Poistenie domácnosti – možnosti, pomoc s výberom, cena

poistenie domacnosti

Poistenie domácnosti je dôležitou súčasťou ochrany domova a majetku pred neočakávanými udalosťami. Môže pomôcť financovať opravy alebo výmenu poškodených alebo zničených vecí v prípade živelných katastrof, krádeže, vandalizmu a iných poistných udalostí.

Poistná suma je maximálna suma, ktorú poisťovňa vyplatí v prípade poistnej udalosti. Dôležité je nastaviť poistnú sumu tak, aby zodpovedala hodnote majetku. Poistenie domácnosti môže poskytnúť pocit istoty a finančnej stability v prípade neočakávaných udalostí.


Obsah článku


Čo by malo ponúkať najlepšie poistenie nehnuteľnosti?

Najlepšie poistenie nehnuteľnosti by malo ponúkať:

1. Široké krytie:

 • Poistenie by malo kryť všetky bežné riziká, ako napríklad živelné katastrofy (požiar, povodeň, víchrica), krádež, vandalizmus a iné poistné udalosti.
 • Voliteľné poistenia by mali kryť rôzne nadštandardné riziká, ako napríklad škody na elektronike, cennostiach.

2. Vysoká poistná suma:

 • Poistná suma by mala zodpovedať hodnote nehnuteľnosti a majetku v nej umiestneného.
 • V opačnom prípade môže dôjsť k podpoisteniu, kedy poisťovňa vyplatí len časť škody.

3. Nízka spoluúčasť:

 • Spoluúčasť je podiel na poistnom plnení, ktorý znáša poistenec v prípade poistnej udalosti.
 • Nižšia spoluúčasť znamená, že v prípade poistnej udalosti bude musieť platiť menej z vlastného vrecka.

4. Férová cena:

 • Cena poistenia by mala zodpovedať rozsahu krytia a rizikám, ktoré sa poistia.
 • Pred uzatvorením poistenia je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a vybrať si tú, ktorá ponúka najvhodnejšie krytie a cenu.

5. Kvalitný servis:

 • Poisťovňa by mala poskytovať kvalitný servis vrátane rýchleho a bezproblémového vybavenia poistnej udalosti.

Najlepšie poistenie nehnuteľnosti by malo pokrývať všetky náklady spojené s opravami a škodami na nehnuteľnosti. Zároveň by malo obsahovať aj dostatočnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené tretím stranám na nehnuteľnosti. Kvalitné poistenie by malo byť flexibilné a umožňovať prispôsobenie sa individuálnym potrebám a podmienkam nehnuteľnosti.

Ako uskutočniť poistenie majetku?

Existuje viacero možností, ako uskutočniť poistenie majetku:

1. Online:

 • Mnoho poisťovní umožňuje uzatvoriť poistenie majetku online prostredníctvom ich webovej stránky.
 • Online poistenie je obvykle rýchle a jednoduché a klient si tak môže vybrať z rôznych ponúk a porovnať ceny.

2. Telefonicky:

 • Poistenie majetku je možné uzatvoriť aj telefonicky cez kontaktné centrum poisťovne.
 • Operátor pomôže s výberom poistenia a zodpovie všetky klientove otázky.

3. V pobočke poisťovne:

 • Poistenie majetku sa môže uzatvoriť aj osobne v pobočke poisťovne.
 • V pobočke klientovi poradí maklér, ktorý mu pomôže s výberom poistenia a zodpovie všetky jeho otázky.

4. Prostredníctvom poisťovacieho makléra:

 • Poisťovací maklér môže pomôcť s výberom poistenia majetku a porovnať ponuky rôznych poisťovní.
 • Maklér mu poradí s výberom poistenia a zodpovie prípadné otázky.

Bez ohľadu na to, aký spôsob uzatvorenia poistenia majetku si klient vyberie, bude potrebovať nasledovné informácie:

 • Údaje o nehnuteľnosti (adresa, typ nehnuteľnosti, rozloha, …).
 • Údaje o majetku v nehnuteľnosti (nábytok, elektronika, cennosti, …).
 • Údaje o poistencovi (meno, adresa, rodné číslo, …).

Po uzatvorení poistenia majetku poisťovňa zašle poistnú zmluvu, v ktorej by mali byť uvedené všetky podmienky poistenia.

Koľko stojí poistenie bytu?

