Najlepšie vysoké školy na Slovensku – komplexný prehľad

Slovensko ponúka dynamický a rozmanitý vysokoškolský systém s množstvom kvalitných vysokých škôl. Vďaka dlhej histórii poskytovania vzdelávania a výskumu sú viaceré univerzity na čele inovácií na Slovensku aj mimo neho. Ktoré univerzity patria medzi najlepšie?

Slovenský vysokoškolský systém tvoria verejné aj súkromné vysoké školy, ktoré ponúkajú širokú škálu možností štúdia, aby vyhovovali potrebám študentov z celého sveta. Mnohé z týchto univerzít sú medzinárodne uznávané a patria medzi 5 % najlepších univerzít na svete, vďaka čomu sú dobre hodnotené a rešpektované pre svoju kvalitu výučby a výskumu. 

Tento článok sa zameriava na niektoré z najlepších vysokých škôl na Slovensku, pričom sa sústredí najmä na ich silné stránky, výskumné kapacity a typy kurzov, ktoré ponúkajú.

Prehľad vysokoškolského vzdelávania na Slovensku 

Slovensko je jednou zo stredoeurópskych krajín, ktorá je známa svojím kvalitným systémom vysokoškolského vzdelávania. Nachádzajú sa tu niektoré z najstarších univerzít, ako aj niektoré z najmodernejších a najinovatívnejších inštitúcií.

Slovenský systém vysokoškolského vzdelávania sa delí na tri úrovne:

 • bakalárske štúdium
 • magisterské štúdium
 • postgraduálne štúdium

Všetky verejné vysoké školy, ako aj väčšina súkromných vysokých škôl, sú akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Na Slovensku pôsobí viac ako 30 univerzít a vysokých škôl, pričom všetky sú buď štátne, alebo súkromné. Mnohé univerzity ponúkajú medzinárodné výmenné programy, ako aj programy dvojitého diplomu s partnerskými univerzitami po celom svete. Okrem toho na Slovensku pôsobí aj niekoľko špecializovaných výskumných univerzít vrátane Slovenskej akadémie vied.

Kto sa ešte len rozhoduje, kam na strednú školu, s výberom mu môže pomôcť test osobnosti voľne dostupný online.

Slovensko je krajina známa svojím kvalitným systémom vysokoškolského vzdelávania.

Najlepšie vysoké školy na Slovensku

Toto je rebríček Scimago Institutions Rankings (SIR), v ktorom sa za rok 2022 umiestnili viaceré vysoké školy na Slovensku:

 1. Univerzita Komenského v Bratislave. Bola založená v roku 1919 a je najväčšou univerzitou na Slovensku a jednou z najstarších v strednej Európe. Ponúka širokú škálu študijných programov v oblasti humanitných, spoločenských a prírodných vied.
 2. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Bola založená v roku 1952 a je jedinou univerzitou na Slovensku, ktorá sa zameriava na veterinárnu medicínu, farmáciu a biotechnológie.
 3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Bola založená v roku 1952 a špecializuje sa na poľnohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo a veterinárnu medicínu. Ponúka kurzy v oblasti poľnohospodárskych, prírodných a technických vied.
 4. Technická univerzita v Košiciach. Bola založená v roku 1952 a ponúka kurzy v oblasti inžinierstva, matematiky a informatiky. Je jednou z popredných univerzít pre vedu a techniku na Slovensku.
 5. Žilinská univerzita v Žiline. Vysoká škola bola založená v roku 1952. Je jednou z najväčších univerzít v krajine a jej študijné programy pokrývajú širokú škálu odborov vrátane technických, ekonomických a prírodných vied.
 6. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Bola založená v roku 1960 a ponúka štúdium humanitných, spoločenských a prírodných vied.
 7. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach. Bola založená v roku 1959. Je jednou z najväčších univerzít v krajine a ponúka štúdium humanitných, spoločenských a prírodných vied.
 8. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Bola založená v roku 1937 a patrí medzi popredné univerzity v strednej Európe. Ponúka širokú škálu kurzov v oblasti techniky, matematiky a informatiky.
 9. Prešovská univerzita v Prešove. Bola založená v roku 1961 a je verejnou vysokou školou so sídlom v Prešove. Ponúka širokú škálu študijných programov v oblasti humanitných, spoločenských, prírodných a technických vied.
 10. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bola založená v roku 1992 a je verejnou vysokou školou so silným zameraním na humanitné a spoločenské vedy. Je známa svojou kvalitnou vzdelávacou a výskumnou činnosťou.
 11. Trnavská univerzita v Trnave. Bola založená v roku 1635 a je najstaršou univerzitou na Slovensku. Ponúka kurzy v oblasti humanitných, spoločenských, prírodných a technických vied.
 12. Ekonomická univerzita v Bratislave. Bola založená v roku 1940 a patrí medzi najlepšie ekonomické školy na Slovensku. Ponúka kurzy v oblasti podnikania, financií a ekonómie.

