Ruleta – slovník základných pojmov

Začínate s ruletou? Nerozumiete niektorým výrazom? Ruleta je plná pojmov a cudzích výrazov, ktoré môžu byť pre začínajúcich hráčov trochu odstrašujúce.

Preto sme si pre Vás pripravili slovníček ruletových pojmov, ktoré Vám nepochybne budú nápomocné pri hraní tejto populárnej hry.

American Roulette – americká ruleta, ktorá obsahuje 36 čísiel a dve nuly (0, 00)

American Wheel – americká ruleta, ktorá obsahuje 36 čísiel a dve nuly (0, 00)

Ball – gulička

Bankroll – finančný rezerva vyčlenená na hranie

Bet – stávka

Black – čierna

Carré / Corner – štyri čísla (známe taktiež pod označením ako „štvorec“ alebo „roh“), napríklad na 4–5–7–8

Cheque / Chip – žetón

Cheval – známy aj ako split – stávka na dve čísla (napríklad na čísla 1 – 4 alebo 2 – 5)

Color – farba

Column – stĺpec (prvý stĺpec obsahuje čísla deliteľné tromi, druhý stĺpec obsahuje čísla deliteľné tromi so zvyškom dva a tretí stĺpec obsahuje čísla deliteľné tromi so zvyškom jedna)

Combination Bet – viacnásobná stávka

Croupier / Dealer – krupiér

Double zero – dvojitá nula (nachádza sa v Americkej rulete a je označená ako „00“)

Dozen – tucet (pole čísiel 1-12, 13-24 alebo 25-36)

En Prison Rule – pravidlo uväznenia – umožňuje hráčovi, ktorý umiestnil rovnomernú stávku, aby ju v prípade padnutia „0“ mohol ponechať na rovnakom mieste do ďalšieho kola hry

Even – párne čísla (čísla deliteľné dvomi, napríklad 2, 4, 6, 8, 10, atď.)

French Roulette – francúzska ruleta, ktorá obsahuje 36 čísiel a jednu nulu (0)

French Wheel – francúzska ruleta, ktorá obsahuje 36 čísiel a jednu nulu (0)

High – vysoké čísla

House Advantage – marža kasína

House Edge – výhoda kasína

Impair – nepárne čísla (čísla, ktoré nie sú deliteľné dvomi, napríklad 1, 3, 5, 7, 9, atď.)

Inside bets – vnútorné stávky, medzi ktoré zaraďujeme stávky na split, straight, line, corner a street

La Partage Rule – pravidlo rozdelenia  –  umožňuje hráčovi, aby si v prípade, že padne „0“ vzal polovicu stávky naspäť

Line – šestica vedľa seba ležiacich čísiel,  napríklad 1-2-3-4-5-6 alebo 7-8-9-10-11-12

Low – nízke čísla (1-18)

Manque – nízke čísla (1-18)

Odd – nepárne čísla (čísla, ktoré nie sú deliteľné dvomi, napríklad 1, 3, 5, 7, 9, atď.)

Outside bets – vonkajšie stávky, medzi ktoré zaraďujeme stávky na dozen, even/odd, color, low/high a column

Pair – párne čísla (čísla deliteľné dvomi, napríklad 2, 4, 6, 8, 10, atď.)

Passe – vysoké čísla (19-36)

Plein – známe aj ako „straight up bet“ – je to stávka na jedno číslo

Press / Parlay – vsadiť na výhru (t.z. ponechať žetóny, ktoré sme práve vyhrali, na hracom poli ako ďalšiu stávku)

Red – červená

Six line – šestica vedľa seba ležiacich čísiel, napríklad 1-2-3-4-5-6 alebo 7-8-9-10-11-12

Split – stávka na dve čísla (napríklad na čísla 1–4 alebo 2–5)

Straight up bet – stávka na jedno číslo (najvyšší výplatný pomer v hre)

Street – tri po sebe idúce čísla, ktoré ležia v jednej rade (napríklad 1-2-3, 4-5-6 alebo 7-8-9)

Surrender Rule – pravidlo vzdania sa  (tiež známe ako pravidlo „la partage“)

Transversale plein – známe tiež ako „street“ – tri po sebe idúce čísla, ktoré ležia v jednom rade (napríklad 1-2-3, 4-5-6 alebo 7-8-9)

Trio bet – stávka na tri čísla v rade

Zero – nula

Hoci sa ruleta považuje za hru šťastia, existujú niektoré základné pravidlá rulety, ktoré by si mali všetci hráči pred hraním uvedomiť. Pred hraním hry je dôležité porozumieť týmto pravidlám, aby si hráč zabezpečil zábavu a bezpečný zážitok.