SOLUS – skúsenosti a recenzie s nebankovým registrom

Solus skusenosti recenzie

Solus je nebankový register klientov, ktorý spravuje Združenie pre ochranu pohľadávok SOLUS. V tomto registri sú zhromažďované informácie o klientoch, ktorí nesplnili svoje záväzky voči veriteľom, ktorí sú členmi združenia.

Medzi členov združenia SOLUS patria banky, nebankové subjekty, telekomunikačné spoločnosti a iné firmy, ktoré poskytujú pôžičky, úvery alebo služby na splátky.

Nebankový register SOLUS: Skúsenosti, recenzie

Skúsenosti s nebankovým registrom SOLUS sa líšia. Niektorí klienti s ním nemajú žiadne problémy, iní sa s ním stretávajú pri žiadosti o úver a vnímajú ho negatívne.

Pozitívne skúsenosti:

 • Klienti, ktorí si včas plnia svoje záväzky, nemajú s registrom SOLUS žiadne problémy.
 • Register SOLUS oceňujú veritelia, pretože im umožňuje znížiť riziko nesplatených úverov.

Negatívne skúsenosti:

 • Klienti, ktorí si nesplnili svoje záväzky, sa sťažujú na to, že sa im kvôli zápisu v registri SOLUS ťažšie získava úver.
 • Niektorí klienti sa sťažujú na to, že informácie v registri SOLUS nie sú vždy aktuálne.

Na internete sa nachádzajú rôzne recenzie na nebankový register SOLUS. Niektoré recenzie sú pozitívne, iné negatívne. Je dôležité si uvedomiť, že skúsenosti s registrom SOLUS sa líšia a závisia od individuálnej situácie klienta.

Na to, aby sa človek vyhol negatívnym skúsenostiam s registrom SOLUS by si mal vždy a včas plniť svoje záväzky. Ak sa dostane do omeškania s platbou, mal by kontaktovať veriteľa a dohodnúť sa s ním na splátkovom kalendári. V prípade, ak má klient v nebankovom registri SOLUS nesprávny záznam, mal by to veriteľovi alebo Združeniu pre ochranu pohľadávok Solus čo najskôr oznámiť.

Informácie v registri SOLUS sú chránené zákonom o ochrane osobných údajov. Proti neoprávnenému zápisu do registra SOLUS je možné sa brániť súdnou cestou.

Bankový register dlžníkov

Bankový register dlžníkov je registrovaný zoznam klientov, ktorí majú nezaplatené dlhy voči bankám a iným finančným inštitúciám. Tento register je vytvorený pre potreby ochrany práv finančných inštitúcií a zároveň slúži ako nástroj pre prevenciu pred vznikom ďalších nezaplatených dlhov.

 • Účelom bankového registra dlžníkov je monitorovať aktuálnu finančnú situáciu jednotlivých subjektov a informovať finančné inštitúcie o klientoch, ktorí sa ocitli v radoch neplatičov. Týmto spôsobom sa banky a iné finančné inštitúcie snažia minimalizovať riziko strát vzniknutých v dôsledku úpadku či neschopnosti klientov splácať svoje dlhy.
 • V bankovom registri dlžníkov sa nachádzajú údaje o neplatených pôžičkách, úveroch, kreditných kartách a iných finančných záväzkoch, ktoré klienti nedokázali splatiť v stanovenom termíne. Informácie v tomto registri sú prístupné pre všetky subjekty, ktoré sú na zozname oprávnené, ako sú banky, poisťovne, nebankové finančné inštitúcie alebo napríklad aj telekomunikačné spoločnosti.

Vstupy do bankového registra dlžníkov môžu byť spôsobené rôznymi faktormi, napríklad neschopnosťou splatiť dlžobné záväzky z dôvodu straty zamestnania, zlého hospodárenia s financiami alebo aj z nezodpovedného správania sa klienta voči svojim záväzkom.

Online úverový register

S narastajúcim počtom úverov, ktoré ľudia využívajú na svoje potreby alebo investície, sa zvyšuje aj riziko nedostatočnej kontroly a nezodpovedného správania sa v tejto oblasti. Preto bolo dôležité zaviesť nový nástroj, ktorý by pomáhal monitorovať a regulovať poskytovanie úverov v online prostredí, teda online úverový register.

 • Online úverový register je centrálnym online systémom, ktorý zaznamenáva a uchováva informácie o poskytnutých úveroch. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť transparentnosť a ochranu spotrebiteľov pri poskytovaní online úverov.
 • Vďaka tomuto registru majú úradné orgány, ako aj banky a nebankové spoločnosti, prístup k úplnému prehľadu o úvery poskytnuté v online prostredí. Týmto spôsobom sa dá účinne predchádzať nezodpovedným praktikám a nelegálnemu poskytovaniu úverov.
 • Okrem toho, online úverový register umožňuje aj spotrebiteľom mať lepší prehľad o svojich úveroch a pohľad na svoju finančnú situáciu. Môžu si tak jednoduchšie plánovať svoje výdavky a udržiavať si finančnú disciplínu.

