Daň z výhry – aká je, aj z auta, ako na zdanenie výhier

Šťastie sa môže obrátiť na každého. Aj v hrách. Po prvotnom nadšení z výhry obvykle prichádza mierne sklamanie, ktoré je spojené s daňovou povinnosťou. Avšak nie všetky výhry je potrebné daniť. Čo je to daň z výhry? Ako na zdanenie výhry?

Povinnosť a výška zdanenia pri výhre je individuálna. Je rozdiel, či ide o peňažnú výhru alebo nepeňažnú výhru, napríklad auto. Mnoho ľudí nevie, ako na zdanenie výhry a ani prípadnú výšku dane z výhry.

V tomto článku sú vysvetlené príklady, kedy je potrebné zdaňovanie výhry a kedy si môže človek výhru ponechať v plnej výške.

Čo je to daň z výhry

Daň z výhry upravuje zákon o dani z príjmov, teda zákon 595/2003 Z. z. Na účely zdaňovania výhier sa rozlišujú tieto druhy výhier:

  • výhry v hazardných hrách a iných podobných hrách
  • výhry z reklamných súťaží a žrebovaní
  • ceny z verejných súťaží a zo súťaží s obmedzeným okruhom súťažiacich a ceny zo športových súťaží

Predmet dane z výhry sú všetky prijaté výhry, avšak nie všetky výhry musia byť zdanené. To, či vzniká povinnosť zdaniť výhru alebo oslobodenie výhry od zdanenie závisí od konkrétneho druhu výhry a tiaktiež výšky výhry.

Pre zaujímavosť, človek je povinný platiť napr. aj daň za psa (ak ho vlastní), daň z nehnuteľnosti, daň z príjmu…

Výhry bez dane

Výhry, ktoré nie je potrebné daniť, sú výhry z hazardu a podobných hier. Hazardné hry podľa zákona o hazardných hrách sú lotériové hry, ako sú tomboly vo výške 1 500 eur, stieracie žreby, číselné lotérie alebo okamžité lotérie. Do hazardných hier taktiež patria hazardné hry v kasíne, stávkové hry, hazardné hry na internete alebo vo výherných automatoch.

Konkrétne príklady takýchto výhrier sú napríklad z lotérie LOTO, ruleta, Euromilióny, poker, Blackjack, kurzové stávky, dostihové stávky, Joker, hry s kockami či hazardné hry na automatoch v krčmách či pohostinstvách.

V lotérií Eurojackpot sa daň z výhry líší podľa krajín. Daň z výhry Eurojackpot majú krajiny ako Chorvátsko, Španielsko či Poľsko. Na Slovensku nie je vo výhre Eurojackpot daň z výhry.

Mnoho ľudí taktiež skúša šťastie v národnej lotérií Tipos. Daň z výhry v Tipos nie je, takže celá výhra je daného výhercu. Okrem toho sú všetký výhry a ceny oslobodené od dane do výšky 350 eur.

Zdanené výhry

Ako už bolo spomenuté, ostatné výhry sú oslobodené od dane do výšky 350 eur za každú jednu výhru. Zároveň treba myslieť na to, že do základu dane sa započítava len suma, ktorá prevyšuje oslobodenie od dane (daných 350 eur).

Pri niektorých výhrach si ľudia daňovú povinnosť spájajú akosi automaticky. Napríklad ak niekto vyhrá auto, daň z výhry auta mu zvyčajne napadne ako prvá. Avšak treba dávať pozor aj na iné výhry, ktoré spadajú do daňovej povinnosti.

Ide o výhry z rôznych súťaží, ako napríklad výhra zo súťaže na sociálnych sieťach, výhra v lotérií na rôznych podujatiach, výhra na pretekoch, výhra vo vedomostnej súťaži alebo nedávna výhra v očkovacej lotérií.

Pri výhrach, kde vzniká daňová povinnosť presiahnutím hranice 350 eur, môže výherca mať určitú výnimku. Ide o takých výhercov, ktorí nemajú povinnosť podávať daňové priznanie, čize daň z príjmov, nakoľko nedosiahli zákonom stanovenú hranicu. Do týchto príjmov sa započítavajú aj výhry.

1. Daň z peňažnej výhry

Peňažné výhry, ktoré sú vyššie ako 350 eur, sú zdanené daňovou sadzbou 19 %. Základ dane pre daň z výhry je len časť prevyšujúca 350 eurovú hranicu. Odvody do zdravotnej poisťovne v prípade peňažných výhier sa neplatia.

Menšou výhodou pri peňažnej výhre vyššej ako 350 eur je to, že daň z výhry neplatí výherca, ale poskytovateľ výhry. Daňová povinnosť je na jeho strane a výherca dostane už len výhru, od ktorej je odpočítaná daň z výhry.

Ak teda niekto vyhrá peňažnú výhru na Slovensku, nedostane ju v plnej výške, no zníženú o daň z výhry a nemusí zdanenie riešiť pri podávaní daňového priznania.

2. Daň z nepeňažnej výhry

V prípade nepeňažnej výhry vyššej ako 350 eur je daň určená taktiež vo výške 19 % pri celkovom ročnom príjme do 37 081,94 eur. Nad tento príjem je uplatňované progresívne zdaňovanie vo výške 25 %.

Okrem toho, pri nepeňažných výhrach vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody, a to vo výške 14 %. V prípade peňažných výhier riešil daň z výhry poskytovateľ výhry, no nepeňažné výhry musí zdaňovať výherca sám.

