Investičná kalkulačka: Návod na maximalizáciu investícii

investičná kalkulačka

Investovanie je kľúčovým krokom k dosiahnutiu finančnej stability a dlhodobého blahobytu. Aby však človek dosiahol úspech vo svete investícií, je nevyhnutné mať plán a jasnú stratégiu. Článok sa bude venovať jednému z najdôležitejších nástrojov pre každého, kto sa zaujíma o investície – investičnej kalkulačke. Samozrejme, výber investícií a stratégie sú rozhodujúce, ale bez správnej kalkulačky by človek mohol stratiť cenný prehľad o svojich financiách.

Kam investovať 20 000 eur na dosiahnutie maximálneho výnosu? Článok bude analyzovať percentuálnu kalkulačku a jej dôležitosť pri rozhodovaní o investíciách. Zároveň poskytne odporúčania ohľadom investovania 10 000 eur a zhodnotí výhody investičného sporenia v SLSP.

Investičná kalkulačka: Klúč k racionálnemu investovaniu

Investičná kalkulačka je nástroj, ktorý pomôže vypočítať, akú sumu peňazí môže mať človek na konci investície. Kalkulačka berie do úvahy nasledujúce faktory:

 • Začiatočnú investičnú sumu: Táto suma predstavuje množstvo peňazí, ktoré človek investuje na začiatku.
 • Pravidelné vklady: Ak plánuje pravidelne investovať, mal by zadať sumu, ktorú plánuje investovať každý rok.
 • Ročný výnos: Ročný výnos je odhadovaný výnos investície.
 • Dobu investovania: To je počet rokov, počas ktorých plánuje investovať.

Investičná kalkulačka môže pomôcť pri rozhodovaní o tom, koľko peňazí investovať a ako dlho investovať. Môže tiež pomôcť sledovať váš investičný výkon.

Ako funguje investičná kalkulačka

Investičná kalkulačka funguje na princípe zloženého úročenia. Zložené úročenie je proces, pri ktorom sa úroky z investície pripisujú k pôvodnej sume a potom sa z tejto novej sumy počítajú ďalšie úroky. To znamená, že investícia rastie rýchlejšie, ako keby investor dostával len jednoduché úroky.

Typy investičných kalkulačiek

Existuje mnoho rôznych typov investičných kalkulačiek. Niektoré kalkulačky sú špeciálne navrhnuté pre určité typy investícií, ako sú akcie alebo dlhopisy. Iné kalkulačky sú všestrannejšie a môžu sa použiť na výpočet výkonu rôznych druhov investícií.

Investície a investičné sporenie: Kľúč k budovaniu majetku

Investície predstavujú jedinečnú príležitosť pre každého, kto túži budovať majetok a dosahovať finančné ciele. Investičné sporenie je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako dosiahnuť tieto ciele. Čo je však investičné sporenie? Prečo by mal človek investovať, namiesto toho, aby nechal svoje peniaze spať na bežnom účte?

Investovanie je oveľa viac ako len zhromažďovanie finančných prostriedkov; je to o získavaní finančnej slobody a dosahovaní dlhodobých cieľov. Investície sú možnosťou ako využívať vlastné peniaze na spôsob, ktorý generuje príjmy a zhodnocuje kapitál. To znamená, že peniaze pracujú za investora, čím mu umožňujú dosahovať rastúci majetok bez toho, aby musel aktívne pracovať.

Investičné sporenie je jedným z najdostupnejších spôsobov investovania pre priemerných ľudí. Ide o systematické odkladanie peňazí do špeciálneho sporiaceho konta alebo investičného fondu. Cieľom je dosiahnuť určené finančné ciele v budúcnosti. Na Slovensku je jedným z obľúbených nástrojov investičného sporenia Slovenská sporiteľňa (SLSP), ktorá poskytuje rôzne fondy a investičné produkty, ktoré umožňujú rast kapitálu v závislosti od preferencií a rizikovej tolerancie.

Využitie investičného sporenia je efektívnou cestou k dosahovaniu cieľov, ako je kúpa domu, dôchodok alebo financovanie vzdelania detí.

Dôležité je mať na pamäti, že investície nie sú iba pre bohatých – s dostatočnou informovanosťou. Správnou stratégiou a dlhodobým pohľadom môže investovanie pomôcť každému jednému človeku budovať majetok a dosiahnuť finančnú stabilitu.

investičná kalkulačka
Čím skôr začne človek investovať, tým viac času bude mať na to, aby dosiahol svoje finančné sny.