Systém online úverového registra pomáha aj pri vymáhaní pohľadávok. Vďaka tomu, že sú informácie o poskytnutých úveroch verejne dostupné, je možné rýchlejšie a efektívnejšie identifikovať osoby, ktoré sa vyhýbajú splácaniu úverov. Tým sa zvyšuje ochrana veriteľov a celková dôveryhodnosť trhu s úvermi.

Expresné pôžičky bez registra

Expresné pôžičky bez registra sa stali jednou z najpopulárnejších foriem financovania v dnešnej dobe. Sú veľmi lákavou možnosťou pre ľudí, ktorí potrebujú rýchle finančné prostriedky a nemajú možnosť alebo chuť žiadať o pôžičku v bankovom sektore.

 • Jedným z najväčších lákadiel expresných pôžičiek je ich rýchlosť. Požiadanie o túto pôžičku zvyčajne netrvá viac ako pár minút a peniaze môžu byť na účte klienta do 24 hodín.
 • V súčasnosti existuje mnoho spoločností, ktoré sa špecializujú na poskytovanie expresných pôžičiek a ponúkajú rôzne programy a výhody pre klientov. Jednou z najväčších výhod expresných pôžičiek je možnosť získať financie aj pre ľudí, ktorí majú negatívny záznam v registri dlžníkov.
 • Pri žiadosti o klasickú bankovú pôžičku je zvyčajne vyžadovaný záznam v registri a pri jeho negatívnom výsledku sa klientovi uzavrie možnosť získať požadovanú sumu peňazí. Expresné pôžičky bez registra sú však vyššou rizikovou pôžičkou, a preto sú spoločnosti ochotné poskytnúť finančné prostriedky aj bez skúmania registra.
 • Ďalšou výhodou expresných pôžičiek bez registra je možnosť žiadania o ne online. To znamená, že klient nemusí chodiť osobne na pobočku, avšak môže jednoducho vyplniť online formulár a počkať na schválenie. Tento proces je rýchly, pohodlný a diskrétny.

V súčasnosti existuje mnoho spôsobov, ako získať expresnú pôžičku bez registra. Všetky spoločnosti majú svoje vlastné podmienky a vyžadujú rôzne doklady, napríklad potvrdenie o príjme alebo zálohu. Pred podpísaním zmluvy je dôležité si prečítať a porovnať ponuky rôznych spoločností, aby sa klient vyhol prípadným poplatkom či vysokým úrokom.

Úvery bez registra

Úvery bez registra sa stávajú populárnou voľbou pre mnohých ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Tieto úvery sa líšia od tradičných úverov, ktoré poskytujú banky a finančné inštitúcie, pretože na rozdiel od nich nemajú prísny systém kontroly a schvaľovania žiadostí.

Hlavným atribútom úverov bez registra je skutočnosť, že nevyžadujú finančnú históriu žiadateľa. To znamená, že ani zlá bonita, ani nedostatok podkladových dokladov, ako je príjem alebo úverový záznam, nie sú prekážkou pri získaní tohto typu úveru. Preto sú tieto úvery dostupné aj pre ľudí, ktorí majú problémy s úverovou históriou alebo nedostatkom dokladov, a potrebujú rýchlu finančnú pomoc.

Existujú dva hlavné typy úverov – bankovkové a nebankové.

Bankovkové úvery sú poskytované bankami a podliehajú rovnakým pravidlám a kontrolám, ako tradičné bankové pôžičky. Na druhej strane, nebankové úvery poskytujú súkromné spoločnosti alebo jednotlivci a nie sú regulované bankovými pravidlami. Preto majú nebankové úvery vyššie úrokové sadzby a sú spojené s vyšším rizikom.

 • Hlavným dôvodom, prečo sa ľudia rozhodujú pre úvery bez registra, je skutočnosť, že sú rýchlo dostupné. Pri niektorých typoch úverov sa peniaze môžu dostať na účet žiadateľa už do 24 hodín. To je veľké plus pre ľudí, ktorí majú naliehavé alebo neočakávané výdavky, ktoré musia rýchlo pokryť.
 • Ďalšou výhodou úverov bez registra je ich široké uplatnenie. Žiadateľ môže použiť peniaze na čokoľvek, či už na úhradu výdavkov spojených s domácnosťou, na opravy vozidla, na splatenie iných dlhov alebo na nákup nevyhnutných vecí. Žiadna kontrola účelu výdavkov sa nevyžaduje, takže žiadateľ má úplnú slobodu, ako peniaze využije.