Odpoveď na otázku koľko stojí poistenie bytu závisí od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Veľkosť bytu: Čím väčší je byt, tým drahšie bude poistenie.
 • Lokalita: Byty v rizikových oblastiach (napr. v záplavových oblastiach) budú mať drahšie poistenie.
 • Hodnota zariadenia: Čím drahšie zariadenie má človek v byte, tým drahšie bude poistenie.
 • Rozsah krytia: Základné poistenie je lacnejšie ako poistenie s rôznymi nadštandardnými krytiami.
 • Spoluúčasť: Čím vyššia je spoluúčasť, tým lacnejšie bude poistenie.
 • Poisťovňa: Rôzne poisťovne ponúkajú rôzne ceny za poistenie bytu.

Orientačné ceny poistenia bytu:

 • Malý byt (do 50 m2): od 50 € do 100 € ročne
 • Stredne veľký byt (50 m2 – 100 m2): od 100 € do 200 € ročne
 • Veľký byt (nad 100 m2): od 200 € do 300 € ročne

Presnú cenu poistenia bytu sa dozvie klient po porovnaní ponúk rôznych poisťovní.

To, koľko stojí poistenie bytu, záleží od množstva faktorov, vrátane umiestnenia bytu, jeho veľkosti a vlastností, ako aj od požadovaného typu poistenia.

Poistenie domácnosti od spoločnosti Allianz

Allianz ponúka komplexné poistenie domácnosti a budov s názvom Môj Domov. Poistenie je dostupné v troch balíkoch:

1. Comfort:

 • základné krytie živelných katastrof (ťarcha snehu, povodeň, víchrica, krupobitie)
 • poistné náklady
 • zodpovednosť za škodu
 • asistenčné služby

2. Extra:

 • krytie Comfort +
 • krytie vodovodných škôd
 • krytie škôd na sklách

3. Max:

 • krytie Extra +
 • krytie krádeže a lúpeže majetku
 • krytie škody v dôsledku vandalizmu
 • krytie poškodenia v dôsledku skratu alebo prepätia

Výhody poistenia Môj Domov:

 • komplexné krytie
 • široká ponuka krytí a asistenčných služieb
 • možnosť výberu z troch balíkov
 • férová cena
 • kvalitný servis

Nevýhody poistenia Môj Domov:

 • vyššia cena v porovnaní s niektorými konkurenčnými poisťovňami
 • niektoré riziká sú kryté len voliteľnými krytiami

Pred uzatvorením poistenia domácnosti od spoločnosti Allianz, Môj Domov, odporúčame porovnať ponuky rôznych poisťovní a vybrať si tú, ktorá ponúka najvhodnejšie krytie a cenu.

Porovnanie cien poistenia nehnuteľnosti

Existuje viacero možností, ako uskutočniť porovnanie cien poistenia nehnuteľnosti:

1. Online nástroje:

 • Na internete existuje viacero nástrojov na porovnanie cien poistenia nehnuteľnosti, napríklad Finančný kompas, Klik a Netfinancie.
 • Tieto nástroje umožnia porovnať ponuky rôznych poisťovní v závislosti od požiadaviek klienta.
 • Väčšinou umožňujú filtrovať ponuky podľa rôznych kritérií, ako napríklad typ nehnuteľnosti, lokalita, rozloha atď.
 • Niektoré nástroje umožnia aj výpočet poistného online a online uzatvorenie poistenia.

2. Webové stránky poisťovní:

 • Ceny poistenia nehnuteľnosti je možné porovnať aj priamo na webových stránkach poisťovní.
 • Väčšina poisťovní má na svojich stránkach kalkulačky poistenia, ktoré umožnia výpočet poistného.

3. Pomoc poisťovacieho makléra:

 • Poisťovací maklér môže pomôcť s porovnaním cien poistenia nehnuteľnosti a výberom najvhodnejšej ponuky.
 • Maklér poradí s výberom krytia a zodpovie všetky otázky.
 • Služby poisťovacieho makléra sú obvykle bezplatné.

Porovnanie cien poistenia nehnuteľnosti v rozličných poisťovniach je veľmi dôležitým krokom pre každého majiteľa. Je to preto, že ceny a poskytované služby sa môžu výrazne líšiť a vybrať si tú najvhodnejšiu ponuku môže mať výrazný vplyv na finančnú stabilitu a ochranu majetku.

Porovnanie cien poistenia domu. Prečo je dôležité?

