Prečo je dobré hrať poker #5

Poker vás naučí, ako plánovať

Mnoho ľudí má problém s plánovaním. Namiesto toho, aby si človek určil svoje ciele a potom plánoval kroky, cez ktoré ich dosiahne, človek skôr reaguje impulzívne a na základe nejakého zvyku. Poker rozvíja vašu schopnosť plánovať v extrémne širokej časovej škále:

  • aktuálne stávkové kolo
  • celá ruka
  • celá seansa
  • celý turnaj
  • celý rok
  • celá pokrová kariéra

Plánovanie pre všetky tieto časové úseky si vyžaduje, aby ste si určili svoje ciele a predvídali čo urobia ostatní. Napríklad – pár es je najlepšou štartovou kombináciou, kedy dúfate, že s nimi vytvoríte veľký pot.

Na early pozíciu v loose pasívnej hre by ste ich mali raisovať, pretože vaši súperi pravdepodobne dorovnajú. V divokej hre je zasa možné len limpnúť a čakať za sebou raise a cally, ktoré potom môžete 3betnúť.

Poker vás tiež učí plánovať celý priebeh handy. Je to veľmi podobné šachovému mysleniu. Niekedy obetujete profit hneď na začiatku, aby ste tým zvýšili svoju ziskovosť v rámci celej handy.

Rovnako môžete obetovať okamžitý profit pre budúci zisk. Môžete zo začiatku prehrávať ruky, aby ste si vytvorili image gamblera a potom to následne využiť vo svoj prospech.

Niekedy zase zo začiatku hráte extrémne tight a neskôr výrazne profitujete z bluffovania. Poker vás učí ako si vytýčiť jasné ciele. Tiež vás učí premýšľať o tom, čo robia ostatní.

Ako si naplánovať akcie, ktoré vás dovedú k vytúženému cieľu. Rovnako aj to, aby ste vždy vedeli prečo robíte konkrétnu vec.

Efektívne plánovanie si vyžaduje premýšľať hneď o niekoľkých možnostiach a cestách. Mali by ste realizovať množstvo „čo keď?“ analýz. Pokiaľ ďalšia karta bude spádová, vsadíte.

Pokiaľ sa board spáruje a Joe vsadí, vy karty zahodíte. Ak bude vyzerať neškodne a vsadí Harriet, navýšite. Väčšina ľudí neberie do úvahy ani zďaleka toľko možností, koľko by mohli. Keď sa im potom prihodí niečo nečakané, nemajú ani páru, čo urobia.

Plánovanie v reálnom živote je samozrejme nesmierne cennou schopnosťou, ktorú, ale málokto ovláda. Sami predsa viete, že by ste sa mali pýtať „čo keď?“ a plánovať dopredu, či už sa jedná o financie, vašu prácu alebo život všeobecne.

Poker vás učí, ako si poradiť s podvodníkmi

Množstvo ľudí sa nechá veľmi ľahko ovplyvniť. Pozrime sa napríklad na reklamy, ktoré nám sľubujú, že rýchlo zbohatneme alebo schudneme. Tieto reklamy by neexistovali, keby neexistovali naivní ľudia.

Pretože sa pokroví hráči neustále snažia bluffovať, respektíve inak oklamať svojho súpera, časom sa naučia vnímať a pozorovať rôzne signály. Poznáte to, keď má niekto dobrú/zlú ruku, drží nejaký ten draw alebo  má len čistý bluff.

Tieto schopnosti vám pomôžu efektívne reagovať na podvodníkov, a to kdekoľvek. Vždy sa nájde niekto, kto sa vás pokúsi nejakým spôsobom oklamať a je dobré sa vedieť chrániť.