Franšíza – osvedčená cesta k podnikateľskému úspechu

Pokiaľ ide o založenie vlastného podnikania, franchising je atraktívnou možnosťou, ktorá ponúka potenciál rýchleho rastu a úspechu s relatívne nízkym finančným rizikom. Čo je franšíza a v čom spočíva atraktivita tohto modelu?

Franšíza je obchodný model, ktorý umožňuje podnikateľom vlastniť a prevádzkovať podnik, ktorý je založený na už zavedených produktoch, službách a procesoch inej spoločnosti. Tento typ vlastníctva podniku umožňuje podnikateľom slobodne riadiť vlastné podnikanie a zároveň využívať výhody úspechu a marketingu oveľa renomovanejšej značky. Tento článok sa bude venovať výhodám a nevýhodám franchisingu, ako aj niektorým kľúčovým krokom pri jeho kúpe.

Čo je franšíza?

Franšíza je obchodná dohoda, pri ktorej jednotlivec alebo skupina (nadobúdateľ franšízy) získava práva na predaj tovaru alebo služieb spoločnosti v určitej oblasti a kupuje franšízové práva od poskytovateľa franšízy.

Nadobúdateľ franchisingu platí poskytovateľovi franchisingu jednorazový poplatok, ako aj pravidelný licenčný poplatok za práva na používanie loga, značky, marketingu a iných súvisiacich obchodných systémov spoločnosti. Podnik zvyčajne vlastní a prevádzkuje nadobúdateľ franšízy.

Ponuky franchisingu

Franchising ponúka podnikateľom, ktorí chcú rozšíriť svoje podnikanie, či podniknúť expanziu firmy do zahraničia, celý rad výhod. Umožňuje existujúcemu podniku kopírovať svoju značku, výrobky a služby na iných miestach a zároveň poskytuje osvedčený systém úspechu.

Vďaka franchisingu majú podnikatelia prístup k sile veľkej, zavedenej značky a veľkej základni partnerov v business networkingu. Zároveň môžu využiť výhody zníženého rizika neúspechu vďaka obchodnému modelu franchisora. Vďaka tomu nemusia rozmýšľať, ako vymyslieť originálny názov značky od základov.

Franchisanti tiež profitujú z existujúcich vzťahov so zákazníkmi, povedomia o značke a prístupu k školeniam a podpore zo strany poskytovateľa franchisingu. Okrem toho franchising ponúka potenciál zvýšených ziskov a škálovateľnosti, ako aj možnosť vybudovať sieť obchodných vzťahov.

Franchising ponúka potenciálnym majiteľom firiem možnosť vlastniť podnik bez toho, aby museli investovať veľké sumy kapitálu. Majitelia podnikov majú na výber rôzne franchising ponuky, od rýchleho občerstvenia až po maloobchodné predajne. Franchising je vynikajúcou možnosťou pre tých, ktorí chcú byť sami sebe šéfom a dosiahnuť úspech.

Typy franchisingu

Existuje niekoľko rôznych typov franchisingu, z ktorých každý má svoje jedinečné výhody a nevýhody. Toto sú najbežnejšie typy franchisingu:

 • Franchising obchodných formátov. Pri tomto type franchisingu poskytovateľ franchisingu poskytuje nadobúdateľovi franchisingu kompletný podnikateľský plán vrátane marketingových materiálov, prevádzkových systémov a ďalších nástrojov, ktoré nadobúdateľovi franchisingu pomáhajú pri rozbehu a rozvoji podnikania. Tento typ franchisingu sa zvyčajne používa pri franchisingu, ktorý musí zachovať určitú úroveň konzistentnosti na viacerých miestach.
 • Franchising výrobkov a obchodných názvov. Pri tomto type franchisingu poskytovateľ franchisingu poskytuje nadobúdateľovi franchisingu výrobok alebo obchodný názov, ktorý je spojený s určitou značkou. Nadobúdateľ franchisingu potom predáva výrobok alebo obchodný názov a platí franchisorovi licenčné poplatky. Tento typ franchisingu sa často používa pre franchising, ktorý je spojený s určitou spoločnosťou alebo značkou. 
 • Viacúrovňový franchising. Pri tomto type franchisingu poskytovateľ franchisingu umožňuje nadobúdateľovi franchisingu rozšíriť svoje podnikanie tým, že svojim zákazníkom ponúka ďalšie služby alebo výrobky.
 • Franchising zameraný na rozvoj oblasti. Pri tomto type franchisingu poskytovateľ franchisingu udeľuje nadobúdateľovi franchisingu výhradné práva na prevádzkovanie podniku v určitej geografickej oblasti. Tento typ franchisingu sa bežne používa pre franchisingové spoločnosti, ktoré chcú otvoriť viacero prevádzok v určitej oblasti. 