Investičné sporenie v SLSP

Investičné sporenie v Slovenskej sporiteľni predstavuje skvelý spôsob, ako pozerať do budúcnosti financií s odvahou a plnou kontrolou. Tento program umožňuje investovať už od 20 € mesačne, čím otvára bránu ku skutočne efektívnemu vytváraniu majetku.

Jednoduché a prehľadné online investovanie

S investičným sporením SLSP má človek možnosť získať rad finančných produktov, pričom si môže vyberať medzi podielovými fondmi, dlhopismi a akciami. SLSP ponúka aj online investovanie cez aplikáciu George, ktorá umožní mať kontrolu nad investíciami.

Dôležitou výhodou investičného sporenia SLSP je flexibilita. Je možné začať investovať už od 20 € mesačne a bez vstupných poplatkov. Dokonca má človek možnosť meniť sumu pravidelného investovania podľa svojich aktuálnych potrieb. To umožňuje prispôsobiť svoje investície svojej finančnej situácii.

Inflácia, ktorá pomaly „požiera“ úspory, je dôvodom, prečo je investovanie tak dôležité. Pri inflácii 10 % by človek za rok stratil hodnotu svojich úspor, a to je niečo, čo nikto nechce zažiť. To znamená, že ak má človek nasporených 10 000 eur, ich reálna hodnota po roku bude 9 000 eur. Investovanie je spôsob, ako prevýšiť infláciu a dosiahnuť rast financií.

Ako funguje investičné sporenie SLSP?

Investičné sporenie SLSP je postavené na jednoduchom princípe. Invsetor si vyberie podielový fond, do ktorého chcete investovať. Nastaví pravidelný vklad, ktorý bude automaticky odchádzať z jeho účtu každý mesiac. SLSP potom investuje tieto peniaze do vybraných podielových fondov, čím umožňuje zhodnocovať úspory v priebehu času.

SLSP investovanie prináša mnoho výhod, vrátane možnosti zhodnotenia úspor, regulačných opatrení, a jednoduchosti realizácie. Avšak, rovnako ako pri každej investícii, existujú aj nevýhody, ako napríklad nižšie výnosy a riziko straty.

investičné sporenie slsp
Ak sa človek rozhodne investovať cez SLSP sporenie, je dôležité si najprv otvoriť účet v Slovenskej sporiteľni. Následne vybrať podielový fond, ktorý najviac vyhovuje cieľom a rizikovej tolerancii.

SLSP graf sporo fondu maximalizovaných výnosov

Sporový fond Maximálnych výnosov SLSP je investičný produkt, ktorý ponúka možnosť získať vysoké výnosy prostredníctvom investícií do akcií obchodných spoločností na celom svete. Tento fond je spravovaný renomovanou spoločnosťou Erste Asset Management GmbH, pobočkou v Slovenskej republike.

SLSP graf výkonnosti sporo fondu maximalizovaných výnosov poskytuje prehľad o tom, ako sa vyvíjala hodnota podielových listov fondu v čase. Za posledné roky vykázal tento fond nasledovné výsledky:

RokVýnos
2018+10,7 %
2019+14,8 %
2020-10,0 %
2021+20,2 %
2022+12,5 %
2023+15,0 %

Celkový výnos fondu od jeho založenia v roku 2018 dosiahol impozantných 51,3%. Tieto výsledky však nesú so sebou vyššie riziko straty, pretože fond investuje do akcií, ktoré sú známe svojou volatilitou a vyšším rizikom.

Cieľové publikum SLSP fondu

Sporo fond maximálnych výnosov SLSP je určený pre investičných nadšencov s odvahou a vysokou toleranciou rizika, ktorí majú ambíciu dosahovať vysoké výnosy. Tento fond je skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú aktívne sledovať a využívať príležitosti na globálnych finančných trhoch.

Výhody fonduNevýhody fondu
Možnosť dosiahnuť vysoké výnosyVysoké riziko straty
Investície do akcií na celom sveteNevhodný pre investorov s nízkou toleranciou k riziku
Spravovanie spoločnosťou Erste Asset Management GmbH
SLSP graf sporo fondu maximalizovaných výnosov
SLSP graf sporo fondu maximalizovaných výnosov založený na údajoch z webovej stránky Slovenskej sporiteľne.

Kam investovať 10 000 eur/20 000 eur

Odpoveď na otázku, kam investovať 10 000 alebo 20 000 eur, nie je jednoznačná a závisí od mnohých faktorov, ktoré by mali byť zvážené pred samotným rozhodnutím. Tieto faktory zahŕňajú investičné ciele, toleranciu rizika a investičný horizont.

