Poisťovne

Na slovenskom trhu pôsobí viacero poisťovní, v ktorých je možné dojednať povinné zmluvné poistenie. Vďaka neustálemu konkurenčnému boju tak klient môže získať výhodnejšiu cenu zákonnej poistky.

Okrem povinného zmluvného poistenia si vodiči zvyknú vybavovať aj havarijné poistenie, ktoré síce zo zákona povinné nie je, avšak je veľmi obľúbené.

Pre vybavenie toho najvýhodnejšieho povinného zmluvného poistenia odporúčame porovnať ceny cez našu kalkulačku PZP. Kalkulačka za Vás okamžite porovná najvýhodnejšie ponuky PZP na trhu za najnižšie ceny a vďaka tomu ušetríte desiatky percent ročne.

Vybaviť najlacnejšie PZP >

Poisťovne – na čo slúžia

Poisťovne slúžia na poskytovanie finančnej ochrany a krytia rizík v prípade nešťastných udalostí a straty majetku pre svojich klientov. Hlavným cieľom poisťovní je minimalizovať finančné dopady neočakávaných udalostí, ktoré by inak mohli mať značný vplyv na životy a majetok jednotlivcov, majetok podnikov a inštitúcií.

Tu je niekoľko hlavných funkcií a úloh poisťovní:

  1. Poistenie majetku: Poisťovne poskytujú rôzne formy majetkového poistenia, ako je poistenie nehnuteľností, domácnosti, motorových vozidiel a iného majetku. Týmto spôsobom chránia majetok klientov pred rizikami, ako sú požiare, krádeže, povodne alebo iné škodové udalosti.
  2. Poistenie zodpovednosti: Poisťovne poskytujú poistenie zodpovednosti, ktoré chráni klientov v prípade, že by spôsobili škodu tretím stranám. Toto poistenie kryje náhradu škody, ktorú klient spôsobí iným ľuďom alebo ich majetku.
  3. Životné poistenie: Poskytujú životné poistenie, ktoré poskytuje ochranu v prípade úmrtia poisteného a finančnú podporu jeho rodine. Taktiež môže zahŕňať investičné prvky, ktoré pomáhajú budovať úspory alebo investovať.
  4. Zdravotné poistenie: Poskytujú zdravotné poistenie, ktoré kryje náklady na lekárske ošetrenie, lieky a hospitalizáciu. Toto poistenie pomáha obmedziť finančné zaťaženie spojené s nákladmi na zdravotnú starostlivosť.
  5. Poistenie cestovných rizík: Poskytujú poistenie cestovných rizík, ktoré kryje náklady na lekársku starostlivosť, stratu batožiny, meškanie letu a ďalšie riziká, ktoré môžu nastať počas cestovania, napríklad poistenie na dovolenku.

Poisťovne pri výpočte ceny poistky zohľadňujú viacero faktorov, preto sa cena poistenia môže líšiť aj v desiatkach eur. Z tohto dôvodu má význam porovnať ceny PZP pre každého motoristu.

Poisťovne zhromažďujú pravidelné poistné platby od klientov a na základe matematických modelov a štatistík riadia riziko a výšku poistných platieb. Ich úlohou je poskytnúť finančnú stabilitu a krytie v prípade nešťastných udalostí.

Ak niekto hľadá napríklad poistenie PZP, prípadne iné poistenie, je nevyhnutné poisťovne a ich ponuky medzi sebou porovnávať, aby našiel to najlacnejšie PZP alebo iné najvýhodnejšie poistenie.