Predschválené úvery – recenzia

Pravidelnosť a zodpovednosť sa vyplácajú. Minimálne v oblasti finančníctva, pretože stabilita a spoľahlivosť sú pre banky zaručenými ukazovateľmi rentabilného klienta. Práve takým sú spoločnosti ochotné poskytovať rôzne benefity. A niektorí z vás možno už tušia, že dnes bude reč o predschválených úveroch.

Na túto problematiku sme sa pozreli komplexnejšie. O aký produkt vlastne ide, na základe akých kritérií sú volení potenciálni klienti, nezabudneme na jeho výhody a nevýhody a priblížime si aj plánované zmeny v budúcnosti.

Predschválený úver – čo to vlastne je?

Nejde o žiadnu vedu. Už zo samotného názvu je možné vydedukovať, o aký typ finančného produktu sa jedná. V jednoduchosti ide o taký úver, ktorý banka vopred interne schválila a už „hotový“ ho ponúka svojim klientom.

Prečo vlastne takýto produkt vo svojom portfóliu majú? Odpoveď je viacúrovňová, no pritom stále veľmi jednoduchá.

V prvom rade ide o odstránenie administratívnej záťaže, pretože takýto úver – šitý na mieru – je vopred pripravený a nastavený. Zodpovedá istým predispozíciám, ktoré majú banky interne vyselektované a sami sebe (ale aj klientovi) tak uľahčujú prácu.

Zároveň sa jedná o účinný marketingový ťah. Banka navonok prejaví o klienta eminentný záujem a tým potenciálne zvýši jeho záujem o vlastné produkty. Môže sa zdať, že ide o banalitu, no naozaj to funguje. 

S tým súvisí aj relatívna popularita takéhoto druhu produktov (za rok 2017 tvorili približne tretinu spotrebiteľských úverov). Banky a finančné spoločnosti teda nemajú dôvod vyradiť predschválené úvery zo svojho portfólia, keďže na nich dokážu profitovať.

Ako banky selektujú klientov, ktorých osloviť?

Výberové kritéria sme načrtli už v úvode. Ak by sme sa na vec pozreli veľmi praktickou a jednoduchou optikou – banky ponúkajú predschválené úvery takým klientom, ktorí majú stabilný obrat na účtoch a mesačne im tam vždy ostáva spoľahlivá rezerva.

Môžeme teda povedať, že práve pravidelnosť transakcií a úspora sú tými nosnými piliermi, ktoré môžu človeka predurčiť k obdržaniu ponuky na predschválený úver. Poďme si však tieto podmienky opísať o čosi podrobnejšie.

Pre banku je dôležité, aby mal potenciálny klient kvalitnú finančnú morálku (resp. transakčné správanie). V praxi to znamená, že musí mať pravidelný príjem, ideálne čo najmenšie výdavky a čo najstabilnejší mesačný zostatok na účte.

Ako prevádzkovateľ vášho účtu si banka vie zistiť všetko podstatné. Vie koľko mesačne dostanete na účet, koľko naopak miniete a aj to, koľko vám tam ostane. Dôležité je však aj obdobie, počas ktorého sú tieto tri faktory pravidelné a stabilné. Teda ako dlho racionálne hospodárite so svojimi financiami pričom platí, že čím dlhšie, tým lepšie.

Príjmy, výdaje a zostatky však nie sú jedinými kritériami, na základe ktorých vám banka môže ponúknuť predschválený úver. Verte tomu, že finančný dom si vie preklepnúť aj to, či ste v minulosti, alebo v prítomnosti mali už nejaký úver, ako ste ho splácali a či nemáte negatívny záznam v registri dlžníkov. To tiež zohráva veľmi významnú rolu.

Ako teda vyzerá ideálny potenciálny klient na takýto typ úveru? Asi takto:

„Peter zarába 700 € v čistom, pričom jeho pravidelné náklady činia 550 €. Mesačne si tak dokáže zarobiť približne 150 €, pričom z tejto sumy iba občas minie na nečakané výdaje. Takto hospodári už vyše roka, na účte má teda aj železnú rezervu. Pred časom si síce vzal pôžičku, avšak šesť rokov dozadu ju bez problémov splatil a teda už nemá ani záznam v registri dlžníkov. Banka mu tak veľmi rada ponúkne štedrý predschválený úver.“

Výhody a nevýhody predschválených úverov

Každá minca má dve strany a tento typ produktov nie je výnimkou. Aj keď sa predschválené úvery môžu navonok zdať veľmi lákavé, vždy je potrebné pozrieť sa aj na pridružené riziká a nevýhody.

