Bonato – oddlžovacia spoločnosť, služby poplatky, recenzie

Dlhy sa v dnešnej spoločnosti stávajú čoraz bežnejším problémom, ktorý postihuje jednotlivcov zo všetkých spoločenských vrstiev. Od študentských pôžičiek a dlhov z kreditných kariet až po hypotéky a osobné pôžičky sa zadlženie môže stať rýchlo a ľahko, často bez toho, aby si to človek vôbec uvedomoval. Kto ponúka možnosť oddlženia? Ako sa vyhnúť zadlženiu? Čo je Bonato?

Zadlženosť, definovaná záväzkami, ktoré vznikli pri sledovaní ekonomických ašpirácií, predstavuje komplexnú súhru volieb, dôsledkov a vnútornú povahu moderných finančných systémov. Či už sa prejavuje prostredníctvom osobných pôžičiek, podnikových dlhopisov alebo štátnych dlhov, prízrak zadlženosti vrhá svoj tieň do rôznych oblastí, formuje ekonomickú dynamiku, ovplyvňuje rozhodovanie a často slúži ako katalyzátor pokroku a zároveň predzvesť výziev.

Zadĺženie sa

Je mnoho spôsobov ako sa človek môže zadĺžiť. Stačí trochu nepozornosti pri práci s vlastnými financiami a problém je na svete. Medzi najbežnejšie scenáre zadlženia sa patrí:

 • Nadmerné míňanie a konzum

Jedným z najrýchlejších spôsobov, ako sa ľudia zadlžujú, sú nadmerné výdavky a nadmerný konzum. V spoločnosti poháňanej materialistickými túžbami je ľahké stať sa obeťou lákadiel nakupovania a kupovania vecí, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme. S nárastom online nakupovania a ľahkým prístupom k úverom sa môžu impulzívne nákupy a zbytočné výdavky sčítavať, čo vedie k rastúcemu dlhu.

 • Zneužitie kreditnej karty

Kreditné karty môžu byť pohodlným nástrojom, ak sa používajú zodpovedne, no v prípade zneužitia môžu viesť aj k finančnej katastrofe. Keďže kreditné karty ponúkajú dočasnú ilúziu toho, že človek má viac peňazí, než v skutočnosti vlastní, je ľahké nechať sa uniesť míňaním a zabudnúť, že tento dlh bude potrebné nakoniec splatiť. Vysoké úrokové sadzby a minimálne mesačné platby sa môžu rýchlo nabaliť na obrovský dlh, ak nie sú správne spravované.

 • Nesprávny výpočet výdavkov

K rýchlemu nahromadeniu dlhu môžu prispieť aj každodenné finančné rozhodnutia. Zlyhanie v rozpočte alebo podhodnotenie výdavkov môže viesť k nadmerným výdavkom a spoliehaniu sa na úver na pokrytie deficitu. Od účtov za energie a potraviny až po dopravu a zábavu je dôležité sledovať výdavky a vytvoriť komplexný rozpočet, ktorý zohľadňuje všetky finančné záväzky.

Ako predísť zadĺženiu

Aby človek predišiel zbytočnému zadĺženiu sa z nepozornosti, je nevyhnutné, aby praktizoval zdravé finančné praktiky a taktiež by mal byť opatrný pri všetkých finančných rozhodnutiach. Tu je niekoľko tipov, ako správne a zodpovedne narábať so svojimi financiami:

 1. Vytvorenie rozpočtu a držanie sa ho: Pravidelné vyhodnocovanie svojich príjmov a výdavkov podľa, ktorých je potrebné prideľovanie finančných prostriedkov. Odloženie úsporov a uprednostnenie splácania dlhu, by mali byť prioritou.
 2. Šetrenie pre prípad núdze: Vytvorenie núdzového fondu na pokrytie neočakavaných výdavkov a odporúča sa vyhnúť spoliehaniu sa na kreditné karty alebo pôžičky v čase krízy.
 3. Pozor na míňacie návyky: Je potrebné rozlišovať medzi želaniami a potrebami a vyhýbať sa impulzívnym nákupom.
 4. Upredňostnenie splácania dlhov: Najskôr treba splatiť dlh s vysokým úrokom a vždy, keď je to možné, vykonať viac ako minimálne platby. Zváženie možnosti konsolidácie dlhu na zefektívnenie splácania a potenciálne zníženie úrokových sadzieb môže byť vhodnou voľbou.

Spadnúť do dlhov sa môže stať komukoľvek, preto je potrebné, aby si ľudia predom zvážili svoje finančné možnosti a mali vo svojich výdavkoch prehľad.

Bonato s.r.o. 

Ak sa už aj stane, že človek sa zadĺži, nemusí to pre neho automaticky znamenať koniec a hlavu v smútku. Slovenský finančný trh myslí aj na dlžníkov a ponúka im možnosť oddlžiť sa.

Oddĺžením sa zaoberá spoločnosť Bonato s.r.o. .Táto spoločnosť bola založená v roku 2018 s cieľom pomáhať jednotlivcom a rodinám s vysporiadaním sa dlhov a taktiež sa venujú finančnému poradenstvu.

Bonato sľubuje pomoc ľuďom, ktorí majú:

 1. vysoké splátky, ktoré nedokážu dodržať
 2. nepríjemné listy a telefonáty od veriteľom alebo vymáhacích agentúr
 3. žaloby a platobné rozkazy od súdu
 4. exekúcie
 5. zrážky z platu dôchodku

Spoločnosť je dôveryhodná, za celým projektom stojí rad vzdelaných právnikov advokátov a odborníkov, ktorí rozumejú financiám a právnemu systému oddlžovania. Pomoc dlžníkom je na profesionálnej úrovni a následne sa spoločnosť snaží vzdelať svojich klientov, aby sa už nikdy nedostali do dlhov a mali začatú cestu k životu bez dlhov.

