Strata občianskeho preukazu: Čo robiť a aká je cena nového?

Strata občianskeho preukazu môže spôsobiť viac než len zbytočné stresy a starosti. Okrem hľadania nového dokladu sa človek môže ocitnúť v situácii, kde bude musieť riešiť administratívne a finančné záležitosti.

Čo robiť, ak človek stratí občiansky preukaz, a aké náklady budú spojené s jeho nahradením? Akým spôsobom je možné nahlásiť stratu telefonicky a aké sú dôležité kroky pri strate ďalších dokladov?

Čo robiť pri strate občianského preukazu?

Strata občianskeho preukazu môže vytvoriť nepríjemné situácie, ktoré vyžadujú promptné kroky. Pri strate je prvým krokom jeho nahlásenie na polícii.

Nahlásenie na polícii:Akonáhle človek zistí stratu občianského preukazu, je nevyhnutné to nahlásiť na najbližšom policajnom oddelení. Toto možno urobiť online prostredníctvom oficiálneho formulára na webovej stránke Policajného zboru SR alebo osobne pri návšteve policajného oddelenia. Po nahlásení straty bude vydané potvrdenie o strate, ktoré je nevyhnutné pre získanie nového občianského preukazu.
Obmedzenie rizika zneužitia:Aby človek minimalizoval riziko zneužitia stratého občianského preukazu, je dôležité podniknúť niekoľko ďalších krokov. Jedným z nich môže byť blokovanie bankového účtu a kreditných kariet. Taktiež je dôležité zmeniť heslá k online účtom, aby sa zabezpečila digitálna bezpečnosť.
Získanie nového občianského preukazu:Nový občiansky preukaz si je možné vybaviť na okresnom úrade v mieste trvalého pobytu.

Potrebné doklady pre vydanie nového občianského preukazu:

 • potvrdenie o strate občianského preukazu
 • platný cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti
 • originál a kópiu rodného listu
 • originál a kópiu sobášneho listu
 • originál a kópiu rodného listu dieťaťa
 • 2 fotografie formátu 35 × 45 mm

Nový občiansky preukaz bude vydaný do 30 dní od podania žiadosti.

Aká je cena pri strate občianskeho preukazu

Strata občianskeho preukazu je situáciou, ktorá sa deje pomerne často. Keď niekto stratí svoj občiansky preukaz, musí konať rýchlo a informovať o tom príslušné orgány. Následne si musí byť vedomý, že v prípade, ak stratený občiansky preukaz neskôr nájde, naďalej ostáva neplatným.

Starý preukaz je potrebné odovzdať príslušným orgánom. Rovnaký krok musí podniknúť každý, kto nájde občiansky preukaz iného jednotlivca.

Stratené alebo ukradnuté občianske preukazy je možné nahlásiť aj elektronicky, čo umožňuje používateľom jednoduchší spôsob ohlásenia straty alebo odcudzenia. Služba je dostupná prostredníctvom portálu verejnej správy alebo na stránke ministerstva vnútra.

V prípade straty alebo odcudzenia občianského preukazu s čipom, na ktorom sa nachádzajú certifikáty, je dôležité požiadať o ich zrušenie. Pri žiadosti o zrušenie je odporúčané pridať kópiu zmluvy, ktorá sa týka certifikátov na občianskom preukaze s čipom. Okresné riaditeľstvo po obdržaní žiadosti zruší všetky certifikáty a zablokuje občiansky preukaz, aby sa zabránilo ďalšiemu vydávaniu certifikátov.

Cena pri strate občianskeho:

 • Poplatok za vybavenie nového občianskeho preukazu v prípade straty alebo odcudzenia je 16,50 eur.
 • V prípade opakovanej straty alebo odcudzenia občianského preukazu v priebehu dvoch nasledujúcich rokov sa poplatok zvyšuje na 33 eur.

Tieto poplatky sú štandardné a platia bez ohľadu na to, či preukaz človek nahlasuje elektronicky, osobne alebo telefonicky.

Nahlásenie straty občianskeho preukazu telefonicky

Nahlásenie straty občianskeho preukazu telefonicky je novým spôsobom, ktorý bol zavedený od 1. januára 2023, s cieľom uľahčiť tento proces pre občanov. Doteraz bolo potrebné osobne alebo elektronické nahlásenie straty občianskeho preukazu na najbližšom policajnom oddelení. To mohlo byť pre niektorých časovo náročné alebo obtiažne.

Ako nahlásiť stratu občianskeho preukazu telefonicky?

 1. Zavolať na bezplatné číslo 158.
 2. Vybrať možnosť 2 – „Nahlásenie straty alebo krádeže dokladu totožnosti.“
 3. Operátorovi poskytnúť nasledujúce informácie:
  • meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • číslo občianskeho preukazu
  • miesto, kde bol občiansky preukaz stratený

Po nahlásení straty občianskeho preukazu telefonicky bude na telefónne číslo, z ktorého človek volal, zaslané potvrdenie o strate. Toto potvrdenie bude nevyhnutné na vydanie nového občianskeho preukazu.