Cieľom rebríčka SIR je poskytnúť objektívny a transparentný prehľad najlepších vysokých škôl na Slovensku.

Rebríček je založený na kombinácii vedeckých ukazovateľov, ako je počet publikácií, citácií a počet spoluprác s inými inštitúciami. Zohľadňuje aj veľkosť univerzity a počet zapísaných študentov. Jeho cieľom je tiež pomôcť budúcim študentom robiť informované rozhodnutia pri výbere univerzity a pomôcť univerzitám lepšie pochopiť postavenie v globálnom vysokoškolskom prostredí.

Vysoké školy Bratislava

Bratislava, hlavné mesto Slovenska, je domovom viacerých renomovaných univerzít. Nachádzajú sa tu verejné vysoké školy, predovšetkým Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Vysoká škola výtvarných umení. Okrem toho sú tu aj súkromné vysoké školy, napríklad Ekonomická univerzita, Paneurópska vysoká škola a Vysoká škola múzických umení.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) je jednou z najprestížnejších univerzít na Slovensku. Je to moderná vzdelávacia a výskumná inštitúcia zameraná na ekonómiu, financie, podnikanie a manažment. Jej poslaním je pripravovať budúcich odborníkov na náročný svet podnikania. EUBA ponúka bakalárske a magisterské štúdium v oblasti ekonómie, financií, podnikania a manažmentu. Ponúka aj doktorandské programy v oblasti ekonómie, financií a podnikového manažmentu.

EUBA sa nachádza v centre Bratislavy, hlavného mesta Slovenska. Je ľahko dostupná verejnou dopravou a ponúka niekoľko študentských internátov. Na univerzite študujú rôznorodí študenti z viac ako 30 krajín sveta. Zahraniční študenti využívajú vynikajúcu povesť univerzity a jej spoluprácu s poprednými medzinárodnými univerzitami.

EUBA sa pýši vynikajúcimi akademickými programami, ktoré sú neustále aktualizované, aby zodpovedali meniacim sa potrebám sveta podnikania. Univerzita má moderné počítačové laboratórium, knižnicu a ďalšie zariadenia, ktoré študentom poskytujú zdroje potrebné na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v štúdiu. EUBA poskytuje študentom aj širokú škálu mimoškolských aktivít vrátane športových tímov, študentských klubov a kultúrnych aktivít.

Fakulta EUBA je tiež vysoko kvalifikovaná, mnohí z jej profesorov majú medzinárodné renomé. Vďaka všetkým týmto faktorom je EUBA najlepšou univerzitou pre študentov, ktorí chcú študovať ekonómiu, financie, obchod alebo manažment.

Vysoké školy Trnava

Trnava je dôležitým centrom vzdelávania v krajine, nachádza sa tu niekoľko univerzít. Medzi najvýznamnejšie vysoké školy v Trnave patria Trnavská univerzita a Univerzita svätého Cyrila a Metoda.