Každý typ franchisingu má svoje výhody a nevýhody, preto je dôležité, aby podnikateľ pred týmto rozhodnutím dôkladne zvážil, ktorý typ franchisingu je pre neho vhodný.

Franchising na Slovensku

Franchising na Slovensku v posledných rokoch neustále rastie. V súčasnosti v krajine pôsobí viac ako 200 franchisorov a viac ako 1 800 franchisantov. Tento rast franchisingového odvetvia bol spôsobený nárastom dopytu spotrebiteľov po nových produktoch a službách spolu s nárastom medzinárodných franchisorov, ktorí vstupujú na slovenský trh. 

Franchisingový sektor na Slovensku je zmesou miestnych aj medzinárodných franchisorov. Medzinárodné spoločnosti ako Subway, McDonald’s, KFC, Burger King, Starbucks a Pizza Hut patria medzi najznámejších medzinárodných franchisorov v krajine. Mnohé z týchto spoločností pôsobia na Slovensku od začiatku roka 2000 a v priebehu rokov zaznamenávajú neustály rast. 

Okrem týchto medzinárodných franchisorov pôsobí na Slovensku aj niekoľko miestnych franchisorov. Tieto spoločnosti zvyčajne ponúkajú produkty a služby, ktoré sú jedinečné pre slovenský trh, ako sú reštaurácie rýchleho občerstvenia, maloobchodné predajne, automobilové služby a ďalšie. Miestni franchisori dokázali využiť rastúci dopyt po nových produktoch a službách v krajine. 

Slovenská vláda podporuje franchisingové odvetvie a ponúka stimuly tak franchisorom, ako aj franchisantom. Patria sem daňové úľavy, granty a vzdelávacie programy určené na pomoc franchisorom a franchisantom pri dosahovaní úspechu. Celkovo franchising na Slovensku v posledných rokoch neustále rastie. S rastúcim počtom medzinárodných a miestnych franchisorov, ktorí vstupujú na trh, majú slovenskí spotrebitelia pri nákupe výrobkov a služieb väčší výber ako kedykoľvek predtým.

Výhody franchisingu na Slovensku

Franchising na Slovensku sa stáva čoraz populárnejším obchodným modelom pre podnikateľov. Dôvodom sú mnohé výhody, ktoré franchising ponúka, ako napríklad:

 • Prístup k známej a etablovanej značke. Franchising poskytuje podnikateľom možnosť využiť meno, povesť a zdroje úspešnej značky na otvorenie vlastného podniku. Podnikatelia tak môžu využiť zákaznícku základňu, ktorá už značku pozná a dôveruje jej, namiesto toho, aby museli začínať od nuly.
 • Pomoc, ktorú franchisori poskytujú podnikateľom. Franchisori poskytujú svojim franchisantom komplexné školenia a podporu, čo im pomáha rýchlo a úspešne otvoriť svoj podnik. Patrí sem aj pomoc pri zakladaní podniku, napríklad pri hľadaní vhodnej lokality, marketingu podniku a školení zamestnancov.
 • Franchising na Slovensku je relatívne málo rizikovou investíciou. Na rozdiel od začatia podnikania od nuly poskytuje franchising podnikateľom osvedčený obchodný model, ktorý už bol úspešný v minulosti. Tým sa znižuje riziko neúspechu, pretože poskytovateľ franchisingu už model otestoval a môže poskytnúť poradenstvo, aby zabezpečil úspech nadobúdateľa franchisingu.

