Žolík

Každý kto hral alebo počul o hre „žolík“ si ju prispôsobil svojim potrebám alebo tak ako ho to naučila rodina, priatelia. Tí, ktorí poznajú oficiálnu verziu tejto hry je naozaj málo a pre správny začiatok ako sa ju naučiť poslúži tento článok.

Minimálny počet hráčov sú dvaja, kedy je hra veľmi pružná a rýchlo sa dosahuje počet záporných bodov súpera. Maximálny počet hráčov sú štyria hráči, kedy hra prechádza do fázy taktiky a čo najrýchlejšieho nazbierania potrebného počtu kariet na vyloženie.

Ďalšou zábavnou kartovou hrou pochádzajúcou z Nemecka, ktorá sa najčastejšie hrá v trojici, je aj mariáš. Ten sa narozdiel od žolíka hrá so sedmovými kartami.

Ako sa hrá žolík?

Hra žolík sa začína zamiešaním kariet a spoluhráč, ktorý sedí vedľa Vás si odoberie zvrchu tri karty a hľadá žolíka. Ak ho našiel, žolíka si necháva a karta pred alebo po žolíkovi bude viditeľná pre všetkých a položí sa naň balíček kariet. Karta sa otáča aj v prípade, ak žolík neboj nájdený a táto karta slúži na tzv. „uzavretie hry z ruky“, kedy si hráč nemusí brať kartu z balíčku a táto karta sa mu hodí do postupky. Hráč, ktorý miešal karty rozdáva karty v smere hodinových ručičiek – 3 karty pre nasledujúceho hráča a ostatným po 2 karty do počtu 15 a 14 kariet.

Po rozdaní kariet si každý hráč zoradí karty. Najlepšie je začať čistou postupkou a až potom špinavou, pretože bez nej sa nemôže hráč vyložiť ani uzavrieť hru z ruky a pokiaľ má hráč veľa špinavých postupiek tak hráč prehráva a pripíšu sa mu záporné body.

Hru začína hráč, ktorý dostal kartu naviac. Vyloží na stôl kartu, ktorú nepotrebuje alebo sa mu nehodí do postupky. Ďalší hráč v poradí si vyberie kartu z balíčku a ak sa mu hodí táto karta, nechá si ju a vyhodí inú kartu, ktorú nepotrebuje. Toto sa opakuje tri kolá kedy musí byť vyhodených 12 kariet a vtedy je možné sa vykladať alebo uzavrieť hru. Pokiaľ hráč neuzavrie hneď hru, môže sa vyložiť a znova pokračuje v hre s tým, že vyhodí jednu kartu a takto pokračujú aj ostatní hráči. Hráči môžu ľubovoľne dokladať karty ako aj u seba tak aj u protihráčov. Ale platí to len pre hráčov, ktorí sa už vyložili.

Pre samotné vyloženie je treba mať čistú postupku, ktorá musí dávať dohromady počet 42 bodov. Ak hráč tento počet nedosahuje, nemôže sa vyložiť a hrá ďalej pokým mu nepríde vhodná karta na vyloženie. Dôležité pravidlo: pri vyložení kariet je nutné mať jednu čistú postupku bez žolíka, ostatné je možné ľubovoľne kombinovať so žolíkom.

Ukončenie hry môže nastať 3 spôsobmi:

  • hráč vykladá čisté/špinavé postupky na stôl dovtedy, pokým mu nezostane jedna karta, ktorou uzavrie hru. Kartu položí na stôl resp. na odhodené karty znakom/číslom dolu
  • hráč vyloží všetky karty súčasne a uzavrie hru jednou kartou, ktorú tiež odhodí znakom/číslom dolu – je to tzv. „uzavretie hry z ruky“
  • hráč môže uzavrieť hru spodnou kartou z balíčka, keď vidí, že sa mu karta hodí do postupky a nechce čakať na ďalšie karty.

Hráč, ktorý uzavrie hru a nedoložil žolíka, zostáva mu do ďalšej hry, kde ho môže ľubovoľne použiť. Takisto to platí aj v tom prípade, ak sa doloží karta protihráčovi namiesto žolíka a ten hneď uzavrie hru.