Disponibilný zostatok – prečo je aktuálny účtovný zostatok rozdielny

Bez ohľadu na to, či s rozpočtovým plánovaním človek práve začína, alebo svoje financie sleduje už roky, je pre prijímanie informovaných finančných rozhodnutí nevyhnutné poznať disponibilný zostatok na bankovom účte. Čo to znamená a aký je rozdiel medzi aktuálnym a disponibilným zostatkom?

Disponibilný zostatok na bankovom účte je suma peňazí na účte, ku ktorej má človek prístup a ktorú môže okamžite použiť. Tento zostatok sa líši od bežného zostatku, ktorý zahŕňa čakajúce transakcie, ako sú vklady, šeky a elektronické platby.

Čo je teda disponibilný zostatok na bankovom účte? Je to suma peňazí, ktorú môže osoba minúť a ktorá sa v danom čase nachádza na jej účte. Toto číslo je zvyčajne nižšie ako aktuálny zostatok, pretože môžu existovať čakajúce transakcie, napríklad nákupy debetnou kartou alebo šeky, ktoré ešte neboli spracované.

Disponibilný zostatok odráža aj sumu peňazí, ktorú má človek k dispozícii pred uskutočnením akýchkoľvek poplatkov alebo prevodov.

Disponibilný zostatok

Ide o sumu, s ktorou môže osoba aktuálne pracovať. Vypočíta sa odpočítaním všetkých záväzkov a obmedzení zo zostatku na účte.

Záväzky môžu zahŕňať:

 • nezaplatené faktúry
 • poplatky za služby
 • poplatky za úroky
 • neschválené poplatky
 • iné výdavky, ktoré sa majú ešte vykonať

Ak chce jednotlivec zistiť svoj disponibilný zostatok, môže sa prihlásiť do svojho účtu v internetovom bankovníctve alebo zavolať do svojej banky a získať aktuálne informácie. Výšku zostatku uvidí na doklade ten, kto si práve vybral alebo vložil peniaze cez bankomat. Potvrdenka by mala zobrazovať číslo aktuálneho aj disponibilného zostatku.

Väčšina bankových inštitúcií ponúka notifikačné služby, ktoré klienta upozornia po zúčtovaní transakcie alebo ak jeho zostatok klesne pod určitú sumu. Táto funkcia pomôže sledovať disponibilný zostatok a zabezpečí, aby človek neutrácal viac, ako má. Keď človek utratí viac peňazí, než má k dispozícii na svojom bankovom účte, môže vzniknúť povolené prečerpanie.

Aby človek maximalizoval svoj disponibilný zostatok, je dôležité sledovať všetky svoje transakcie, venovať pozornosť výpisom z účtu, vyhýbať sa oneskoreným alebo zmeškaným platbám a snažiť sa čo najrýchlejšie splatiť kreditné karty s vysokými úrokovými sadzbami.

Takýto postup pomôže lepšie ovládať svoje financie, zabezpečí, aby zostatok na účte zostal v kladných číslach, a umožní prístup k finančným prostriedkom, ktoré osoba potrebuje, keď ich potrebuje.

Aktuálny zostatok

Aktuálny zostatok je suma peňazí, ktorá je momentálne uložená na bankovom účte alebo inom finančnom konte. Zahŕňa všetky prostriedky na účte, vrátane vkladov, prevodov, príjmov a úspor.

Zohľadňuje všetky transakcie, ktoré sa uskutočnili na účte:

 • vklady a výbery
 • prevody
 • platobné príkazy,
 • inkasa
 • ďalšie pohyby peňazí.

Vysoký zostatok na bankovom účte je prejavom finančného zabezpečenia. Udržiavanie dostatočnej sumy peňazí na bankovom účte je často najlepším spôsobom, ako si zabezpečiť pokrytie svojich potrieb a dostatok peňazí na neočakávané výdavky a príležitosti.

Dobrý počiatočný účtovný zostatok jednotlivca je aspoň tri až šesť mesiacov životných nákladov. To je suma peňazí, ktorá stačí na pokrytie všetkých nevyhnutných výdavkov v dohľadnej budúcnosti bez ohľadu na neočakávanú núdzovú situáciu.

