Havarijné poistenie auta 2023 – porovnanie

havarijne-poistenie-auta

Havarijne poistenie je poistenie motorového vozidla, ktoré kryje škody spôsobené na vlastnom vozidle. Čo všetko pokrýva havarijné poistenie? Aká je cena havarijného poistenia či cena havarijnej poistky? Dá sa havarijné poistenie uzavrieť aj online? Ktoré poisťovne ponúkajú havarijné poistenie?

V reálnom živote mnoho ľudí čelí otázke, či je potrebné mať uzatvorené havarijné poistenie. Jedna skupina hovorí, že áno, pretože každodenný život prináša rôzne nepredvídateľné situácie, ktorých výsledkom môže byť dopravná nehoda alebo krádež nášho osobného automobilu. Je to podobná situácia, ako keď sa uzatvára poistenie na dovolenku. Takisto sa človek snaží takýmto spôsobom chrániť.

Druhá skupina si myslí, že peniaze vynaložené na havarijné poistenie, sú peniaze vyhodené von oknom, pretože už majú uzatvorené povinné zmluvné poistenie automobilu.

Povinné zmluvné poistenie / Havarijné poistenie

Medzi povinným zmluvným poistením a havarijným poistením je jeden zásadný rozdiel. PZP zabezpečuje len úhradu škody na vozidle iného vodiča. To znamená, že zo zákonnej poistky sa uhradí iba škoda na druhom vozidle a opravu druhého automobilu respektíve kúpu nového si bude musieť vinník financovať samostatne. 

Havarijné poistenie naproti tomu zabezpečuje úhradu škody, ktorý pri nehode vznikla na automobile klienta a je jedno, či bola nehoda zavinená klientom alebo inou treťou osobou.

Havarijné poistenie

Pre havarijné poistenie je ideálne rozhodnúť sa ešte pred kúpou automobilu. Klient by pri tomto rozhodnutí mal brať do úvahy lokalitu v ktorej býva, aké sú možnosti jeho parkovania, či bude auto využívať aj na cesty do zahraničia a mnohé ďalšie. Je vhodné brať do úvahy všetky okolnosti a predpoklady, nie len výšku poistného.

Havarijné poistenie takisto kryje aj iné riziká ako je vandalizmus, poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti, krádež vodidla a takisto aj úraz či smrť vodiča alebo spolucestujúceho.

Treba si dať pozor. V prípade, že klient nezaplatí za havarijné poistenie, positenie zanikne.

Kasko poistenie

Kasko poistenie je ďalším názvom pre havarijné poistenie. Toto poistenie sa používa ako poistná ochrana dopravných prostriedkov. Kasko umožňuje poistiť dopravné vozidlo alebo prípojne vozidlo – prívesný vozík.

Cez kasko sa taktiež dajú poistiť pracovné stroje ako napríklad: žeriav, traktor, bager atď. . Taktiež sa kasko sústreďuje na poistenie plavidiel – člny, lode, hausbóty; a poistenie lietadiel – vrtuľník, lietadlo, športové lietadlá.

Havarijné poistenie – spoluúčasť

Pri havarijnom poistení sa často používa pojem spoluúčasť, čo predstavuje mieru akou sa podieľa klient na náhrade škody v prípade poistenej udalosti. Táto spoluúčasť sa prejaví aj vo výške plateného poistného.

V zásade platí pravidlo, že čím je vyššia spoluúčasť, tým je nižšie poistné a naopak. Havarijné poistenie sa väčšinou dojednáva na dobu neurčitú s poistným obdobím jedného roka.

Pri škodovej udalosti by mal majiteľ automobilu nahlásiť poistnú udalosť svojej poisťovni.

Havarijné poistenie – kalkulačka, výpočet, cena

Cena havarijného poistenia sa dá vypočítať na webových stránkach poisťovní, ktoré toto poistenie ponúkajú. Tieto webové stránky ponúkajú svojim klientom takzvané kalkulačky, kde si môžu vypočítať celkovú čiastku, ktorú zaplatia za havarijné poistenie ak sa pre toto poistenie rozhodnú.

Výpočet havarijného poistenie sa teda dá jednoducho vyrátať priamo cez túto kalkulačku. Záujemca o havarijné poistenie vyplní do formulára kalkulačky svoje osobné údaje a údaje o aute. Následne kalkulačka vypočíta konečnú sumu havarijného poistenia.

Cena havarijného poistenia závisí na type vozidla, značke vozidla, sumy, ktorou je vozidle poistené, od výšky spoluúčasti.

