Tlačová správa: Dopravca dobrovoľne odškodní len pätinu cestujúcich

Cestujúci majú v prípade zrušeného, alebo omeškaného letu o viac ako 3 hodiny nárok až na 600 €. Aj Keď nárok na kompenzáciu je jasne stanovený nariadením EÚ, dobrovoľne ju letecké spoločnosti vyplácajú len v pätine prípadov.

Vyhovárajú sa predovšetkým na mimoriadne technické poruchy. Súdy však tieto argumenty neuznávajú a potvrdzujú nároky cestujúcich. Vyplýva to z databázy spoločnosti Vaše nároky.sk, ktorá cestujúcim na Slovensku pomáha od leteckých spoločností získať náležité odškodnenie.

Nárok na finančnú kompenzáciu vzniká každému cestujúcemu, ktorému bol zrušený let, bez toho, že by mu bolo zrušenie oznámené dostatočne včas, alebo v prípade, že jeho let bol oproti pôvodnému plánu omeškaný o viac ako 3 hodiny. Výška kompenzácie sa odvíja od letovej vzdialenosti a pohybuje sa od 250 do 600 €. Nárok na odškodnenie za hodiny strávené na letisku je stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004.

Výška kompenzácie podľa smernice EÚ

V prípade omeškaného, zrušeného, presmerovaného letu a aj pri odoprení nástupu na palubu.

  • 250 EUR za omeškanie o viac ako 3 hodiny pri lete kratšom ako 1500 km
  • 400 EUR za omeškanie o viac ako 3 hodiny pri lete o dĺžke 1500 až 3500 km
  • 600 EUR za omeškanie o viac ako 3 hodiny pri lete dlhšom ako 1500 km

Letecké spoločnosti odmietajú platiť

Aj keď je nárok jasne stanovený, letecké spoločnosti dobrovoľne vyplácajú kompenzácie len v pätine prípadov.Prístup leteckých spoločností sa síce poslednú dobu nepatrne zlepšuje, stále je však medzi nimi rad takých, ktoré k nárokom klientov pristupujú mierne povedané zdržanlivo, alebo jednoducho vôbec nekomunikujú,“ hovorí právnik zo spoločnosti Vaše nároky.sk, ktorý cestujúcich v jednaní s dopravcami zastupuje a dodáva: „V rámci mimosúdneho jednania sa takto podarí vyriešiť len asi pätinu prípadov.“

Výhovorky leteckých spoločností

Letecké spoločnosti sa môžu zbaviť povinnosti vyplácať kompenzáciu len v prípade tzv. mimoriadnych okolností, ktorým nemohli zabrániť. Patrí tam štrajk na letisku, nepriaznivé počasie, prípadne politické nepokoje v zemi. Pokiaľ bol však let omeškaný alebo zrušený kvôli technickej poruche, dopravca má povinnosť cestujúcich odškodniť. Dopravca sa napriek tomu často vyhovára na tzv. mimoriadne technické poruchy a svojim klientom peniaze nevypláca.

Údajné mimoriadne technické poruchy sú vôbec najčastejšie uvádzanou príčinou omeškaného letu. Toto odôvodnenie je pre dopravcu veľmi výhodné, pretože si ho cestujúci na rozdiel od štrajku či hmly nemôžu sami overiť,“ hovorí advokát. Leteckej spoločnosti tak spoliehajú na to, že sa cestujúci týmto vysvetlením nechajú odbiť a kompenzáciu nebudú nárokovať.

Súdy aj tak trvajú na tom, aby dopravca mimoriadnosť uvedenej poruchy podložil reálnymi dôkazmi, na čom dopravca väčšinou stroskotá. „Pred súdom sme zatiaľ zvíťazili v 96 % prípadov,“ potvrdzuje právnik.

Výhovorky leteckých spoločností sa však netýkajú iba mimoriadnych technických porúch. „Stretli sme sa taktiež s tvrdením dopravcu, že bol let zrušený kvôli nízkej viditeľnosti. Po overení situácie sme však zistili, že v deň odletu bola na území letiska celý deň azúrová obloha. Spor sme samozrejme vyhrali,“ popisuje s miernym úsmevom právnik.

Ďalšou taktikou leteckých spoločností je nulová reakcia na zasielane žiadosti o odškodnenie. „V každom prípade je však dôležité nenechať sa odradiť a za svojím nárokom na odškodnenie si pevne stáť. Dopravca totiž vo väčšine prípadov počíta s tým, že cestujúcich svojim jednaním odradí,“ radí právnik zo spoločnosti Vaše nároky.sk, na ktorú sa v prípade zrušených či omeškaných letov môžu poškodení cestujúci bezplatne obrátiť.