Ako pracovať so zostatkom na účte

Správa peňazí je pre mnohých zastrašujúca, ale s trochou vedomostí sa každý môže stať dômyselným finančným plánovačom. Naučiť sa pracovať so zostatkom na účte, investovať a sporiť je kľúčom k finančnému úspechu bez ohľadu na výšku príjmu.

Udržiavať vyrovnaný účet znamená rozumieť tomu, aké peniaze prichádzajú a aké odchádzajú. Vedenie aktualizovaných záznamov je skvelý spôsob, ako zabezpečiť, aby človeka nikdy nezaskočil nečakaný účet alebo neočakávaný nákup.

Dôležité je tiež mať prehľad o všetkých platbách, ktoré z účtu odchádzajú, ako sú pôžičky, nákupy na splátky bez registra, investície, výdavky a dane. Neustála kontrola a monitorovanie svojich financií pomôže udržať rozpočet vyrovnaný a v súlade s plánom.

Vytvorenie investičného portfólia je proces diverzifikácie investícií prostredníctvom alokácie aktív medzi rôzne triedy a dlhodobých investícií. Je dôležité vybrať si správnu kombináciu investícií na dosiahnutie konkrétnych finančných cieľov.

Investovanie si vyžaduje prieskum, aby jednotlivec pochopil pomer rizika a výnosu predtým, ako sa do neho pustí. Rôzne typy investícií, ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy, vkladové certifikáty a nehnuteľnosti, si vyžadujú aj rôznu mieru rizika.

Často je dobré spolupracovať s finančným poradcom, ktorý poradí a usmerní v otázke najlepších možností investovania. Je to však vhodný zdroj príjmu, ktorý navýši účtovný zostatok.

Ďalším vhodným plánom na zachovanie účtovného zostatku je sporenie. Dobrým začiatkom je vybrať si sumu, ktorú si môže každý pohodlne odkladať každý mesiac, a prispôsobiť ju svojmu rozpočtu. Táto suma môže byť tiež automatizovaná, aby sa zabezpečil stabilný plán sporenia.

Vytváranie úspor je skvelý spôsob, ako si zaistiť finančnú istotu z dlhodobého hľadiska, pretože pomôže vytvoriť rezervy na neočakávané nákupy a núdzové prostriedky.

Povolené prečerpanie

Prečerpanie umožňuje klientovi čerpať viac peňazí, ako má na bežnom účte. Hoci je zvyčajne drahší ako štandardný úver, môže výrazne zlepšiť flexibilitu financií.

Pred využitím prečerpania si treba dôkladne overiť poplatky a podmienky splácania. Aj medzi prečerpaniami môžu byť značné rozdiely v podmienkach a nákladoch. Niektoré môžu vyžadovať, aby si klient prečerpanie každoročne obnovoval, zatiaľ čo iné môžu ponúkať bezúročné obdobie až niekoľkých mesiacov.

Ak to banka umožňuje, môže byť dobrým nápadom stanoviť si úverový limit. Nastavenie limitu dáva určitú istotu, pretože klient vie, že jeho miera zadlženia neprekročí určitú úroveň. Týmto spôsobom nielenže dokáže znížiť svoje mesačné bankové poplatky, ale aj zníži pravdepodobnosť, že sa zadlží viac, ako je potrebné.

Prečerpanie by však nemalo byť riešením každého finančného problému. Je dôležité zvážiť rôzne možnosti a nájsť také, ktoré bude vhodné pre situáciu každého jednotlivca.

Treba dbať na to, aby človek prečerpanie využíval zodpovedne a dobre ho spravoval. Pri starostlivom riadení a rozumnom prístupe k pôžičkám môže byť kontokorentný úver odpoveďou na preklenutie dočasných problémov s rozpočtom.

