Lotos a hra American Poker

American Poker je pokrová kartová hra. Hra sa hrá s balíčkom kariet o počte 52 kariet a jeden Joker. Najvyššia možná výhra, ktorú môžete získať v základnej hre je až 500-násobkom maximálnej stávky. Výhra v základnej hre môže byť zdvojnásobená až 5-násobne v hre Riziko.

Výherné kombinácie v American Poker

Jacks or better – pár pozostávajúci z dvoch Jackov alebo vyšších kariet (Q, K, A).

Dva Páry – kombinácia dvoch párov, tieto môžu pozostávať aj z nižších kariet ako J.

Trojica – kombinácia pozostávajúca z troch kariet s rovnakou hodnotou a dvoch iných kariet s rôznymi hodnotami.

Postupka – kombinácia pozostávajúca z piatich kariet so stúpajúcou hodnotou, ale rozdielnej farby.

Farba – kombinácia piatich kariet rovnakej farby s hodnotami, ktoré nie sú za sebou idúce.

Full House – kombinácia pozostávajúca z trojice a páru.

Štvorica – kombinácia pozostávajúca zo štyroch kariet rovnakej hodnoty a nejakej inej karty.

Postupka vo farbe / Royal Flush – kombinácia pozostávajúca z radu piatich kariet so vzostupnými hodnotami a rovnakej farby. Ak je najvyššia karta radu Eso, hráč má Royal Flush.

Pätica – kombinácia pozostávajúca zo štyroch kariet rovnakej hodnoty a Jokera.

Ponuka nastavení

Pri každej hre máte k dispozícii ponuku nastavení, ktorú nájdete v pravej hornej časti obrazovky (ozubené koliesko).

V ponuke je možné zmeniť nasledovné nastavenia:

  • zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty hry,
  • aktivovať alebo deaktivovať ponuku hry Riziko.