Mariáš

Mariáš je kartová hra, ktorá sa hrá so sedmovými kartami, najčastejšie sa hrá v trojici a pochádza z Nemecka. Mariáš patrí medzi hazardné hry, kde sa hrá o peniaze a najčastejšie sa hrá jednocentový mariáš. Cieľom hry je predovšetkým dosiahnuť maximálny počet desiatok a es.

Hráč rozdáva sedem kariet „predákovi“, tzn. hráčovi sediacemu po jeho ľavej strane, potom rozdá karty „zadákovi“ a nakoniec sám sebe po päť kariet. V druhom kole sa rozdáva po päť kariet počnúc predákom, ktorý nemá právo zdvihnúť zo stola päticu kariet, ktoré mu boli v tomto kole rozdané.

Predák si musí zo svojich kariet zvoliť jednu kartu, ktorú vyhodí na stôl. Táto karta by mala byť jeho tromfová. Až keď vyhodí túto kartu, môže si zobrať zvyšných päť kariet, ktoré mu boli rozdané.

Ak predák nevie, ktorej karte má dať prednosť, môže voliť aj z pätice kariet, ktoré mu boli rozdané v druhom kole, čo je spojené s veľkým rizikom.

Predák odhadzuje do talónu dve karty, ktoré sú pre neho bezcenné. Dôležité pravidlo je, že hráč nesmie odhadzovať do talónu desiatku ani eso. A ak tak urobí musí na to upozorniť protihráčov.

Hráč, ktorý volí, hrá sám proti obom súperom. Dvaja protihráči bojujú spoločne a pomáhajú si získať maximálny počet kariet. Mariáš má dve fázy: prvou fázou je, že voliaci hráč sa musí spýtať hráča sediaceho po jeho ľavici, či hru schvaľuje alebo nie.

Ak protihráči odpovedia slovo „dobrá“, tak hra je prijatá. Ak odpovedia slovo „zlá“ a berú dve talónové karty je „hra vo farbe“ odmietnutá.

Pri hre je nutné dodržovať niekoľko dôležitých pravidiel

  • Každý hráč je povinný priznávať farbu
  • Každý hráč je povinný prebíjať karty
  • Ak hráč nemôže prebiť kartu, musí aspoň prihodiť kartu tej istej farby
  • Ak hráč nemá vôbec karty nesenej farby, musí si pomôcť triumfami
  • Ak hráč nemá kartu odpovedajúcej farby ani tromfovú kartu, môže zhadzovať ľubovoľnú kartu

Ďalšie kategórie mariášu:

  • Betl – alebo inými slovami žobrák je hra, v ktorej sa hráči zaväzujú, že nezískajú ani jeden zdvih, tromfy neexistujú a desiatka stráca svoju vysokú hodnotu. Žobráka môže hneď na začiatku hry ohlásiť predák alebo protihráč a len vtedy ak majú naozaj hráči karty najnižších hodnôt
  • Durch – narozdiel od betla sa hráči zaväzujú, že jeden z nich získa všetky zdvihy a trúfa si na ňu len hráč, ktorý má najvyššie karty
  • Dve sedmy – sa nehrajú v každej mariášovej hre. Znamená to, že tromfová sedma vezme posledný zdvih a ďalšia sedma inej farby jej bude pomáhať, tzv. sedma inej farby získa predposledný zdvih
  • Flek-re – ak protivník pochybuje, že hlavný hráč svoju hru uhrá môže oponovať slovom „flek“. Na toto kontrolovanie môže hlavný hráč odpovedať slovom „re“ a to len vtedy, ak si je istý, že svoj záväzok splní. Táto hra sa zvyšuje dvojnásobne vysoko.

V mariáši sa hrávajú často aj turnaje. Štartovné pole je rozdelené do trojíc a hrá sa dopredu stanovený čas. Po uplynutí času sa ukončí rozohraté kolo a víťazi postupujú do ďalšieho kola a takto sa postupuje až do finálového kola.

zdroj: www.macrek.szm.com