Union zdravotná poisťovňa – poistenie, online pobočka, kontakt

union-zp

Union zdravotná poisťovňa je slovenská zdravotná poisťovňa s jedinečnou ponukou výhod a služieb pre klientov na Slovensku. Sídli v Bratislave a slúži slovenským občanom od roku 2005. Aké typy poistenia ponúka Union ZP?

Union ZP je známa tým, že poskytuje vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť spolu s ďalšími potrebnými službami, ako je zdravotné poistenie, zdravotné služby a zdravotná asistencia pri cestovaní.

Niečo málo o zdravotnej poisťovni Union

18. novembra 2005 bola založená Union zdravotná poisťovňa, a. s., ktorá bola registrovaná v roku 1992 ako komerčná poisťovňa na Slovensku. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou najväčšej holandskej poisťovacej skupiny Achmea.

Pôsobí na slovenskom trhu, ako aj v Česku, Bulharsku, Holandsku, Rumunsku, Grécku, Írsku, Turecku a Rusku. Spolupracuje so širokým spektrom cestovných kancelárií a agentúr z celého Slovenska.

Firma Union je poskytovateľom rôznych druhov poistenia, vrátane cestovného, zdravotného poistenia, úrazového poistenia, poistenia vozidiel, majetku, zodpovednosti za škodu, životného a on-line poistenia. Jednou z jej služieb je nepretržitá asistenčná pomoc 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Okrem komplexného zdravotného plánu ponúka Union svojim zákazníkom aj rôzne služby, medzi ktoré patria: cestovná asistencia, pohotovostná lekárska služba, podpora členov pri prijímaní informovaných rozhodnutí v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj prístup k sieti zdravotníckych odborníkov.

Union poisťovňa, a. s., patrí k popredným poisťovniam na Slovensku, ktorej produkty sú pravidelne oceňované v renomovaných súťažiach. Spoločnosť pokrýva súkromnú aj verejnú zdravotnú starostlivosť a ponúka komplexnú škálu poistných produktov.

Cestovné poistenie – Union

Cestovné poistenie od Union ZP možno rozdeliť do dvoch základných produktov:

 • Cestovné poistenie do zahraničia zahŕňa riziká ako liečba v zahraničí, úraz, škodu tretej strany a stratu batožiny. V prípade poistenia v Unione možno takisto uzatvoriť dojednanie asistenčných služieb pre prípad poruchy vozidla, poistenia domáceho miláčika a poistenia domácnosti. V základnom balíku poistenia má poistenec v zahraničí neustály prístup k asistenčnej službe.
 • Cestovné poistenie do hôr a na Slovensko ochráni poistencov počas pobytu v slovenských horách a kryje riziká ako zásah horskej záchrannej služby, úraz, stratu batožiny a zodpovednosť za škodu.

Zdravotná poisťovňa Union ponúka na výber z dvoch typov cestovných poistení. Klienti si môžu vybrať celoročné cestovné poistenie alebo krátkodobé cestovné poistenie na dovolenku.

Cestovné poistenie do zahraničia – Union

Pri cestách do zahraničia je poistené nasledujúce:

 • v prípade akútnej choroby, úrazu alebo úmrtia
 • asistenčný servis na telefóne poskytuje pomoc v akýchkoľvek vážnych situáciách, či už ide o úraz alebo akútnu chorobu, a to nielen v zahraničí.

V ZP Union je možné si výberovo poistiť:

 • batožina až do limitu 4 000 €
 • cestovný doklad až do limitu 500 € pre prípad jeho straty alebo krádeže
 • oneskorené dodanie batožiny leteckou spoločnosťou neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto určenia až do limitu 300 €
 • škoda na zdraví alebo na živote, ktorú človek spôsobil svojim neumýselným konaním tretej osobe až do limitu 300 000 €
 • škoda na majetku do limitu 150 000 €
 • úraz až do limitu 25 000 €, ktorý poistencovi spôsobil trvalú ujmu na zdraví
 • smrť v dôsledku úrazu do limitu 15 000 €
 • ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrť až do limitu 1 000 € na jednu osobu
 • akútna choroba alebo úraz domáceho miláčika do limitu 1 000 €
 • škoda spôsobená domácim miláčikom na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná majetková škoda, ktorú spôsobil tretej osobe až do limitu 2 000 €
 • hnuteľný majetok až do limitu 20 000 €, ktorý je vo vlastníctve členov domácnosti pre prípad jeho poškodenia
 • nehoda alebo porucha motorového vozidla, ktorým človek cestuje do zahraničia ak k nim došlo počas doby trvania poistenia

Poistné plnenie je poskytované až do výšky poistnej sumy, avšak v súlade s platnými poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.

