Poistka na úver sa pre každý prípad zíde

Čo je to vlastne poistenie, ako sa dá definovať? Najčastejšie ho definujeme ako prenesenie rizika z jedného subjektu na druhý za určitý poplatok. Poistenia majú v našich životoch nenahraditeľnú úlohu, niektoré sú totiž aj zákonom stanovené, alebo povinné.

V skratke platí, že čím je pri nejakej veci či činnosti riziko vyššie, tým viac sa oplatí uzatvoriť poistenie. A nie sú snáď úvery istým spôsobom rizikové?

Pri požičaní peňazí totiž vždy existuje riziko, že ich kvôli istým okolnostiam potom nebudete môcť splatiť. Chrániť vás môže práve účinné a efektívne poistenie úverov.

V prvom rade si ešte trochu definujme podmienky poistení, úverov, a podobne. Pri úveroch v podstate ide o vzťah veriteľa a dlžníka, pri ktorom veriteľ poskytuje dlžníkovi určité finančné prostriedky, pričom ten sa zaväzuje ich splatiť spolu s úrokom ako cenou za úver.

Nechceme privolávať pohromu, ale aj dlžník v momentálne dobrej finančnej kondícii sa vplyvom rôznych nečakaných zmien môže dostať do situácie, že úver nebude môcť splácať.

V týchto chvíľach sú len tri riešenia – buď sa dlžník zmobilizuje a úver všetkými možným prostriedkami splatí, alebo bude na splatenie úveru vyhlásená exekúcia na jeho majetok, alebo sa v poslednom prípade vyplatí požadovaná splatná výška úveru z uzavretého poistenia.

Myslíme si, že práve posledná možnosť spočívajúca vo vyplatení prostriedkov z poistky je najmenej ,,bolestivá“ a zároveň aj najmenej finančne nákladná. Je dobré, že tieto poistenia úverov poskytujú aj samotné banky, čiže pre ich získanie nemusíte chodiť až tak ďaleko.

V rámci jednotlivých poistení sa sumy samozrejme líšia, my vám však poistenie úverov v princípe môžeme rozhodne len odporučiť.