmluvy o pôžičke. Porozumenie všetkým požiadavkám a obmedzeniam zabezpečuje, že dlžníci môžu efektívne splniť podmienky bez náhlych prekvapení.

Bezúročná pôžička od Raiffeisenbank

Raiffeisenbank ponúka bezúročnú pôžičku známu ako Parádna pôžička, ktorá neobsahuje úroky ani poplatky za poskytnutie. Zriadenie Parádneho účtu v banke s mesačným poplatkom 5,5 eura je nutné pre získanie tejto rýchlej pôžičky. Za 96 mesiacov klienti zaplatia celkom 528 eur za vedenie účtu, čo si vyžaduje zváženie.

Maximálna suma, ktorú je možné získať, je 1 000 eur. Klienti môžu mať v banke len jednu takúto pôžičku naraz. Ak už klient spláca predchádzajúcu bezúročnú pôžičku, nemá možnosť žiadať o ďalšiu.

Splatnosť tejto pôžičky je flexibilná, až do 8 rokov, čo znamená, že mesačná splátka bude pomerne nízka, konkrétne 10,42 eur. Toto je príjemná výhoda pre tých, ktorí preferujú dlhšiu dobu splatnosti.

Klienti môžu o túto výnimočnú bezúročnú pôžičku od Raiffeisen banky požiadať cez internetbanking, call centrum alebo osobne na pobočke. Pre tých, ktorí ešte nie sú klientmi tejto banky, bude nutná návšteva pobočky.

Rýchla bezúročná pôžička od mBank

mBank tiež ponúka rýchlu pôžičku bez úrokov, ktorá však nie je úplne zadarmo, podobne ako iné ponuky.

Parametre bezúročnej pôžičky od mBank:

 • Výška úveru: 350 – 1 500 eur
 • Splatnosť: 12 alebo 24 mesiacov
 • Úroková sadzba: 0 % p.a.
 • Poplatok: 2 % z celkovej výšky úveru
 • Maximálna ročná percentuálna sadzba nákladov (RPMN): 3,91 %
 • Mesačné poistné: 3,8 eur
 • Ponuka je určená pre prvú pôžičku v mBank

Pri maximálnej výške úveru 1 500 eur a splatnosti 12 mesiacov klient mBank zaplatí celkovú sumu 1 530 eur, vrátane maximálneho poplatku. Mesačné poistné predstavuje náklad 45,6 eur ročne, čo znamená, že klient celkovo zaplatí 75,6 eur za úver spolu s poistným.

Pri 24-mesačnej splatnosti klient zaplatí mesačne 62,5 eur, pričom ostatné poplatky sú rovnaké ako pri 12-mesačnej splatnosti.

Hlavnou podmienkou pre získanie tejto výhodnej bezúročnej pôžičky je požiadať v mBank o prvú pôžičku. Ak ešte niekto nie je klientom tejto banky, zamestnanci zriadia žiadateľovi účet bez poplatkov, čím sa uľahčí proces čerpania úveru.

Ponuka mBank je ideálna pre tých, ktorí hľadajú krátkodobú finančnú pomoc a môžu si dovoliť mesačné splátky podľa svojho rozpočtu. Pred prijatím tejto pôžičky ihneď na účet je dôležité zvážiť všetky spojené náklady a podmienky.

Podnikatelia môžu využiť tieto pôžičky na nákup nástrojov alebo zariadení potrebných na spustenie alebo rozšírenie firmy.

Bezúročný úver

Bezúročný úver je finančný nástroj, ktorý umožňuje dlžníkom požičať si peniaze bez úhrady úrokov. Na rozdiel od bežných úverových produktov, pri bezúročnom úvere sa neúčtujú žiadne úroky na poskytnutú sumu. Tento typ financovania sa často využíva na krátkodobé finančné potreby alebo špecifické akcie.

Rozdiely medzi bezúročným úverom a bezúročnou pôžičkou:

AspektBezúročný úverBezúročná pôžička
DostupnosťKrátkodobé obdobieČasto dlhšie obdobia
ÚčelŠpecifické akcie alebo nákupyŠirší rozsah možností
Úroková sadzba0 % po celú dobu trvania0 %, avšak môžu byť poplatky
Flexibilita splatnostiObvykle menšiaVäčšia flexibilita

Bezúročné úvery sa často využívajú v maloobchode, kde obchodníci ponúkajú bezúročné financovanie na nákup spotrebičov alebo elektroniky. To umožňuje zákazníkom rozložiť platbu na viacero mesiacov bez pridania úrokov. Ďalšími prípadmi sú propagačné akcie v obchodoch so zariadením domácnosti, kde kupujúci môžu využiť výhodu nákupu bez úrokovej záťaže na stanovené obdobie.

Tento prístup zvyšuje dostupnosť drahších produktov pre širšiu skupinu zákazníkov a zároveň podporuje rýchlejšie rozhodnutia o kúpe vďaka absencii úrokov. Významným je, že kupujúci by mali starostlivo zvážiť svoju schopnosť splácať takéto úvery, aby predišli možným finančným problémom v budúcnosti.