Všetky tieto výhody však neznamenajú, že úvery bez registra sú dokonalé. Ako už bolo spomenuté, majú vyššie úrokové sadzby a spojené sú s vyšším rizikom. Pred podpisom zmluvy je dôležité si preštudovať podmienky úveru a zistiť celkové náklady vrátane úrokov a poplatkov.

Navyše, keďže nie sú regulované bankovými pravidlami, môžu byť nebankové úvery náchylné na podvodné praktiky. Preto je dôležité vybrať si dôveryhodného poskytovateľa úveru a dôkladne sa informovať o jeho pôsobnosti a recenziách od klientov.

Žiadosť o online výpis z úverového registra

Žiadosť o online výpis z úverového registra je žiadosť, ktorá umožňuje fyzickým a právnickým osobám získať prehľad o svojej úverovej histórii a aktuálnych úveroch. Tento výpis obsahuje informácie o všetkých úveroch, ktoré má žiadateľ v registri zaznamenané, vrátane posledného dátumu, výšky úveru, splatnosti a prípadných problémoch pri splácaní.

V súčasnej dobe je možné tento výpis získať online, čo je najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob. Je potrebné však podať žiadosť o online výpis z úverového registra.

Prečo by sa mala podávať Žiadosť o online výpis z úverového registra? Existuje niekoľko dôvodov.

 • Prvým a najdôležitejším je, že poskytuje prehľad o danej finančnej situácii, konkrétne o úveroch, ktoré má klient uzatvorené. To môže byť užitočné pri plánovaní úverových záväzkov a lepšom riadení rozpočtu.
 • Ďalším dôvodom je kontrola kreditnej histórie. Ak sa klient chystá požiadať o nový úver, banka alebo iná finančná inštitúcia si jeho kreditné skóre a históriu vyžiada. Ak zistí, že má výrazné problémy pri splácaní úverov, môže mu úver zamietnuť.

Žiadosť o online výpis z úverového registra je teda užitočným nástrojom pre každého, kto má úver alebo plánuje v budúcnosti požiadať o úver. Dáva mu prehľad o jeho úverovej histórii a pomáha mu kontrolovať jeho kreditnú situáciu. Je to jednoduchý a dostupný spôsob, ako mať pod kontrolou svoje úverové záväzky a riadiť svoje financie.

Je Centrálny register dlžníkov zdarma?

Podľa Národnej banky Slovenska, Centrálny register dlžníkov CERD, nie je evidovaný ako oficiálny register na Slovensku. V súvislosti s touto spoločnosťou bolo zaevidovaných Slovenskou obchodnou inšpekciou niekoľko podaní, sťažností a nedostatkov, čo vedie k upozorneniu všetkých zainteresovaných, na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy či akýchkoľvek ďalších aktivít s týmto registrom.

Nie, Centrálny register dlžníkov CERD nie je zdarma. Za prístup k informáciám v registri sa platí poplatok. Výška poplatku závisí od typu informácie, ktorú chce záujemca získať.

Keďže Centrálny register dlžníkov nie je zdarma, inkasuje od svojich klientov poplatky, často však bez poskytnutia služby, za ktorú bolo zaplatené.

Je teda na mieste obozretnosť, s týmto neoficiálnym registrom.

Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra

Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra je dôležitým nástrojom na ochranu práv dlžníka.

Vážení,

obraciam sa na Vás s touto žiadosťou o vymazanie mojich údajov z úverového registra.

Meno a priezvisko: [Vaše meno a priezvisko] Dátum narodenia: [Váš dátum narodenia] Adresa: [Vaša adresa] Rodné číslo: [Vaše rodné číslo]

Dôvod žiadosti:

Dôvodom mojej žiadosti je [uveďte dôvod, napr.: splatenie všetkých záväzkov, uplynutie 5-ročnej lehoty od zániku úverového vzťahu, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov].

V prílohe zasielam:

[Prílohy, napr.: doklad o splatení záväzkov, výpis z úverového registra]

Žiadam o:

Vymazanie mojich údajov z úverového registra v čo najkratšom termíne.

S pozdravom,

[Vaše meno a priezvisko]

Podpis:

[Váš podpis overený notárom]

Dátum:

[Dátum]

Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra je pomôckou pre vytvorenie samotnej žiadosti, ktorá môže pomôcť zbaviť sa negatívnych záznamov v úverovej histórii dlžníka. Vďaka vymazaniu z registra bude mať opäť šancu získať úver alebo pôžičku za výhodných podmienok.