Problémy so splácaním pôžičky – ako postupovať

Má niekto problém so splácaním svojich záväzkov? Stratil prácu a neme z čoho pokryť svoje dlhy? Hrozí niekomu exekúcia? Pokiaľ niekto odpovedal aspoň raz kladne, je jasné, že má problém.

Vychádzajme z predpokladu, že človek o pôžičku alebo úver žiadal v čase, keď mal istotu o svojej schopnosti ju splatiť. Požičal si sumu, ktorá ho pri mesačnom splácaní nezaťažila natoľko, že by ju zo svojich príjmov nedokázali uhradiť.

Možno však prišiel o prácu, možno je dlhodobo práceneschopný a možno sa iba zvýšili jeho výdaje na neúnosnú mieru a zrazu mu na mesačnú splátku peniaze neostali.

V prvom rade je nutné bezodkladne kontaktovať poskytovateľa pôžičky. Či už je ním banka alebo nebanková spoločnosť, aj im ide o to, aby pôžičku splatil. Nezáleží na tom, za ako dlho to bude, každopádne mu dlh nikto neopustí.

Odklad alebo odpustenie splátky

Ak už vieme, že v najbližší stanovený termín splátky peniaze mať nebudeme, každý poskytovateľ nám ponúkne odklad splátky. Nanešťastie ho nikto neponúka bezplatne. O odklad je nutné žiadať najneskôr v deň splatnosti. Jednotlivé poplatky neuvádzame, nakoľko ich má každá banka a spoločnosť iné.

Lepším prípadom je, pokiaľ nám veriteľ splátku odloží, resp. predĺži splatnosť pôžičky a danú splátku, na ktorú momentálne nemáme, nám „odpustí“. Takýmto spôsobom sa nám však predĺži celková doba splatnosti a nakoniec aj tak zaplatíme o niečo viac, nakoľko úrok sa počíta z dĺžky pôžičky.

Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšia je lehota splatnosti, tým vyššia je cena za úrok. Vždy však informujme poskytovateľa. Už druhý deň po dátume splatnosti nám môže byť naúčtovaná pokuta za nedodržanie termínu a v horšom prípade je okamžite nariadená exekúcia (najmä pri nedôveryhodných spoločnostiach, ktoré na túto chvíľu čakajú).

Klin klinom

Táto rada peniaze neušetrí a ani nezbaví dlžoby. Ak nemáme na splácanie pôžičky, je možnosť vziať si ďalšiu na jej splatenie. Síce budeme musieť osloviť ďalšieho poskytovateľa a pravdepodobne to bude nebanková spoločnosť, pretože tie zväčša do registra dlžníkov/neplatičov nenahliadajú a pôžičky odsúhlasia takmer každému.

Niektoré z nich dokonca priamo ponúkajú produkty s názvom pôžička na splatenie dlhov a podobne. Musíme sa však pripraviť na nové splácanie, ktoré síce príde až za nejaký čas, no opäť na neho budeme potrebovať peniaze. Túto možnosť nie je najlepšia, nakoľko sa môžeme dostať do dlhoročného začarovaného kruhu, z ktorého sa v prípade zníženého alebo chýbajúceho príjmu dostáva veľmi ťažko.

Oddlžovacia spoločnosť

V poslednej dobe sa rozšíril nový pojem oddlžovacia spoločnosť. Na internete ich nájdeme množstvo, no zväčša ide o rôzne „garážové“ firmy, ktoré na nás nepôsobia veľmi dôveryhodne. V princípe ide o to, že táto spoločnosť za nás prevezme všetky dlhy a uhradí ich.

Následne nám vystaví nový splátkový kalendár, ktorého úrok zvykne byť oveľa vyšší, než pri spomínanej pôžičke na splatenie dlhov. V prípade, že nepoznáme spoľahlivú a dôveryhodnú oddlžovaciu spoločnosť, túto možnosť môžeme vynechať.

Refinancovanie – konsolidácia

Táto forma pomoci pri neschopnosti splácania sa nám javí ako najmenej riziková. Opäť sa dlhov nezbavíme úplne, avšak zlúčenie umožňuje získať kontrolu nad prípadnými viacerými úvermi a nastaviť nanovo splátkový kalendár.

Výhodou je, že môžeme mať viacero splátok od rôznych poskytovateľov a veriteľov. Spoločnosť, ktorá ich bude refinancovať, sa postará o všetku administratívu.

