Rizikové úvěry – ako sa jim výhnúť

Takmer každý tretí z nás pozná človeka, ktorý si zažiadal o rizikový úver. Pri výbere poskytovateľa sa preto vyplatí opatrnosť. Nerozhodujte sa na základe reklamy, ale jednotlivé úverové spoločnosti si preverte a ich ponuku porovnajte v pokoji domova. Vyhnete sa tak rizikovým úverom a možnému podvodu.

Nechajte si všetko vysvetliť

Pri dojednaní úveru sa riaďte pravidlom, že si nepožičiate bez zmluvy a zmluvu nepodpíšete, až kým Vám nebude obsah dokumentu jasný. Spýtajte sa na význam finančných pojmov, ktorým nerozumiete. Ak Vám je úverová spoločnosť nevysvetlí, poobzerajte sa po inej. Pred podpisom zmluvy si vezmite čas na rozmyslenie a zvážte, ako splátky v budúcnosti ovplyvní stav Vašej finančnej situácie.

Pozor na nátlak

Rizikový úver ponúkajú aj poskytovatelia, ktorí vyvíjajú nátlak na uzavretie zmluvy. Nenechajte si nahovoriť, že ich ponuka je tá pravá, ale jej platnosť je podmienená okamžitým podpísaním zmluvy. V takom prípade nič nepodpisujte. Oslovte viac bankových i nebankových spoločností a počkajte na ich ponuky. Rozhodne nekývajte na prvú, môže sa objaviť ešte výhodnejšia.

Bezpečné úverovanie

Dodržiavajte zásady bezpečného úverovania. Zhodnoťte, či je potrebné sa zadlžovať. Na nepodstatné veci si radšej našetrite. Pôžičku si dohodnite vtedy, keď budete vedieť, že ju budete schopní splatiť v dohodnutom termíne a neohrozí to bežnú prevádzku domácnosti.

Istota u serióznych spoločností

Našťastie na slovenskom úverovom trhu funguje rad serióznych spoločností. Tieto spoločnosti na Vás nebunevyvíja nátlak a poskytnú Vám čas na rozmyslenie. Oznámi Vám všetky potrebné informácie o pôžičke a nezatají žiadne poplatky ani výšku sankcií.