Investičné cieleČo konkrétne chce investor dosiahnuť týmito investíciami? Má záujem o zhromaždenie úspor na dôchodok? Plánuje investovať do nehnuteľností? Snaží sa dosiahnuť finančnú nezávislosť? Klarifikácia týchto cieľov pomôže nájsť správny investičný prístup.
Tolerancia rizikaAko veľmi je investor ochotný akceptovať možnosť straty? Ak má nízku toleranciu rizika, mal by sa pravdepodobne vyhýbať investíciám, ktoré sú známe svojou vysokou volatilitou a potenciálnym rizikom straty.
Investičný horizontIde o časové obdobie, v ktorom plánuje investor držať svoje investície. Ak má dlhý investičný horizont, môže byť schopný tolerovať vyššie riziko, pretože má viac času na to, aby sa z prípadných nepriaznivých situácií zotavil.

Možnosti investovania

 • Akcie: Investovanie do akcií predstavuje podiel vlastníctva v obchodnej spoločnosti a môže ponúkať vysoké výnosy, avšak je spojené s vyšším rizikom straty.
 • Dlhopisy: Dlhopisy sú cenné papiere, ktoré predstavujú úverový nástroj a môžu poskytovať stabilné výnosy, ale s nižším rizikom oproti akciám.
 • Nehnuteľnosti: Investovanie do nehnuteľností môže zahŕňať príjem z nájmu alebo z predaja, pričom môže prinášať vysoké výnosy, ale je spojené s vysokým rizikom a potrebou správy.
 • Finančné produkty: Existujú rôzne finančné produkty, ako sú podielové fondy, investičné životné poistenie a dôchodkové fondy, ktoré môžu byť navrhnuté na dosiahnutie rôznych investičných cieľov.

Ak má investor nízku toleranciu rizika, môže zvážiť investovanie do termínovaných vkladov alebo konzervatívnych podielových fondov. Ak má strednú toleranciu rizika, môže zvážiť investovanie do akcií alebo zmiešaných podielových fondov. Ak má vysokú toleranciu rizika, môže zvážiť investovanie do rizikových podielových fondov alebo nehnuteľností.

Finax.sk a Finax kalkulačka: Investovanie s presnosťou

Spoločnosť Finax predstavuje slovenského lídra v oblasti investovania. Jej portfólio investičných produktov zahŕňa podielové fondy, ETF, realitné fondy a doplnkové dôchodkové sporenie, pričom je členom Asociácie správcovských spoločností a podlieha regulácii Národnej banky Slovenska.

Online nástroj na ich webe finax.sk, známy ako Finax kalkulačka, je kľúčovým príkladom toho, ako spoločnosť Finax uľahčuje investovanie. Táto kalkulačka poskytne presné výpočty na základe investičných cieľov, tolerance rizika a investičného horizontu.

Výhody Finax SK a Finax kalkulačky:

 • Široká škála investičných produktov: Na finax.sk si môže investor vybrať z rôznych investičných produktov.
 • Jednoduché na použitie: Finax kalkulačka je navrhnutá tak, aby bola ľahko použiteľná pre každého, bez ohľadu na úroveň skúseností s investovaním.
 • Presné výsledky: Na základe zadaných informácií finax kalkulačka poskytne presné výsledky, čo pomôže plánovať investičné ciele s väčšou istotou.

Spoločnosť Finax si získala obľubu medzi slovenskými investormi pre svoju spoľahlivosť a jednoduché použitie. Tu sú ich hlavné výhody:

finax kalkulačka
Na finax.sk nájde záujemca okrem iného aj finax kalkulačku, ktorá je skvelým nástrojom pre slovenských investorov, ktorí hľadajú spoľahlivý spôsob investovania. Bez ohľadu na to, či začínajú s investovaním alebo chcú zlepšiť svoje investičné stratégie.

Percentuálna kalkulačka a jej výhody pri investovaní

Percentuálna kalkulačka je nenahraditeľným nástrojom pre tých, ktorí investujú. Jej jednoduchý a rýchly spôsob výpočtu percentuálnych hodnôt zásadne zjednodušuje investičné rozhodovanie.

Medzi jej hlavné výhody patrí schopnosť rýchlo a presne analyzovať výkonnosť investícií. Umožňuje investičným manažérom a jednotlivcom sledovať vývoj portfólia a monitorovať, či sa ich investície uberali správnym smerom. Percentuálna kalkulačka je neoceniteľným nástrojom pre určenie efektívnosti investícií a môže pomôcť identifikovať oblasti, kde je potrebné vykonať úpravy alebo zmeny v investičných stratégiách.

Správne využívanie percentuálnej kalkulačky môže viesť k lepším výsledkom pri investovaní, a tým pádom k dosiahnutiu investičných cieľov efektívnejšie a s väčším porozumením.