Hra Royal Roulette na Lotose

Royal Roulette je klasická kasínová ruleta s jednou nulou. Výhra je po ukončení kola vyplatená ako súčet výhier z jednotlivých stávok a jej výška je určená podľa typu stávok.

Typy stávok sú nasledovné

Straight bet – Stávka na to, , že na kolese rulety padne jedno konkrétne číslo. Dosiahne sa položením žetónu rovno na vrch čísla na hracom poli a v prípade výhry vypláca 35 ku 1.

Split bet – Stávka na to, že padne jedno z dvoch čísel. Docieli sa položením žetónu na čiaru rozdeľujúcu tieto dve čísla a v prípade výhry vypláca 17 ku 1.

Street bet – Uložením tejto stávky hráč staví na to, že padne číslo z riadku, na ktorý stavil (stávka na 3 čísla). Pre uloženie takejto stávky musí byť žetón položený na vonkajšiu čiaru konkrétneho riadku. V prípade výhry vypláca v pomere 11 ku 1.

Corner bet – Stávka na to, že padne jedno zo 4 čísel. Pre uloženie takejto stávky je potrebné žetón umiestniť do stredu medzi 4 čísla a v prípade výhry vypláca v pomere 8 ku 1.

Four-Number bet – Stávka na to, že v nasledujúcom kole padne jedno z čísel 0, 1, 2, 3. Pre uloženie takejto stávky je potrebné položiť žetón na vonkajšiu čiaru

rozdeľujúcu čísla 0 a 1. V prípade, že niektoré z týchto čísel padne, bude hráč vyplatený v pomere 8 ku 1.

Line bet – Toto je stávka na situáciu, že padne jedno zo 6 čísel v dvoch priľahlých riadkoch. Pre uskutočnenie tejto stávky je potrebné umiestniť žetón na vonkajšiu líniu medzi dvoma riadkami. V prípade výhry je hráč vyplatený pomerom 5 ku 1.

Red – Stávka na to, že nasledujúce číslo bude červené. V prípade výhry vypláca 1 ku 1. Pre umiestnenie takejto stávky musí hráč uložiť žetón na červené políčko hracieho poľa.

Black – Stávka na to, že nasledujúce číslo bude čierne. V prípade výhry vypláca 1 ku 1. Pre umiestnenie takejto stávky musí hráč uložiť žetón na čierne políčko hracieho poľa.

Even – Touto stávkou hráč tipuje, že gulička zastane na párnom čísle. Táto stávka nezahŕňa číslo 0. Prípadná výhra je vyplatená v pomere 1 ku 1. Pre uloženie takejto stávky je potrebné žetón položiť na políčko „Even“.

Odd – Touto stávkou hráč tipuje, že gulička zastane na nepárnom čísle. Táto stávka nezahŕňa číslo 0. Prípadná výhra je vyplatená v pomere 1 ku 1. Pre uloženie takejto stávky je potrebné žetón položiť na políčko „Odd“.

Low bet – Stávka na to, že nasledujúce číslo bude z intervalu 1 – 18. V prípade výhry je hráč vyplatený 1 ku 1 výšky svojej stávky. Pre uloženie takejto stávky treba položiť žetón na políčko označené „1-18“.

High bet – Stávka na to, že nasledujúce číslo bude z intervalu 19 – 36. V prípade výhry je hráč vyplatený 1 ku 1 výšky svojej stávky. Pre uloženie takejto stávky treba položiť žetón na políčko označené „19-36“.

Dozen bet – Typ stávky, ktorá rozdeľuje všetky čísla na 3 skupiny: 1-12, 13-24, a 25-36. Pre uloženie takejto stávky, je potrebné uložiť žetón na jedno z polí označených ako“1st 12″, „2nd 12“ alebo „3rd 12“, ktoré zodpovedajú daným rozsahom čísel. Prípadná výhra na tejto stávke vypláca 2 ku 1.

Column bet – Stávka na to, že padne číslo z konkrétneho stĺpca stávkového poľa. V prípade výhry na tejto stávke je hráč vyplatený v pomere 2 ku 1. Pre uloženie takejto stávky je potrebné položiť žetón pod daný stĺpce, na jedno z polí označených „2 to 1“.

Basket bet – Stávka na kombináciu čísel 0,1,2 alebo 0,2,3. V prípade výhry vypláca v pomere 11:1. Pre uloženie takejto stávky je potrebné žetón umiestniť medzi požadované čísla.

Ponuka nastavení

Pri každej hre máte k dispozícii ponuku nastavení, ktorú nájdete v pravej hornej časti obrazovky – ozubené koliesko. V ponuke je možné zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty hry.