Pri nepeňažnej výhre poskytovateľ výhry (usporiadateľ súťaže) odovzdá výhercovi potvrdenie o tom, že vyhral. Výherca má možnosť pri zdaňovaní nepeňažnej výhry uplatniť si určité výdavky, ktoré boli spojené na dosiahnutie výhry.

Môže ísť napríklad o výdavky na štartovné v športovej súťaži alebo zaplatené zdravotné odvody z výhry. Pre zdaňovanie výhrier sa neuplatntňujú odpočítanelné položky tak, ako je to pri zdanení príjmu z podnikania či zamestnania.

Daň z výhry – kalkulačka, príklady

Pre ešte bližšiu predstavu o dani z výhry tento článok opíše pár príkladov, ktoré vysvetlia, ako sa počíta daň z výhry pri konkrétnych výhrach. V niektorých prípadoch je možné aj odmietnuť nepeňažnú výhru, napríklad ak niekto nechce platiť daň z výhry auta.

Nie každé zdanenie výhry je povinné. Treba poznať, v akých prípadoch je daň z výhry povinná a kto ju platí. Niektoré výhry nie sú zdanené vôbec.

1. Eurojackpot – daň z výhry

Predpokladajme situáciu, že si niekto podá Eurojackpot za pár eur a vyhrá veľkú sumu peňazí, napríklad milión eur. V tomto prípade je lotéria Eurojackpot v kategórií hazardných hier, ktorých výhry sú oslobodené od dane z plnej výške.

To znamená, že výhercovi jedného milóna eur sa vyplatí výhra v plnej výške bez toho, aby mu vznikla akákoľvek daňová či odvodová povinnosť voči štátu. Akákoľvek výhra v lotérií Eurojackpot nie je zdanená a výherca si ju môže užiť ako uzná z vhodné, nezáleží na výške výhry.

2. Nepeňažná výhra a jej zdanenie

Teraz predpokladajme situáciu, že obľúbený športový obchod vyhlásil súťaž, kde je možné vyhrať za nákupy hotovosť v hodnote 2 000 eur.

Nakoľko to je peňažná výhra nad rámcom zákona oslobodeného od dane (350 eur), výhra musí byť zdanená. Povinnosť dane z výhry je na strane športového obchodu vo výške 19 % a výherca dostane len rozdiel, teda „čistú“ výhru.

Vypočíta sa to tak, že sa určí základ dane, ktorý je v tomto prípade 1 650 eur (2 000 – 350). Zaplatená daň bude vo výške 313,50 eur (1 650 x 19 %). Výherca dostane teda čístú výhru v hodnote 1 686,50 eur (2 000 – 313,50).

3. Daň z výhry auta

Komplikovanejšia situácia nastáva, ak sa niekto zapojí do akejkoľvek súťaže, napríklad televíznej, kde je možnosť vyhrať automobil. Predpokladajme, že niekto vyhrá automobil v hodnote 50 000 eur.

Na začiatku výpočtu je potrebné určiť si základ dane, z ktorého bude daň vypočítaná. Ak je hodnota auta 50 000 eur, základ dane bude 49 650 eur (50 000 – 350). Keďže základ dane je vyšší, ako je zákonom stanovená hranica 37 981,94 eur, pôjde o progresívne zdaňovanie.

Inými slovami, výhra do výšky stanovenej zákonnou hranicou bude zdanená sadzbou 19 % a zvyšná časť bude zdanená sadzbou 25 %.

Daň z výhru v súčte bude vo výške 10 133,57 eur a zdravotné odvody vo výške 6 951 eur. Sumy sú vypočítané nasledovne:

  • 19 % daň – 37 981,94 x 0,19 = 7 216,57 eur
  • 25 % daň – (49 640 – 37 981,94) x 0,25 = 2 917 eur
  • Súčet dane – 7 216,57 + 2 917 = 10 133,57 eur
  • 14 % zdravotné odvody – 49 650 x 0,14 = 6 951 eur

Aj v tomto prípade je možné znížiť si základ dane o zaplatené zdravotné odvody, avšak tie je možné uplatniť až v ďalšom zdaňovacom období. Keďže ide o vysokú sumu, riešením môže byť podať si dodatočné daňové priznanie.

Tým pádom by sa základ dane znížil na 43 049 eur, z čoho by sa zaplatila daň v súčte 8 483,34 eur, čo je v podstate ušetrených 1 650,23 eur. Naďalej je však povinnosť zaplatiť túto daň a dovody, čo je dokopy vysoká suma a výherca nemusí mať toľko peňazí, nakoľko výhru má nepeňažnú.

Odmietnutie nepeňažnej výhry

V súvislosti s nepeňažnou výhrou, zvyčajne s výhrou automobilu, ľudia obvykle odmietajú nepeňažné výhry. To súvisí s predošlou časťou článku, konkrétne vysokým progresívnym zdanením a platením zdravotných odvodov.

Ak sa teda niekto zapojí do súťaže, kde vyhrá automobil v hodnote 50 000 eur, vzniká mu daňová povinnosť. V prípade, že daný výherca nemá dostatok peňazí, aby dane a odvody zaplatil, môže sa rozhodnúť odmietnuť nepeňažnú výhru.

Druhou možnosťou je prevziať si automobil ako nepeňažnú výhru a následne ho predať. Ak teda automobil má hodnotu 50 000 eur, relatívne rýchlo sa môže predať za 45 000 eur.

Peniaze z predaja auta už nie je potrebné zdaniť, a teda z tých finančných prostriedkov je možné zaplatiť daň z výhry auta a zdravotné odvody. Aj po zaplatení dane z výhry a odvodov do zdravotnej poisťovne zostane výhercovi dostatok peňazí, aby si ich užil ako uzná za vhodné.