Celkovo franchising na Slovensku ponúka podnikateľom množstvo výhod a môže byť skvelým spôsobom, ako začať podnikať.

Franšíza poskytuje prístup k známej a zavedenej značke, pomoc pri zakladaní podniku a relatívne nízkorizikovú investíciu.

Založenie franšízy

Založenie franšízy môže byť atraktívnym spôsobom začatia podnikania. Toto sú kroky, ktoré by mal potenciálny nadobúdateľ franchisingu podniknúť:

 1. Rozhodnúť sa, aký typ podnikania začať. Preskúmanie rôznych franchisingových odvetví, dostupných značiek a franchisingových príležitostí môže pomôcť zúžiť výber. Je dôležité nájsť podnik, ktorý zodpovedá záujmom a schopnostiam podnikateľa.
 2. Urobiť si prieskum poskytovateľa franšízy. Je dôležité pochopiť povesť franchisora a jeho výsledky v danom odvetví. Dôležité je tiež porozumieť finančným podmienkam, poplatkom a štruktúre podpory franchisora.
 3. Oboznámiť sa s franchisingovou zmluvou a porozumieť jej podmienkam. Je dôležité prečítať si zmluvu a klásť otázky, ak je niečo nejasné.
 4. Pochopiť náklady spojené so začatím franšízy. Patrí sem franchisingový poplatok, počiatočné náklady a priebežné výdavky. Pred prijatím záväzku je dôležité pochopiť celý rozsah investície.
 5. Preskúmať trh. Pred rozhodnutím stať sa franchisantom je dôležité vykonať dôkladný prieskum miestneho trhu. To zahŕňa posúdenie miestnej konkurencie, dopytu po výrobku alebo službe a potenciálu rastu.
 6. Vypracovať podnikateľský plán. Podnikateľský plán pomôže potenciálnemu nadobúdateľovi franšízy pochopiť ciele a zámery podniku a poskytne plán k úspechu.

Pri správnom prieskume a plánovaní môže byť majiteľ franšízy úspešný pri vedení vlastného podniku.

Tipy pre úspešný franchising

Nasledujúce tipy pomôžu zaistiť, aby bola franšíza naozaj úspešná:

 1. Vypracovať systém podpory. Úspešný franchising si vyžaduje sieť podpory. Tá zahŕňa mentorov, obchodných partnerov a ďalšie kontakty, ktorí môžu poskytovať poradenstvo a rady počas celého procesu.
 2. Zostať informovaný o trendoch v odvetví. V záujme zachovania konkurencieschopnosti je dôležité, aby franchisanti boli informovaní o trendoch v odvetví. To zahŕňa sledovanie nových technológií, inovácií a zmien v spotrebiteľskom vkuse. Treba si uvedomiť aj význam benchmarkingu, ktorý porovnávania výkonnosť medzi tými najlepšími v odvetví.
 3. Ponúkať kvalitný zákaznícky servis. Kvalitný zákaznícky servis je pre úspech franšízy nevyhnutný. Franchisanti by sa mali snažiť plniť očakávania zákazníkov a ponúkať im pozitívne skúsenosti.
 4. Investovať do priebežného školenia. Na zabezpečenie úspechu franšízy je dôležité investovať do priebežného vzdelávania zamestnancov. Toto školenie by malo zahŕňať služby zákazníkom aj technické zručnosti.

Založenie franšízy môže byť lukratívnou a výnosnou podnikateľskou príležitosťou.

Franšíza – áno alebo nie?

Franchising je pre mnohé podniky skvelou voľbou, ale prináša so sebou nejednu výzvu. Kľúčom k úspechu je starostlivo zvážiť výhody a nevýhody franchisingu a určiť, či je to pre podnikanie ten správny krok.

Keď bude potenciálny nadobúdateľ franšízy zvažovať, či je franchising tou správnou voľbou pre jeho podnikanie, nemal by sa zabudnúť poradiť s právnymi a finančnými odborníkmi, aby sa uistil, že proces prebehne správne a že jeho práva budú chránené. Pri správnom prístupe a starostlivom plánovaní môže byť franchising skvelou príležitosťou na rozšírenie podnikania.