Povolené prečerpanie Raiffeisen a iné banky

Povolené prečerpanie Raiffeisen sa pohybuje vo výške od 50 € do 2 000 €. Ide o tzv. rezervu, o ktorú môže klient požiadať už pri zakladaní účtu. Do 50 € neplatí žiadne úroky, pri vyšších sumách sa však úrok navyšuje. Je to forma spotrebiteľského úveru, no v ponuke majú aj iné produkty, vo forme online pôžičky bez telefonovania.

V Mbank poskytujú povolené prečerpanie od 40 €, a to je rovnako ako pri povolenom prečerpaní Reiffeisen bezúrokové. Klient si však môže zvoliť sumu prečerpania až do 12 000 € s úrokom 12,9 %. Skôr, než si človek zvolí požadovanú sumu, môže si budúce náklady prerátať v online kalkulačke. Zaujímavou službou je aj prenesenie si povoleného prečerpania z inej inštitúcie k nim.

K vybaveniu povoleného prečerpania sú však dôležité údaje o prijme, ktorými sa musí klient preukázať ako pri bežnej pôžičke. V ponuke majú taktiež iné formy úverov. Klasickým produktom je rýchla pôžička do 3 minút na účet, do výšky 40 000 € a na čokoľvek.

V Tatra banke môže prečerpanie odštartovať od 95 € až do výšky 3 500 €. Povoľujú ho však len tým osobám, ktoré majú stály príjem min. 6 mesiacov a k účtu klienta sa neviaže iný typ kontokorentného úveru.

ČSOB ponúka povolené prečerpanie k takmer všetkým typom účtov – štandardným aj študentským. Pohybuje sa od sumy 150 € až 6 000 €, pričom splátky sa realizujú automaticky z účtu. Keďže ide o využívanie jednej z ich služieb, naskytá sa možnosť zľavy na účte.

V Slovenskej sporiteľni je to od 30 € do 5 000 €, pričom si nevyžadujú poplatky za poskytnutie a vedenie. Vďaka ich aplikácii si môže klient prečerpanie kontrolovať a nastaviť limit podľa vlastného uváženia.

Ako pristupovať k úverom

Pracovanie s bankovými úvermi je dôležitou súčasťou osobných financií, ktorá vyžaduje zodpovedné plánovanie a riadenie. Najprv im však treba dôkladne porozumieť.

Existuje rôzne druhy úverov:

 • hypotéky
 • spotrebné úvery
 • študentské úvery
 • povolené prečerpanie a pod.

Dôležité je pochopiť podmienky a zodpovednosti spojené s každým typom úveru. Každý by mal dopodrobna čítať podmienky, zistiť úrokové sadzby, poplatky, splatnosti a poriadne si overiť všetky aspekty pred podpisom zmluvy o úvere.

Pred uzavretím zmluvy je vhodné vytvoriť si plán na splácanie úveru. Stanoviť si rozpočet, ktorý zahŕňa splátky úveru a zabezpečiť, že človek bude schopný ich pravidelne splácať. Snažiť sa vytvoriť si dostatočnú rezervu, aby mohol vyrovnať úverové splátky v prípade nečakaných udalostí alebo výdavkov.

Samozrejme, svoje konto treba pravidelne sledovať a kontrolovať transakcie a stav úveru. Overiť si, či sú všetky platby správne zaznamenané a či sú úrokové sadzby a poplatky v súlade s dohodou o úvere. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti či otázok sa treba obrátiť na svoju banku alebo finančnú spoločnosť, v ktorej úver prebieha.

Najlepšie je udržať si pozitívnu kreditnú históriu. Pravidelné a včasné splácanie úveru pomáha budovať si dobrú kreditnú hodnotu, čo môže mať vplyv na schopnosť získať ďalšie úvery v budúcnosti. Opatrný treba byť obzvlášť pri povolenom prečerpaní a disponibilnom zostatku.

Ak má niekto akékoľvek otázky alebo sa potrebuje poradiť, nemal by váhať obrátiť sa na odborníka v oblasti osobných financií alebo na svoju banku. Odborný názor a individuálne poradenstvo môže byť užitočné v závislosti od osobnej situácie a cieľov.