Poďme si však najprv opísať výhody tohto druhu produktu.

Ako už z názvu vyplýva, úver je predschválený, pre klienta teda odpadá všetka otravná administratíva a byrokracia, ktorým by sa v inom prípade nevyhol. Žiadne papierovačky a dokladanie dokumentov. Už v prvom kroku sú splnené všetky kritéria (ak teda v krátkom časovom období nedošlo k značnej zmene pomerov u klienta).

Keďže banka si určuje podmienky, komu úver ponúkne, väčšinou je percento schválených žiadostí naozaj vysoké. Najmä oproti bežným žiadateľom.

Peniaze môže mať človek na účte už minúty po schválení žiadosti o takýto druh úveru. Všetko je naozaj bleskové, pretože banka už vopred nastavila celý mechanizmus na čo najhladší chod. O predschválený úver môže klient požiadať prostredníctvom internet bankingu, prípadne osobne na pobočke. Stačí občiansky preukaz a chvíľka trpezlivosti.

Podľa bonity klienta sa projektuje aj výška úveru. Ak človek hospodári naozaj rozvážne a disponuje značným množstvom financií, môže dostať naozaj štedrú ponuku.

Stručne si zrekapitulujme výhody:

  • nulová administratíva, byrokracia, dokladanie papierov
  • vysoké percento schválených žiadostí
  • rýchle schvaľovanie a obdržanie financií na účte
  • čím vyššia bonita, tým vyšší úver

A čo nevýhody? Tým sa, žiaľ, nevyhnete.

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že banka navrhne podmienky podľa seba, tak, aby boli čo najvýhodnejšie práve pre ňu. Väčšinou s dlhou dobou splatnosti a povinným poistením. Tým pádom na úrokoch zaplatíte banke peniaze navyše. Tu sa popália predovšetkým ľudia, ktorí si podmienky dôkladne nepreštudovali, resp. nemajú až takú vysokú finančnú gramotnosť.

Aj rýchle schvaľovanie a (takmer) nulová byrokracia majú svoju cenu. Často ňou býva vyšší úrok (priemerne 9,76% p.a.), ktorým si banka odôvodňuje jednoduchosť získania tohto produktu. Nemusí to byť pravidlom, no výnimiek veľa nenájdete.

Keďže všetko je v réžii banky, tak klient nemá veľa priestoru na manévrovanie. V praxi to znamená, že ak vám raz boli ponúknuté isté podmienky, buď ich akceptujete, alebo si prejdete riadnym procesom schvaľovania úveru. So všetkým, čo k tomu patrí.

V bodoch:

  • podmienky poskytnutia bývajú výhodnejšie pre banku
  • často sú predschválené úvery podmienené vyšším úrokom
  • podmienky poskytnutia sú fixné, ak klient nesúhlasí, musí absolvovať proces schvaľovania

Čo z toho teda vyplýva?

Že ani najlákavejšia ponuka nemusí byť tým, čo hľadáte. Vždy odporúčame dôkladne si presondovať trh úverov a porovnávať, porovnávať, porovnávať. Niekomu totiž môže padnúť predschválený úver vhod, no často je to práve naopak a človek preplatí (a zaplače). Čo viete, možno práve „o banku ďalej“ nájdete lepšie podmienky.

Zmeny od 1. 1. 2019

Slovensko zažívalo pred pár rokmi taký menší úverový boom. Medziročne vzrástlo percento domácností, ktoré si brali tzv. „spotrebáky“. Národná banka Slovenska dvíha preto navrhla obmedziť poskytovanie predschválených úverov a bolo zrušené poskytovanie výnimky pre predschválené úvery.

 O akú výnimku išlo? Týka sa slabšie zarábajúcich a zadlžených Slovákov.

Banky museli začať oveľa prísnejšie posudzovať to, komu predschválený úver ponúkli a aj to, v akej výške. Mnoho Slovákov sa tak k tomuto produktu už nedostalo, prípadne iba veľmi ťažko. Banky tak môžu predschválené úvery ponúknuť iba dlhodobým klientom, u ktorých si presne vedia overiť ich bonitu.