Úver4you úvery – recenzia a hodnotenie

uver4you uvery

Úver4you je známa ako dlhoročná nebanková spoločnosť, ktorá má v ponuke nebankové úvery tak pre širokú verejnosť, ako aj pre podnikateľov. Pri týchto úveroch sa využívalo ručenie nehnuteľnosťou a najznámejším úverovým produktom bola americká nebanková hypotéka.

Aktuálna ponuka Úver4you je obohatená o nové úvery a pôžičky a tomu sa budeme venovať aj našej recenzii.

Najnovšie už spoločnosť Finances4you, ktorá prevádzkuje aj oficiálnu webstránku, priamo neposkytuje nebankové úvery alebo nebankové hypotéky bez registra.

Súvisí to so zmenami v nebankových úveroch, pričom teraz je spoločnosť sprostredkovateľom úverov od veriteľa s licenciou NBS, konkrétne od spoločnosti Telervis plus, ktorá prevádzkuje napríklad aj Kešovku. V prípade Úver4you, ako ukazuje ponuka aj naše skúsenosti, ide ale o iné typy úverových produktov ako v prípade Kešovky.

Niečo o spoločnosti

Finances4you má dlhodobé skúsenosti s úverovými produktmi a to najmä s úvermi, kde bolo zaistenie nehnuteľnosťou a dlhšia splatnosť úveru. Od septembra 2015 je však sprostredkovateľom a nie priamym poskytovateľom úverov, čo ale nezmenilo jej prístup ku klientom.

Aj naďalej platí, že o úver je možné požiadať jednoducho online alebo telefonicky a celé vybavenie následne dojedná s klientom osobne poverený zástupca spoločnosti. Aké finančné produkty sú teda v aktuálnej ponuke?

Úver Plus

Pre verejnosť, čiže pre zamestnancov, ale aj pre dôchodcov, je určený úverový produkt Úver Plus. Pre tento nebankový úver je charakteristické, že sa využíva ručenie nehnuteľnosťou, pričom ide o nebankový spotrebiteľský úver na čokoľvek, čiže bezúčelový úver.

Úver je zaistený zriadením záložného práva k nehnuteľnosti a čerpanie úveru je výhradne na bankový účet. Svojimi parametrami patrí medzi nebankové hypotéky bez registra, aj keď priamo takouto hypotékou nie je.

Parametre a podmienky:

Tu je prehľad parametrov Úveru Plus.

 • Výška úveru je od 2.000 € až do 40.000 €, čo ale závisí od hodnoty nehnuteľnosti a obvykle sa požičiava do 50% tejto hodnoty
 • Doba splatnosti je zvoliteľná od 36 do 96 mesiacov a je len na klientovi, ako dlho bude chcieť úver splácať
 • Posúdenie žiadosti je bez poplatku vopred, úrok začína už od 10,5 %a. (čiže ročne)
 • Doba vybavenia je obvykle do 3 dní, v zložitejších prípadoch ako sú napríklad exekúcie, to môže byť aj viac
 • Od zmluvy sa dá odstúpiť do 14 dní, úver je možné predčasne splatiť a založiť sa dá byt v osobnom vlastníctve, rodinný dom a individuálne aj iné nehnuteľnosti, ako napríklad pozemky

Pre niekoho však tieto podmienky môžu značne ovplyvniť rozhodnutie sa pre úver.

Úver Business

Úver Business je úverový nebankový produkt, ktorý je určený pre živnostníkov, podnikateľov, obchodné spoločnosti a slobodné povolania a ide o podnikateľský nebankový úver s ručením nehnuteľnosťou.

Pôžička je zaistená záložným právom k nehnuteľnosti a je možné ju získať aj ako pôžičku pre začínajúcich podnikateľov, avšak doba trvania podnikania musí byť aspoň 3 mesiace. Peniaze je možné použiť na úhradu faktúr, DPH, exekúcie, dlžné na poistení a iné pohľadávky vyplývajúce z podnikania.

Limity a podmienky:

Prehľad podmienok úveru.

