Pomoc skúseného advokáta je na nezaplatenie!

Medzi hlavné úlohy advokáta patrí hájenie vašich záujmov a práv pred súdom. A tiež poskytovanie právneho poradenstva, vypracovávanie zmlúv a právnych rozborov v rôznych oblastiach práva.

Vo veľkých advokátskych kanceláriách majú zväčša odborníkov, ktorí sa špecializujú len na to-ktoré právne odvetvie. To zaručuje ich absolútnu profesionalitu, znalosť právnych predpisov z predmetnej oblasti, no tiež množstvo skúseností práve v danej sfére.

Väčšina advokátskych kancelárií si hravo poradí s rodinným právom, kam patria najmä často riešené rozvody, určenie výživného či otcovstva. Takisto je jednoduché nájsť advokáta zaoberajúceho sa občianskym či obchodným právom.

Ide hlavne o rôzne majetkové, susedské spory či uzatváranie zmlúv, prevod obchodných podielov či iné záležitosti týkajúce sa podnikateľských subjektov. V oblasti pracovného práva vám advokát pomôže s otázkami správneho posúdenia výpovede, hlavne ak sa cítite akúkoľvek krivdu zo strany zamestnávateľa.

Čo sa týka práva trestného, tam by ste sa mali na advokáta obrátiť okamžite, respektíve tu je obhajoba povinná a ak si svojho advokáta nezvolíte, bude vám pridelený. Nezabúdajte, že svojmu obhajcovi musíte za všetkých okolností povedať úplnú pravdu.

Obhajovať vás môže aj v prípade, že skutočne vinný ste a všetkým je to jasné.

Dobrému advokátovi sa však môže podariť váš trest zmierniť. Preto sa nenechajte odradiť ani vysokými cenami právnych služieb a uvedomte si, že ste v pozícii, kde vám skutočne môže pomôcť len dobrý a skúsený advokát!