Kedy mám nárok na odstupné

Podľa dĺžky trvania pracovného pomeru máte pri výpovedi od zamestnávateľa nárok na odstupné vo výške až štvornásobku priemerného zárobku. V prípade tehotenstva má človek nárok na materskú.

Výška odstupného

  • 1 mesačný plat, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov,
  • 2 mesačné platy, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov,
  • 3 mesačné platy, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov,
  • 4 mesačné platy, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej 20 rokov.

Nárok na odstupné má osoba vtedy, ak bol pracovný pomer ukončený z dôvodu zrušenia alebo premiestnenia zamestnávateľa alebo jeho časti.

Ak je pracovný pomer ukončený kvôli pracovnému úrazu či chorobe z povolania, máte právo na odstupné v minimálnej výške desaťnásobku priemernej mzdy!