Systémy a stratégie ruliet: Double Neighbours

V rubrike venovanej ruletovým systémom a stratégiám sa dnes budeme venovať nie veľmi známemu systému Double Neighbours. Tento systém je založený na opakovaní sa čísiel.

Je to svojrázny systém, ktorého podstata je založená na opakovaní čísiel. Hra sa začína tak, že sa počká jeden spin a následne sa vsadí 1 žetón na to číslo, ktoré padlo. Zároveň sa vsádza aj na najbližšie štyri čísla po oboch stranách.

Pokiaľ by teda napríklad padla 10, vsadíte na 10 a taktiež na čísla 6-7-8-9 a 11-12-13-14. Aby hra bola vyvážená, bude sa vsádzať aj na susedné čísla podľa fyzického umiestnenia na ruletovom kotúči.

To znamená, že pri vsadení žetónu na číslo 10 to budú čísla 33-16-24-5 a 23-8-30-11. Maximálne bude spolu obsadených 17 čísiel. Ak by sa stalo, že na niektoré číslo by malo byť vsadené dvakrát, ponecháva sa iba jeden vklad.

Hrá sa na štyri spiny, počas ktorých vsádzate stále na rovnaké čísla s progresom 1-2-3-6 žetónov na každé číslo. Ak vyhráte v niektorom spine, hru začínate novou sériou.