Union zdravotná poisťovňa – poistenie, online pobočka, kontakt

union-zp

Union zdravotná poisťovňa je slovenská zdravotná poisťovňa s jedinečnou ponukou výhod a služieb pre klientov na Slovensku. Sídli v Bratislave a slúži slovenským občanom od roku 2005. Aké typy poistenia ponúka Union ZP?

Union ZP je známa tým, že poskytuje vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť spolu s ďalšími potrebnými službami, ako je zdravotné poistenie, zdravotné služby a zdravotná asistencia pri cestovaní.

Niečo málo o zdravotnej poisťovni Union

Union zdravotná poisťovňa, a. s. bola založená 18. novembra 2005. Komerčná poisťovňa Union bola na Slovensku registrovaná v roku 1992. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea.

Pôsobí nie len na slovenskom trhu, ale aj v Česku, Bulharsku, Holandsku, Rumunsku, Grécku, Írsku, Turecku a Rusku. Spolupracuje s množstvom cestovných kancelárií a agentúr po celom Slovensku. 

Spoločnosť je poisťovateľom v oblasti cestovného poistenia, zdravotného poistenia, úrazového poistenia, poistenia vozidiel, majetku, zodpovednosti za škodu, životného poistenia a on-line poistenia. Poisťovňa Union poskytuje asistenčné služby 24/7.

Okrem komplexného zdravotného plánu ponúka Union svojim zákazníkom aj rôzne služby, medzi ktoré patria: cestovná asistencia, pohotovostná lekárska služba, podpora členov pri prijímaní informovaných rozhodnutí v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj prístup k sieti zdravotníckych odborníkov.

Union poisťovňa, a. s., patrí k popredným poisťovniam na Slovensku, ktorej produkty sú pravidelne oceňované v renomovaných súťažiach. Spoločnosť pokrýva súkromnú aj verejnú zdravotnú starostlivosť a ponúka komplexnú škálu poistných produktov.

Cestovné poistenie – Union

Cestovné poistenie od Union ZP možno rozdeliť do dvoch základných produktov:

 • Cestovné poistenie do zahraničia kryje riziká ako liečbu v zahraničí, úraz, spôsobenie škody tretej strane, stratu batožiny. V Unione si navyše možno dojednať tiež krytie asistenčných služieb v prípade poruchy vozidla, poistenie domáceho miláčika, či poistenie domácnosti. V základnom balíku poistenia má poistenec v zahraničí nonstop prístup k asistenčnej službe. 
 • Cestovné poistenie do hôr a na Slovensko ochráni poistencov počas pobytu v slovenských horách a kryje riziká ako zásah horskej záchrannej služby, úraz, stratu batožiny a zodpovednosť za škodu.

Zdravotná poisťovňa Union ponúka na výber z dvoch typov cestovných poistení. Klienti si môžu vybrať celoročné cestovné poistenie alebo krátkodobé cestovné poistenie na dovolenku.

Cestovné poistenie do zahraničia – Union

V prípade ciest smerujúcich mimo územia Slovenskej republiky (do zahraničia) je poistené:

 • akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie liečebných nákladov v zahraničí)
 • telefonická asistencia, ak sa človek ocitne v akejkoľvek ťažkej situácii nielen v dôsledku úrazu, či akútnej choroby (asistenčné služby v zahraničí)

Ďalej si možno v ZP Union výberovo poistiť:

 • batožina až do limitu 4 000 €
 • cestovný doklad až do limitu 500 € pre prípad jeho straty alebo krádeže
 • oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto určenia až do limitu 300 €
 • škoda na zdraví alebo na živote, ktorú človek spôsobil svojim neumýselným konaním tretej osobe až do limitu 300 000 €
 • škoda na majetku do limitu 150 000 €
 • úraz až do limitu 25 000 €, ktorý poistencovi spôsobil trvalú ujmu na zdraví
 • smrť v dôsledku úrazu do limitu 15 000 €
 • ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrť až do limitu 1 000 € na jednu osobu
 • akútna choroba alebo úraz domáceho miláčika do limitu 1 000 €
 • škoda spôsobená domácim miláčikom na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná majetková škoda, ktorú spôsobil tretej osobe až do limitu 2 000 €
 • hnuteľný majetok až do limitu 20 000 €, ktorý je vo vlastníctve členov domácnosti pre prípad jeho poškodenia
 • nehoda alebo porucha motorového vozidla, ktorým človek cestuje do zahraničia ak k nim došlo počas doby trvania poistenia

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.

