Občianstvo EÚ

Každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť jednej z krajín Európskej únie, je zároveň občanom Únie.

Okrem národných práv majú občania členských štátov k dispozícii dodatočné práva, ktoré im vyplývajú zo základných zmlúv Európskej únie a Charty základných práv Európskej únie.

Vďaka občianstvu EÚ majú ľudia právo na život, prácu, cestovanie a nakupovanie v ktoromkoľvek z 27 členských štátov.