Bridž

Bridž (z angl. bridge) je hra, ktorá je často nazývaná aj „kráľovskou“ medzi kartovými hrami. Nenadarmo je porovnávaná so šachom, vyžaduje totiž podobné schopnosti – sústredenie, logické myslenie, kombinačné schopnosti a navyše disciplinovanú spoluprácu dvoch partnerov. Bridž patrí medzi najmladšie kartové hry.

Vždy dvaja a dvaja hráči sedia oproti sebe ako spojenci a tvoria jednu stranu, alebo „linku“. jednotlivých hráčov označujeme po rozsadení svetovými stranami juh – sever, západ – východ.

Rozsadenie sa určuje žrebom, dve najväčšie z vytiahnutých kariet predstavujú jednu partnerskú dvojicu. Ak si vytiahnu dvaja hráči kartu rovnakej hodnoty, rozhoduje farba. Prvý pár obsadí linku sever – juh, druhý dve ďalšie svetové strany.

Cieľom hry je licitáciou vydražiť najväčšiu hru a uhrať ju. Usilovať sa o maximálny počet zdvihov – 13. Hráč, ktorý si pri žrebovaní vytiahol najväčšiu kartu rozdáva ako prvý.

Zvolí si jeden z dvoch balíčkov 52 kariet, dá ich zamiešať hráčovi po svojej ľavici a preložiť hráčovi po pravej strane. Potom rozdáva po jednej karte zľava doprava , začína ľavým susedom. V priebehu rozdávania sa mieša zároveň druhý balíček kariet, pripravený pre ďalšie kolo.

Táto úloha je zverená partnerovi rozdávajúceho hráča. Keď ukončí miešanie, odloží balíček k svojej pravej ruke. Po skončení prvej hry ho vezme ďalší hráč a ihneď rozdáva. Ak je prvým rozdávačom predstaviteľ strany juh, potom v ďalšom kole dáva západ.

Dražba je počiatočná fáza bridžu, ktorú treba absolvovať ešte pred vlastnou hrou. Jej hlavnou úlohou je vydražiť záväzok. Ak ho splníte, budete primerane odmenení a pokiaľ neuspejete, profitovať budú súperi. V dražbe sa rozhodne, ktorý z uvedených typov sa bude zohrávať.

Hráč, ktorý rozdával karty, určí tromfy – svoju dlhú farbu (za dlhú farbu sa považuje taká, ktorá má aspoň päť kariet). Ak sa rozhodne, že sa bude hrať bez tromfov ihneď je možné pristúpiť k vlastnej hre, pretože tým je dražba ukončená.

Súčasne sa tým zaväzuje, že získa väčšinu možných zdvihov, t.j. aspoň sedem.   Zdvihom nazývame skupinu štyroch kariet, ktoré hráči pridajú v každom kole.

Vždy priznať farbu! To znamená, že po každom vynesení karty musia byť ďalšie tri, ktoré hráči postupne pridajú do každého zdvihu, rovnakej farby, pričom nezáleží na hodnote pridanej karty. Môže byť vyššia i nižšia.

Ale ak niektorý hráč vynesenú farbu nemá v takom prípade už pre neho neplatí absolútne žiadne obmedzenie, pretože ak hráč nemá vynesenú farbu, môže pridať inú kartu. Nemusí to byť tromf.

Hráč, ktorý priložil najvyššiu kartu alebo tromf (ak nemá kartu vo vynesenej farbe), získava zdvih a vynáša k zdvihu nasledujúcemu. Vlastná hra je bojom o každý zdvih.

Hlavným cieľom hlavného hráča je splniť vydražený záväzok – získať potrebný počet zdvihov. Súperi sa samozrejme snažia mu v tom zabrániť.

Keďže každý má v hre k dispozícii trinásť kariet, potom rovnaký je i celkový počet zdvihov, o ktoré sa hrá. Po trinástich kolách sa teda hra končí a vyhodnotí sa konečný výsledok.

To znamená, že ak hlavný hráč svoj záväzok splnil (získal počet zdvihov, ktoré v dražbe sľúbil), dostane príslušné body a prémiu; ak nesplní, profitujú súperi.

Po odohraní posledného zdvihu, keď sa „rozplynie dym z bojiska“, je čas spočítať si svoje straty a zisky.

Vyhodnocovanie výsledkov, ktoré je bežné pri hre skúsených hráčov, sa úplným začiatočníkom môže zdať dosť komplikované, a preto v štádiu, keď sa s bridžom iba zoznamujete, bude úplne stačiť, ak pri cvičných partiách budete hodnotiť iba počet zdvihov, ktorý ste zinkasovali.

Hlavný hráč ich musí získať viac ako polovicu možných. V praxi to znamená, že ich nesmie byť menej ako sedem.

Teda šesť zdvihov je akýsi základ, ktorému sa hovorí „kniha“, a pre výsledok rozdania sú rozhodujúce iba zdvihy, ktoré sú nad týmto základom (aspoň jeden a najviac sedem).