Takto si môže klient porovnať jednotlivé ponuky havarijného poistenia a nemusí pri tom stráviť hodiny na pobočkách poisťovní.

Poisťovne ponúkajúce havarijné poistenie

Slovenský trh ponúka hneď niekoľko komerčných poisťovní, ktoré ponúkajú širokú škálu poistení. Spravidla ide o tieto poisťovne:

 • Allianz
 • ČSOB
 • Generali Slovensko
 • Kooperativa
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Mnohé z týchto poisťovní ponúka svojim klientom výhodné balíčky poistení; ide o takzvané balíčky, ktoré zahŕňajú povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie v jednom.

Alliaz havarijné poistenie

Havarijné poistenie od Allianz je možné uzatvoriť pre nové, ale aj ojazdené autá a pre všetky kategórie vozidiel. Poisťovňa disponuje s troma modulmi poistení.

 • Modul A – živel, odcudzenie, havária
 • Modul B – odcudzenie, sklá, vybrané riziká
 • Modul C – odcudzenie celého vozidla, živel

Pre ojazdené vozidlá poisťovňa ponúka svojim klientom poistenie Limit, ktoré pokrýva škody ako je havária, živel či odcudzenie celého vozidla. Toto poistenie spadá do kategórie poistenie s obmedzeným poistným plnením.

Ďalším poistným balíčkom je poistenie Moje Auto. Ide o poistenie pri ktorom nie je potrebné poznať cenu vozidla.

Služby, ktoré Allianz ponúka je možné získať aj s niekoľko percentnou zľavou. Ide o prípady, kedy sa prihliada na bezúhonnosť vodiča, ročnú platbu či uzatvorené povinné zmluvné poistenie v Allianz.

Súčasťou uzatvorenia havarijnej poistky pri Allianz sú asistenčné služby, ktoré je možno využiť nonstop.

Generali havarijné poistenie

Havarijné poistenie od Generali záujemcovia nájdu pod názvom AUTOMAX. Poistenie sa vzťahuje na akýkoľvek druh vozidla a taktiež je možné poistiť nové, ale aj ojazdené vozidlá. V Generali je možné pri základnom havarijnom poistení, pripoistiť svoje vozidlo o ďalšie riziká:

 • vandalizmus
 • živel
 • odcudzenie
 • finančná strata

Poisťovňa sa o svojich klientov stará; ku každému uzatvorenému havarijnému poisteniu klient automaticky získa balík asistenčných služieb KASKO ŠTANDARD. Taktiež klienti, ktorí už Generali poisťovňu využívajú v iných oblastiach poistenia, získajú zľavy ako napríklad ročná zľava alebo obchodná zľava.

Kooperativa havarijné poistenie

V Kooperativa si poistia motoristi svoje vozidlá či už ide o osobné automobily alebo nákladné autá či motocykle. Havarijné poistenie v Kooperativa je možné zjednať si v rozsahu plného krytia; v praxi to znamená, že všetky možné riziká sú pokryté. Tento typ poistenia je v Kooperativa k nájdeniu pod názvom ALLRISK.

Popri havarijnom poistení si klient môže vybrať zo širokej ponuky pripoistení:

 • pripoistenie čelného skla
 • úrazové pripoistenie

Aj v Kooperativa sa dlhoroční klienti, ktorí už majú pri poisťovni uzatvorené poistenie alebo využívajú iné služby poisťovne, potešia. Kooperativa ponúka svojim klientom zľavy na kasko poistenie a to v prípade, že klient je držiteľ ZŤP preukazu; taktiež je možné získať zľavu na havarijné poistenie:

 • bonus za bezškodový priebeh
 • obchodná internetová zľava
 • zľava pri ročnej platbe

Poistenie od Kooperativa sa vzťahuje na celé geografické územie Európy.

Najlepšie havarijné poistenie

Pojem najlepšie havarijné poistenie samo o sebe neexistuje. Pre každého motoristu je atraktívne niečo iné. Každá ponuka má svoje plusy, ale aj svoje mínusy. Niektoré poisťovne ponúkajú havarijné poistenie len pre osobné autá zatiaľ čo ďalšie svoju ponuku rozšírili o poistenie nákladných áut a motocyklov.

Najlepšie je abstraktný pojem. Pre každého najlepšie znamená iná ponuka. Pri výbere havarijného poistenie mnohí prihliadajú na cenu, na ponuku krytia, ktoré je za danú sumu možné získať. Taktiež si niektorí motoristi vyberajú podľa vernostných zliav, ktoré majú vyššie spomenuté poisťovne vo svojej ponuke. Mnohí hľadajú veľa hudby za málo peňazí.