Prvým krokom pri porovnávaní cien poistenia domu je pochopenie, že ceny sa môžu líšiť v závislosti od mnohých faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí veľkosť a umiestnenie domu, typ a vek domu, výška poistného krytia a prípadné doplnkové riziká, ktoré si chce klient zahrnúť v poistení. Navyše, každý poistný poskytovateľ má svoju vlastnú sadzbu a hodnotenie rizika, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistenia.

Je preto dôležité, aby sa porovnali ceny od rôznych poistných spoločností a vybrala sa tak tá najvýhodnejšia ponuka. Dá sa tak ušetriť veľké množstvo peňazí tým, že sa vyberie cennejšia alebo lepšie prispôsobená poistná suma pre individuálne potreby.

 • Porovnanie cien poistenia domu umožňuje porovnať jednotlivé parametre poistenia. Nie každé poistenie ponúka rovnaké krytie. Niektoré spoločnosti môžu napríklad zahrnúť do svojich balíčkov len základné riziká ako požiar a krádež, zatiaľ čo iné môžu ponúkať aj chránenie pred prírodnými katastrofami, záplavami alebo inými škodami.
 • Porovnanie tak umožňuje zistiť, ktorá spoločnosť ponúka najlepšie krytie pre daný konkrétny typ nehnuteľnosti.
 • Ďalším dôvodom, prečo je dôležité porovnať ceny poistenia domu je, že to umožňuje zistiť dôveryhodnosť a renomé jednotlivých poisťovní. Je dôležité, aby sa klient uistil, že poistná spoločnosť má dostatok finančných prostriedkov na to, aby v prípade škodovej udalosti dokázala vyplatiť poistné plnenie.
 • Skontrolovať je možné aj recenzie od ostatných klientov a zistiť, aké skúsenosti majú s danou poisťovňou.
 • V neposlednom rade, porovnanie cien umožňuje získať presnejšiu predstavu o tom, koľko by sa malo platiť za poistenie domu. Niektorí poskytovatelia môžu počítať s rôznymi doplnkovými poplatkami, ktoré môžu zvýšiť konečnú cenu.

Zistiť si vopred, koľko bude poistenie domu stáť, pomôže pri plánovaní rodinného rozpočtu a zamedzí nepríjemným prekvapeniam.

Porovnanie poistenia bytu a domácnosti

Porovnaním poistenia bytu a domácnosti je možné si uvedomiť, aké veľké rozdiely existujú medzi poistením bytu a poistením domácnosti.

 • Poistenie bytu sa zameriava na ochranu nehnuteľnosti ako celku

Poistené sú všetky pevné súčasti bytu, ako napríklad steny, podlahy, strecha alebo okná. V prípade poškodenia týchto častí bytu, ktoré sú zahrnuté v poistnej zmluve, sa poisťovňa postará o ich opravu alebo výmenu.

Okrem toho môže poistiť aj nábytok alebo veci, ktoré sú súčasťou bytu, avšak nie sú pevne súčasťou neho. To znamená, že ak má človek v byte kvalitný nábytok alebo elektroniku, určite sa oplatí uvažovať o poistení bytu.

 • Poistenie domácnosti sa zameriava na ochranu vecí a majetku, ktoré sa nachádzajú v byte.

Toto poistenie môže pokryť rôzne škody, napríklad vzniknuté pri živle alebo pri krádeži. V prípade, že veci utrpia poškodenie alebo budú ukradnuté, poisťovňa nahradí ich hodnotu. Tento druh poistenia je preto dôležitý najmä pre tých, ktorí majú veľa cenných vecí v byte.


V porovnaní s poistením bytu, poistenie domácnosti nie je povinné. Avšak ak má človek v byte hodnotné veci, je najlepšie sa o ne postarať a uzavrieť si poistenie domácnosti. Je možné si vybrať z rôznych variantov, ktoré sa v závislosti od poisťovne a poistnej zmluvy líšia.

Je možné si zvoliť poistenie vecí proti konkrétnym rizikám alebo poistenie celkovej hodnoty všetkých vecí v byte. V každom prípade je dôležité, aby sa majiteľ podrobne oboznámil s podmienkami a krytím poistenia, ktoré si vyberie.

Porovnanie poistenia bytu a domácnosti môže byť cenné najmä v prípadoch, keď sa človek rozhoduje pre kúpu nového bytu.