Koncept platby za právnika až na základe úspechu je stále populárnejší

No win, no fee. = Žiadna výhra, žiadna odmena. = Neplatiť za právnika, ak nedovedie prípad do úspešného konca.

Taký je princíp No win, no fee!

Za zrušený alebo omeškaný let majú cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu. Práve na tento typ odškodnenia je vhodné najať si právnika, ktorému nie je nutné platiť za jeho služby vopred, ale iba v prípade, keď dokáže získať finančnú kompenzáciu.

Koncept No win, no fee funguje tak, že klient odovzdá svoj prípad právnikovi, za jeho služby v priebehu riešenia nič neplatí. Až vo chvíli, keď je právnik úspešný a prípad úspešne vyrieši, mu patrí vopred dohodnutá provízia.