Trnavská univerzita v Trnave

Trnavská univerzita (TRUNI) je verejná univerzita so sídlom v Trnave a zároveň jedna z najstarších univerzít v strednej Európe. Univerzita bola založená v roku 1635, má dlhú a významnú históriu a je známa kvalitou výučby a výskumu. TRUNI je modernou univerzitou so štyrmi hlavnými fakultami – humanitných a spoločenských vied, pedagogickou, právnickou a ekonomickou a prírodovedeckou.

Na univerzite pôsobí aj niekoľko výskumných a vzdelávacích centier, ako napríklad Inštitút medzinárodných štúdií, Inštitút obchodu a manažmentu a Inštitút fyziky a techniky.

Trnavská univerzita patrí medzi popredné univerzity na Slovensku a je známa svojím moderným a inovatívnym prístupom k výučbe a výskumu. TRUNI kladie veľký dôraz na vzdelávanie orientované na študentov a poskytuje prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a tvorivé riešenie problémov.

Univerzita ponúka aj širokú škálu študijných programov vrátane bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Okrem toho má TRUNI silnú podpornú sieť pre zahraničných študentov.

Trnavská univerzita je známa svojím záväzkom poskytovať študentom vysokokvalitné vzdelanie. TRUNI má silné väzby s priemyslom, čo študentom poskytuje možnosť získať praktické skúsenosti prostredníctvom stáží a výskumných projektov. TRUNI ponúka pre študentov aj širokú škálu služieb, ako je kariérne poradenstvo, akademické poradenstvo a študijné programy v zahraničí.

Trnavská univerzita má silnú podpornú sieť pre zahraničných študentov, ktorá ponúka špecializované jazykové a kultúrne kurzy, ako aj množstvo študentských klubov a organizácií.

Žilinská univerzita

Žilinská univerzita (UNIZA) bez pochýb patrí medzi najlepšie univerzity na Slovensku. Je to moderná a dynamická univerzita, ktorá sa nachádza v meste Žilina na severe krajiny.

Žilinská univerzita bola založená v roku 1953 a ponúka širokú škálu bakalárskych a magisterských študijných programov v oblasti technických, ekonomických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Poskytuje tiež celý rad odborných a jazykových kurzov, ako aj medzinárodných programov.

UNIZA je známa svojou vynikajúcou výučbou a výskumom, ako aj pulzujúcim študentským životom. Ponúka dobre vybavený kampus s moderným zázemím vrátane knižnice, športových zariadení, študentských internátov a študentskej únie. Študentom ponúka aj množstvo kultúrnych a voľnočasových aktivít, ako sú koncerty, divadlo a umelecké výstavy.

Univerzita Žilina patrí medzi najlepšie univerzity na Slovensku a získala množstvo ocenení a vyznamenaní vrátane umiestnenia v rebríčku Times Higher Education World University Rankings medzi 250 najlepšími univerzitami v Európe.

Má tiež veľmi dobrú povesť vďaka svojmu výskumu a získala niekoľko grantov Európskej únie. Žilinská vysoká škola v Žiline je ideálnou voľbou pre tých, ktorí hľadajú kvalitné vzdelanie v živom a modernom univerzitnom prostredí.

Prečo študovať na Slovensku

Slovensko má potenciálnym študentom vysokých škôl čo ponúknuť. Vďaka rastúcej ekonomike, živej kultúre a modernému vzdelávaciemu systému je Slovensko čoraz atraktívnejšou voľbou pre študentov, ktorí chcú získať vysokoškolské vzdelanie. 

Slovenský vzdelávací systém je známy kvalitou svojich univerzít. Slovenské univerzity ponúkajú širokú škálu študijných programov, od technických cez lekárske až po humanitné. Okrem toho mnohé univerzity ponúkajú medzinárodné študijné programy v spolupráci s renomovanými univerzitami po celom svete. 

Slovensko je taktiež krajinou množstva festivalov, podujatí a športových tímov. Vysoké školy na Slovensku ponúkajú aktívny študentský život, ktorý môže študentom poskytnúť množstvo príležitostí na objavovanie svojich záujmov a nadväzovanie nových priateľstiev. Vďaka tejto pulzujúcej atmosfére môže byť štúdium na Slovensku príjemným zážitkom.