Havarijné poistenie

havarijne-poistenie-2

V reálnom živote mnoho ľudí čelí otázke, či je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie.

Jedna skupina hovorí, že áno, pretože každodenný život prináša rôzne nepredvídateľné situácie, ktorých výsledkom môže byť dopravná nehoda alebo krádež nášho osobného automobilu.

Druhá skupina si myslí, že peniaze vynaložené na havarijné poistenie, sú peniaze vyhodené von oknom, pretože už majú uzatvorené povinné  zákonné poistenie automobilu.

Avšak treba si uvedomiť zásadný rozdiel medi PZP a havarijným poistením. PZP zabezpečuje len úhradu škody na vozidle iného vodiča, ktorú ste zapríčinili vy. To znamená, že zo zákonnej poistky sa uhradí iba škoda na druhom vozidle a opravu vášho automobilu respektíve kúpu nového si budete musieť financovať samostatne. 

Havarijné poistenie naproti tomu zabezpečuje úhradu škody, ktorý pri nehode vznikla na vašom automobile a je jedno, či bola nehoda zavinená vami alebo inou osobou. 

Havarijné poistenie takisto kryje aj iné riziká ako je vandalizmus, poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti, krádež vodidla a takisto aj úraz či smrť vodiča alebo spolucestujúceho.

Pre havarijné poistenie je ideálne rozhodnúť sa ešte pred kúpou automobilu. Klient by pri tomto rozhodnutí mal brať do úvahy lokalitu v ktorej býva, aké sú možnosti jeho parkovania, či bude auto využívať aj na cesty do zahraničia a mnohé ďalšie. Je vhodné brať do úvahy všetky okolnosti a predpoklady, nie len výšku poistného.

Pri havarijnom poistení sa často používa pojem spoluúčasť, čo predstavuje mieru akou sa podieľate na náhrade škody v prípade poistenej udalosti. Táto spoluúčasť sa prejaví aj vo výške vami plateného poistného.

V zásade platí pravidlo, že čím je vyššia spoluúčasť, tým je nižšie poistné a naopak. Havarijné poistenie sa väčšinou dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka.

TIP: Pri škodovej udalosti by mal majiteľ automobilu nahlásiť poistnú udalosť svojej poisťovni.