Refinancovanie pôžičky (alebo aj tzv. konsolidačná pôžička) v súčasnosti ponúka väčšina bankových aj nebankových poskytovateľov pôžičiek. Podobne, ako „oddlžovačky“ prevezmú všetky naše úvery a ostatné dlhy, uhradia ich a zlúčia do jedného, ktorý budeme naďalej splácať priamo im.

Spoločnosti predpokladajú, že sme sa ocitli v ťažších časoch, preto sa s nimi budeme môcť dohodnúť na nízkych splátkach s dlhou dobou splatnosti. Avšak, čím dlhšia doba splatnosti – tým väčší úrok. Možné je aj refinancovanie hypotéky.

Vzdať sa ručiteľa

Chápeme, že táto rada znie ako ten najhorší scenár a záleží na tom, čo je predmetom ručenia. Možno je ním auto, možno nehnuteľnosť. Pokiaľ nám však vzdanie sa ručiteľa môže zachrániť strechu nad hlavou a vyriešiť tak náš dlh, popremýšľajme nad tým. 

Môže sa stať, že dlh bude stále viac a viac narastať a nakoniec prídeme o omnoho viac majetku, než keď sa vzdáme jeho časti na začiatku. Táto situácia už je extrémna a dúfame, že nepostihla nikoho z Vás.

V prípade akýchkoľvek problémov so splácaním svojich pôžičiek je najlepšie navštíviť Centrum právnej pomoci Ministerstva spravodlivosti SR. Nachádza sa v každom krajskom meste a s jeho pracovníkmi je možné svoj problém prekonzultovať. Zamestnanci okrem spôsobov vysporiadania dlhov poradia aj s riešením ostatných otázok ohľadom financií.

Ako predísť neschopnosti splácať pôžičku

Najjednoduchším spôsobom je nepožičiavať si. Uznávame však, že počas života skôr či neskôr dôjde k náhlej potrebe vyššieho obnosu peňazí. Auto na leasing, bývanie na hypotéku atď.

Snažme sa oslovovať iba overených, prípadne kladne hodnotených poskytovateľov pôžičiek. Vyhneme sa tak prípadným nedorozumeniam v budúcnosti. Takéto spoločnosti pripravia a predložia transparentnú zmluvu s jasnými podmienkami.

Nezabúdajme sa už pri jej podpisovaní informovať na prípadnú neschopnosť splácania a možnosti riešenia tohto problému.

Pokiaľ si už požičiame alebo sa iným spôsobom zadlžíme, vždy sa snažme nastaviť si výšku splátok a dĺžku ich splácania na splniteľné hodnoty. Chybou je vziať si vysokú pôžičku a nastaviť si na nej čo najkratšiu lehotu splatnosti.

Premyslime si, koľko môžeme mesačne na pôžičku minúť a koľko rokov budeme poberať aspoň taký príjem, aký máme v čase žiadania o ňu. Poskytovatelia odporúčajú držať výšku mesačnej splátky pod 40 % čistého mesačného príjmu.

Dbajme na rezervu. Snažme sa mať bokom odložené peniaze, ktoré v prípade krízy pokryjú aspoň 3-mesačnú platobnú neschopnosť. S peniazmi nehýbme, ani na nich nemyslime. Každý by mal mať na podobné účely odloženú „železnú rezervu“.

Poistime svoju schopnosť splácať. Veľmi dôležitá a prospešná služba, ktorú ponúkajú takmer všetci poskytovatelia. Áno, ide síce o peniaze navyše, no v prípade neschopnosti splácania za ňu budeme nesmierne vďační.

Splátku jednoducho uhradí poskytovateľ. Podmienky a cenník má každý z nich nastavené inak, no v princípe budeme musieť preukázať svoju neschopnosť splácať (potvrdenie o úraze s následkom prac. neschopnosti, trvalá invalidita, strata zamestnania, osobný bankrot, úmrtný list a pod.).

Informujme sa u poskytovateľa svojej pôžičky na balíky poistenia. Zvykne ich byť viacero druhov s rôznym krytím neschopnosti.

Záver

Nezabúdajme vždy myslieť do budúcna a nepožičiavajme si zbytočne vysoké sumy. Veríme, že sa z problému každý dostane čo najskôr bez veľkých strát. Jedno je však jasné – dlh nad nami bude visieť až do chvíle, než ho uhradíme, a preto sa ho nesnažme ignorovať a jednajme okamžite.