Pôžičky – na čo si ľudia najviac požičiavajú

na co ludia poziciavaju

V dnešnej dobe nie je nedostatok finančných prostriedkov žiadnym problémom. Keď nám chýbajú vlastné peniaze spoľahnúť sa môžeme na pôžičky a úvery z bánk alebo nebankových inštitúcií. Na slovenskom finančnom trhu pôsobí množstvo bankových i nebankových spoločností, ktoré vám veľmi radi požičajú. Samozrejme, že nie zadarmo.

Podľa najnovších prieskumov sa zistili zaujímavé informácie o Slovákoch, ktorí by požičané peniaze minuli alebo investovali nasledovným spôsobom:

  • viac ako 50 %  Slovákov by si z požičaných peňazí financovalo kúpu alebo rekonštrukciu bytu či rodinného domu – najviac žiadostí o poskytnutie úveru na bývanie riešia banky, a to buď  na nové bývanie, alebo na rekonštrukciu bývania či nové zariadenie
  • tretina z opýtaných by poskytnuté finančné prostriedky využila na kúpu auta či motorky
  • pätina by investovala do rozvoja svojho vzdelania
  • 4 % ľudí by bolo ochotných sa zadlžiť pre nákup vianočných darčekov
  • na financovanie liečebných a wellness pobytov by bolo ochotných použiť finančné prostriedky až 40 % z opýtaných Slovákov

Z uvedeného vyplýva, že domácnosť a bývanie je pre Slovákov najdôležitejší faktor bežného života, kde by vložili poskytnuté finančné prostriedky.

Za čo nie sú Slováci ochotní sa zadĺžiť?

Jednoznačne je to pôžičkou na vianočné darčeky, zábavu a hobby, či dovolenku. Podľa výsledkov prieskumu ani jedna z týchto možností neprekročila desať percentnú hranicu.

Ako ukazujú výsledky prieskumu väčšina obyvateľov Slovenka by požičané finančné prostriedky nevyužila na dovolenku – len 2 % z opýtaných by si na svoju dovolenku chýbajúce prostriedky požičali v banke alebo v niektorom z nebankových subjektov.

Slováci sú ochotní splácať spotrebný tovar, ktorý využijú vo svojej domácnosti alebo si požičiavajú na splatenie iných záväzkov, či už voči bankám, nebankovým subjektom alebo rodine či známym.

Charakter žiadateľov o pôžičky

Najčastejšie o pôžičku žiadajú ženy a muži vo vekovom rozmedzí 36–50 rokov. Spravidla sú to klienti ženatí alebo vydaté. Druhú vekovú skupinu tvoria mladí ľudia vo veku od 26 do 35 rokov. Najmenej si požičiavajú klienti od 18 do 25 rokov a taktiež veková kategória ľudí  vo veku nad 51 rokov.

Ak sa na požičiavanie pozrieme z hľadiska rodinného stavu najviac využívali úverové služby bezdetné rodiny. Súvisí to predovšetkým s využívaním pôžičiek v období, kedy si rodina zariaďuje vlastné bývanie, prípadne rekonštruuje a obnovuje vybavenie po odchode detí z domu.