Bonato s.r.o. ponúka svojim klientom niekoľko služieb, ktoré môžu v prípade potreby využiť.

 • Finančné poradenstvo

Bonato s.r.o. ponúka svojim klientom odborné poradenstvo, aby sa znova nedostali po oddlžení do tej istej situácie. 

 • Rekonštrukcia dlhov

Bonato pomáha ľuďom pri preskupení a reštrukturalizácii dlhov so zámerom znížiť celkové mesačné splátky a zároveň zlepšiť celkovú dlhovú situáciu.

 • Právne služby 

Keďže v tíme Bonato sú aj vysokovzdelaní právnici a advokáti, spoločnosť ponúka svojim klientom v prípade potreby právne služby a zastupuje ich v právnych sporoch spojených s ich momentálnou situáciou.

 • Vyjednávanie s veriteľmi

Bonato koná v mene svojich klientov, komunikuje s veriteľmi so snahou dosiahnúť dohody o nových splátkových podmienkach alebo nižších úrokových sadzbách.

Bonato okrem iného ponúka aj vzdelávanie svojich klientov s cieľom zlepšiť ich finančnú gramotnosť, ktorá je veľmi potrebná ak chcú žiť život bez dlhov.

Je potrebné spomenúť, že ku všetkým prípadom sa zachádza s etickým prístupom. Férovosť a transparentnosť sú kľúčovými princípmi Bonato. Práve táto etika pomohla spoločnosti vyhrať záujem mnohých spokojných klientov.

Profesionálny a etický prístup ku každému klientovi a problému s dlžobami je individuálny. Každý klient má iné potreby a nároky v tejto ťažkej situácii; Bonato sa zasluhuje za to, aby v tejto veci jednania a oddložovania boli obe strany spokojné.

Bonato poplatky

Kľúčovým faktorom pri výbere oddlžovacej spoločnosti môže byť cena za služby. Bonato je k svojim klientom férový a transparentný. Na webových stránkach spoločnosti si klienti vedia dohľadať potrebné informácie o poplatkoch za služby.

Poplatky za služby spoločnosti Bonato s.r.o. sú nasledovné:

 1. Poplatok za iniciálnu konzultáciu – dlžníci, ktorí sa rozhodnú využiť Bonato, musia počítať s poplatkom za prvú konzultáciu. Táto konzultácia slúži na zhodnotenie klientovej finančnej situácie odborníkom.
 2. Mesačné poplatky – Bonato často účtuje mesačné poplatky za služby. Tieto poplatky pokrývajú rôzne služby a prístup k zdrojom, ktoré Bonato ponúka klientom počas celého procesu oddlžovania.
 3. Poplatky za konkrétne služby – Bonato si účtuje poplatky za niektoré konkrétne služby. Medzi tieto služby napríklad patrí právna reprezentácia alebo vyjednávanie s veriteľmi. Tieto poplatky sa vzťahujú vždy na konkrétnu dohodu a závisia od práce, ktorú spoločnosť vo veci vykonala.

Hodnota služieb, ktoré Bonato ponúka, je dôležitým aspektom pri stanovení výšky poplatkov. Keď si dlžníci vyberajú Bonato ako spoločnosť, ktorá im má pomôcť v neľahkej životnej situácii, môžu si byť istý, že spoločnosť sa o nich dôkladne postará.

Bonato totiž to pristupuje k svojim klientom profesionálne a kladie dôraz na každý prípad v takej istej miere. Mnohí vnímajú tieto poplatky primerané keďže pomoc, ktorú od Bonato dostanú je veľmi cenná, no niektorí môžu mať s poplatkami problém. Preto je treba posúdiť recenzie k službám či Bonato naozaj stojí za to. 

Férovosť a transparentnosť sú kľúčovými princípmi Bonato.

Bonato recenzie

Recenzie spoločnosti Bonato často môžu byť rozhodujúce pre dlžníka, ktorý hľadá riešenie svojho problému a zvažuje využitie služieb oddlžovacej spoločnosti. 

Profesionálny a etický prístup ku každému klientovi a problému s dlžobami je individuálny. Každý klient má iné potreby a nároky v tejto ťažkej situácii; Bonato sa zasluhuje za to, aby v tejto veci jednania a oddložovania boli obe strany spokojné. Vďaka svojmu prístupu ku klientom sa spoločnosť Bonato stala jednotkou na finančnom trhu v oblasti oddlžovania a mnoho ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii si volia ako svoju pomocnú ruku práve Bonato.

Že ide o skutočne dôveryhodnú spoločnosť a recenzie Bonato neklamú, utvrdia klientov mnohé ocenenia, ktoré Bonato počas svojho fungovania získalo. Cenu za Dôveryhodnú firmu Bonato získalo v rokoch 2019, 2020, 2021 a 2022.

K pozitívnym ohlasom určite prispieva služba riadenie financií a rozpočtovanie. Mnoho dlžníkov siaha po Bonato s cieľom získania odbornej pomoci lebo si nevedia dať radi s vlastnými dlhmi. Recenzie naznačujú, že mnoho klientov oceňuje praktické rady a stratégie na zvládanie financií, ktoré im Bonato poskytuje.

V neposlednom rade treba spomenúť, že v prípade potreby klienti môžu navštíviť jednu zo 14 pobočiek spoločnosti, ktoré sú na Slovensku. Môže sa tak osobne stretnúť a poradiť sa s odborníkmi z Bonato v Banskej Bystrici či Bratislave.