Cestovné poistenie v rámci Slovenskej republiky – Union

V prípade ciest v rámci územia Slovenskej republiky, je výberovo zahrnuté poistenie:

 • batožina až do limitu 4 000 €
 • škoda na zdraví alebo na živote, ktorú poistenec spôsobil svojím neúmyselným konaním tretej osobe až do limitu 300 000 €
 • škoda na majetku do limitu 150 000 €
 • úraz až do limitu 25 000 €, ktorý poistencovi spôsobil trvalú ujmu na zdraví
 • smrť v dôsledku úrazu do limitu 15 000 €
 • zásah Horskej záchrannej služby v dôsledku tiesňovej situácie alebo smrti až do limitu 50 000 €
 • ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrť až do limitu 1 000 € na jednu osobu ak boli dôvodom pre stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej služby)
 • hnuteľný majetok až do limitu 20 000 €, ktorý je vo vlastníctve členov domácnosti pre prípad jeho poškodenia

Poisťovateľ stanoví kombináciu poistení (balíka), ktoré sú uvedené vyššie. V poistnej zmluve sú špecificky uvedené dohodnuté poistenia. Poskytovanie poistného plnenia sa riadi platnými poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.

Union ePobočka – online pobočka

Epobočka Union je bezplatná online pobočka poskytujúca klientom tejto zdravotnej poisťovne možnosť jednoduchej, rýchlej a pohodlnej elektronickej komunikácie.

Epobočka Union poskytuje služby pre poistencov, platiteľov zdravotného poistenia a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Online pobočka pre registrovaných uživateľov ponúka viaceré služby. Poistenci zdravotnej poisťovne Union si cez online pobočku môžu:

 • uplatniť benefity
 • požiadať o rôzne doklady alebo dokumenty
 • vyhľadať zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa potreby
 • vidieť, kto platí alebo platil poistné na verejné zdravotné poistenie
 • aktivovať si bezplatnú službu Preventívna pripomienka
 • vidieť výsledok z ročného zúčtovania
 • prezrieť si detaily týkajúce sa verejného zdravotného poistenia

Neregistrovaní používatelia môžu využívať tieto služby: 

 • vyhľadávať zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa zadaných kritérií
 • overiť si poistný vzťah osoby v Union zdravotnej poisťovni a nárok na rozsah zdravotnej starostlivosti ku konkrétnemu dátumu
 • požiadať o potvrdenie o neevidovaní pohľadávky pre platiteľov a poistencov inej zdravotnej poisťovne

Union svojim zákazníkom poskytuje celý rad ďalších výhod, ako napríklad: program odmien pre členov, zľavy na produkty a služby, vernostný program a prístup k rôznym zdravotným a wellness aktivitám.

Prihlásenie do ePobočky Union

Klient tejto zdravotnej poisťovne na registráciu do Online pobočky Union bude potrebovať:

 • identifikačné číslo poistenca (IČP), ktoré možno nájsť na preukaze poistenca pod čiarovým kódom
 • heslo, ktoré poisťovňa zaslala spolu s preukazom poistenca

Prihlásenie do ePobočky Union ZP možno vybaviť v troch jednoduchých krokoch:

 1. otvoriť si stránku Online pobočky – odkaz možno nájsť na webových stránkach Union
 2. zadať svoje meno a heslo
 3. zadať svoj PIN – slúži ako druhý stupeň overovania (klient ho získa v procese registrácie)

Po prihlásení do Online pobočky možno využívať všetky benefity, ktoré táto poisťovňa svojim klientom ponúka.

Union ZP – dlžníci

Za dlžníka sa v zmysle zákona o zdravotnom poistení považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému eviduje Union ZP ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku v celkovej sume vyššej ako 100 € na:

 • preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace
 • nedoplatku alebo poistnom, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou

Osoba, ktorá sa nachádza na zozname dlžníkov Union ZP, má možnosť namietať svoje zaradenie do zoznamu. Union zdravotná poisťovňa je povinná skontrolovať dôvodnosť námietky a poskytnúť odpoveď do 5 pracovných dní od jej prijatia.

Union zdravotná poisťovňa (ZP) – kontakt

Ak niekto hľadá kontakt na Union zdravotnú poisťovňu (ZP), nižšie nájde sídlo, telefonický a emailový kontakt na túto spoločnosť.

 • názov spoločnosti: Union zdravotná poisťovňa, a. s.
 • sídlo spoločnosti: Union zdravotná poisťovňa, a. s.; Karadžičova 10; 814 53 Bratislava
 • telefonický kontakt: 0850 003 333 (domáce hovory)
 • telefonický kontakt: +421 2 2081 1811 (hovory zo zahraničia)
 • e-mail: union@union.sk

Tieto kontakty na ZP Union umožnia rýchlu komunikáciu so spoločnosťou ohľadom dostupných poistení či iných záležitostí týkajúcich sa tejto zdravotnej poisťovne.