Cestovné poistenie v rámci Slovenskej republiky – Union

V prípade ciest smerujúcich v rámci územia Slovenskej republiky je výberovo poistené:

 • batožina až do limitu 4 000 €
 • škoda na zdraví alebo na živote, ktorú positenec spôsobil svojím neúmyselným konaním tretej osobe až do limitu 300 000 €
 • škoda na majetku do limitu 150 000 €
 • úraz až do limitu 25 000 €, ktorý poistencovi spôsobil trvalú ujmu na zdraví
 • smrť v dôsledku úrazu do limitu 15 000 €
 • zásah Horskej záchrannej služby v dôsledku tiesňovej situácie alebo smrti až do limitu 50 000 €
 • ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrť až do limitu 1 000 € na jednu osobu ak boli dôvodom pre stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej služby)
 • hnuteľný majetok až do limitu 20 000 €, ktorý je vo vlastníctve členov domácnosti pre prípad jeho poškodenia

Poisťovateľ je oprávnený vopred stanoviť kombináciu poistení (balík) uvedených vyššie. Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve. Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.

Union ePobočka – online pobočka

Online pobočka (ePobočka) Union predstavuje bezplatnú službu, ktorá slúži klientom tejto zdravotnej poisťovne na jednoduchú, rýchlu a pohodlnú elektronickú komunikáciu.

Epobočka Union slúži pre poistencov, platiteľov zdravotného poistenia a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – registrovaných i neregistrovaných.

Online pobočka pre registrovaných uživateľov ponúka viaceré služby. Poistenci zdravotnej poisťovne Union si cez online pobočku môžu:

 • uplatniť benefity
 • požiadať o rôzne doklady alebo dokumenty
 • vyhľadať zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa potreby
 • vidieť, kto platí alebo platil poistné na verejné zdravotné poistenie
 • aktivovať si bezplatnú službu Preventívna pripomienka
 • vidieť výsledok z ročného zúčtovania
 • prezrieť si detaily týkajúce sa verejného zdravotného poistenia

Neregistrovaní používatelia môžu využívať tieto služby: 

 • vyhľadávať zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa zadaných kritérií
 • overiť si poistný vzťah osoby v Union zdravotnej poisťovni a nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti ku konkrétnemu dátumu
 • požiadať o potvrdenie o neevidovaní pohľadávky pre platiteľov a poistencov inej zdravotnej poisťovne

Union svojim zákazníkom poskytuje celý rad ďalších výhod, ako napríklad: program odmien pre členov, zľavy na produkty a služby, vernostný program a prístup k rôznym zdravotným a wellness aktivitám.

Prihlásenie do ePobočky Union

Na registráciu do Online pobočky Union bude klient tejto zdravotnej poisťovne potrebovať: 

 • identifikačné číslo poistenca (IČP), ktoré možno nájsť na preukaze poistenca pod čiarovým kódom
 • heslo, ktoré poisťovňa zaslala spolu s preukazom poistenca

Prihlásenie do ePobočky Union ZP možno vybaviť v troch jednoduchých krokoch:

 1. otvoriť si stránku Online pobočky – odkaz možno nájsť na webových stránkach Union
 2. zadať svoje meno a heslo
 3. zadať svoj PIN – slúži ako druhý stupeň overovania (klient ho získa v procese registrácie)

Po prihlásení do Online pobočky možno využívať všetky benefity, ktoré táto poisťovňa svojim klientom ponúka.

Union ZP – dlžníci

Za dlžníka sa v zmysle zákona o zdravotnom poistení považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému eviduje Union ZP ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku v celkovej sume vyššej ako 100 € na:

 • preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace
 • nedoplatku alebo poistnom, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov Union ZP má právo namietať svoje zaradenie do zoznamu dlžníkov. Union zdravotná poisťovňa musí preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do 5 pracovných dní od jej prijatia.

Union zdravotná poisťovňa (ZP) – kontakt

Ak niekto hľadá kontakt na Union zdravotnú poisťovňu (ZP), nižšie nájde sídlo, telefonický a emailový kontakt na túto spoločnosť.

 • názov spoločnosti: Union zdravotná poisťovňa, a. s.
 • sídlo spoločnosti: Union zdravotná poisťovňa, a. s.; Karadžičova 10; 814 53 Bratislava
 • telefonický kontakt: 0850 003 333 (domáce hovory)
 • telefonický kontakt: +421 2 2081 1811 (hovory zo zahraničia)
 • e-mail: union@union.sk

Tieto kontakty na ZP Union umožnia rýchlu komunikáciu so spoločnosťou ohľadom dostupných poistení či iných záležitostí týkajácich sa tejto zdravotnej poisťovne.