 • Nahlásenie straty občianskeho preukazu telefonicky je možné len vtedy, ak má človek platný cestovný doklad alebo iný doklad totožnosti.
 • Táto služba je dostupná len počas pracovných hodín polície.
 • Potvrdenie o strate je platné 30 dní.

Informácie o tom, ako telefonicky nahlásiť stratu občianskeho preukazu, sú dostupné na webovej stránke Policajného zboru SR a v Nariadení vlády SR č. 345/2022 Z. z. o občianskych preukazoch.

strata občianskeho preukazu
Po nahlásení straty občianskeho preukazu telefonicky bude na telefónne číslo, z ktorého človek volal, zaslané potvrdenie o strate.

Stratené a ukradnuté doklady: Čo treba vedieť

Strata alebo krádež osobných dokladov môže byť nepríjemnou udalosťou so značnými administratívnymi následkami a potrebnými finančnými výdavkami. Okrem toho, zneužitie takýchto dokladov je časté, preto je dôležité rýchlo reagovať a situáciu nahlásiť na príslušných úradoch. Hlavnými stratenými alebo ukradnutými dokladmi sú už spomínaný občiansky preukaz, ale aj cestovný pas.

Občiansky preukaz:Stratu alebo odcudzenie je nutné bezodkladne nahlásiť ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru, alebo zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí.
Cestovný pas:Stratu alebo odcudzenie je nutné bezodkladne nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.
Vodičský preukaz:Odcudzenie alebo stratu vodičského preukazu je nutné nahlásiť okresnému dopravnému inšpektorátu Policajného zboru do siedmich dní
Osvedčenie o evidencii vozidla:Stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla je nutné hlásiť na ktoromkoľvek pracovisku vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike.
Ostatné doklady, karty, preukazy:Stratu alebo odcudzenie je potrebné hlásiť inštitúciám, ktoré ich vystavili. Ohlásenie týchto strát je nutné vykonať čo najskôr, pretože môže dôjsť k ich zneužitiu. 

Stratený alebo ukradnutý cestovný pas

Stratu alebo krádež cestovného pasu je nutné ihneď nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru. Ak k strate alebo krádeži pasu došlo v zahraničí, je potrebné túto udalosť nahlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenska, a po návrate do krajiny aj orgánu, ktorý pas vydal.

Ak občan zistí stratu alebo krádež pasu v zahraničí, je potrebné túto udalosť nahlásiť na zastupiteľskom úrade Slovenska alebo Európskej únie. V opačnom prípade hrozí pokuta do výšky 331 eur. Po návrate do krajiny je nutné stratu alebo krádež pasu nahlásiť orgánu, ktorý ho vydal.

Ak občan v zahraničí stratil pas a nemá iný cestovný doklad, veľvyslanectvo môže vydať náhradný pas na nevyhnutnú dobu a najviac šesť mesiacov. Potrebné doklady a poplatky budú vyžadované.

Poplatky a sankcie za stratené doklady

Druh dokladuPoplatokDodatočné info
Občiansky preukaz16,50 euraPri opakovanej strate do dvoch rokov – 33 eur. Oslobodenie poplatku pre osoby nad 60 rokov alebo so zdravotným postihnutím.
Cestovný pasZávisí od územia: V zahraničí: 40 eur, na Slovensku: 33 eurNa území Slovenska, v zahraničí závisí od územia.
Vodičský preukazDo 30 dní: 6,50 eur, urýchlene do 2 pracovných dní: 26 eurPoplatok závisí od doby vybavovania a urýchleného spracovania.
Pokuta za nahlásenie straty pasuAž do 331 eurV prípade neskorého nahlásenia straty cestovného pasu.

Dôležité je okamžite reagovať a nahlásiť stratu alebo krádež dokladov, aby sa minimalizovalo riziko zneužitia týchto dôležitých osobných dokumentov.

Preventívne opatrenia pred stratou dokladov

Je dôležité dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré môžu pomôcť minimalizovať riziko straty alebo krádeže osobných dokladov. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 • Kópie: Uložiť si kópie svojich osobných dokladov a pasov na bezpečné miesto mimo bežnej peňaženky alebo tašky. Tiež je možné urobiť elektronické kópie a uložiť ich v zabezpečenom cloude.
 • Starostlivosť o peňaženku: Uistiť sa, že osobné doklady sú dobre uložené a nie sú prístupné cudzím osobám.
 • Nedôverovať každému: Byť opatrný pri poskytovaní osobných dokladov alebo ich kópií. Veriť len dôveryhodným inštitúciám alebo orgánom, ktoré vyžadujú takéto informácie.
 • Zablokovať karty: Ak človek stratí aj platobné alebo kreditné karty, ihneď ich zablokovať, aby minimalizoval možné zneužitie.
 • Aktualizovať heslá: Po strate dokladov, zmeniť heslá k svojim online účtom.

Tieto preventívne opatrenia môžu pomôcť občanom minimalizovať riziko straty alebo krádeže osobných dokladov a tým ušetriť čas, námahu a peniaze.