 • Požičať sa dá od 1.700 € až do 40.000 € v závislosti od hodnoty nehnuteľnosti, aj tu je to obvykle do 50% hodnoty nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku
 • Splatnosť je od 1 roka až do 10 rokov, pričom dlhšia splatnosť znamená nižšiu výšku mesačnej splátky
 • Založiť je možné byt aj dom v osobnom vlastníctve alebo iné druhy nehnuteľností v závislosti od ich hodnoty
 • Od zmluvy o úvere je možné odstúpiť do 14 dní a je možné úver aj predčasne vyplatiť
 • Doba vybavenia je aj tu zväčša do 3 dní, podanie žiadosti a jej posúdenie je bez poplatku vopred a čerpanie financií je do 48 hodín od podania návrhu na vklad záložného práva na kataster nehnuteľností

Vždy je dôležité premyslieť si vhodnosť pôžičky, aby nedochádzalo k zbytočným, ešte väčším problémom.

Ako vybaviť úver od Úver4you?

Vďaka individuálnemu prístupu ku klientovi je možné vybaviť jednoduché, ale aj komplikované prípady. Samotná nebanková spoločnosť má skúsenosti napríklad aj s riešením rôznych záložných práv na nehnuteľnosti, 11-násobnými exekúciami, prípadne s riešením aj rôznych súkromných veriteľov.

Takto sa postupuje v prípade štandardného vybavovania úveru:

 1. Podanie žiadosti o úver, či už online alebo telefonicky, zo strany záujemcu o peniaze
 2. Kontaktovanie záujemcu a osobné stretnutie, obvykle v ten istý deň alebo na druhý deň
 3. Prevzatie všetkých potrebných dokladov a dokumentov a začatie schvaľovania
 4. V prípade schválenia príprava zmlúv a podpísanie zmlúv, čo je možné už na 3. deň od začiatku vybavovania úver
 5. Vloženie návrhu na vklad záložného práva na nehnuteľnosť, ktorou sa za úver bude ručiť, na katastrálny úrad (konkrétne ide o odbor katastra na Okresnom úrade)
 6. Do 48 hodín od podania návrhu vyplatenie finančných prostriedkov bezhotovostne priamo na bankový účet – klient môže použiť peniaze na čokoľvek, bez preukazovania účelu použitia
 7. Následné pravidelné splácanie vo forme mesačných splátok zo strany klienta počas dohodnutej doby splatnosti

Úver nie je problém vybaviť a peniaze je možné získať čo najskôr.

Online kalkulačka

K dispozícii je jednoduchá online kalkulačka od Úver4you, kde je možné zistiť, koľko sa dá požičať, aká môže byť doba splatnosti, aká bude úroková sadzba a aká je hodnota ročnej percentuálnej miery nákladov, čiže RPMN. Dozviete sa tu aj výšku celkových nákladov na spotrebiteľský úver a je možné odoslať aj nezáväznú žiadosť.

Ktorý úver od Úver4you je lepší?

Pozrite si v nasledujúcej tabuľke prehľadné porovnanie oboch úverových produktov, aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť, ktorý je pre vás vhodnejší z hľadiska výšky úveru, doby splatnosti alebo iných parametrov:

PorovnanieÚver PlusÚver Business
 Výška úveru od2.000 €1.700 €
 Výška úveru do 40.000 € 40.000 €
 Splatnosť úveru od 3 roky 1 rok
 Splatnosť úveru do 8 rokov 10 rokov
Účel použitia finančných prostriedkov z úveruBezúčelovo na čokoľvekÚhrada faktúr, DPH, exekúcie z podnikania, dlžné poistné sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa a iné pohľadávky vyplývajúce z podnikania

Naše hodnotenie a výsledok

Oproti minulosti je ponuka nebankovej spoločnosti Finances4you, ktorá ponúkala nebankové úvery zaistené nehnuteľnosťou s dlhšou dobou splatnosti, čiže v praxi nebankové hypotéky, bohatšia a flexibilnejšia.

Samozrejme, nosným produktom bola americká hypotéka, ale dnešné možnosti sú bohatšie. Úver môžu získať tak súkromné osoby, či už ide o zamestnancov alebo o iné osoby s pravidelným príjmom, ako aj podnikatelia, živnostníci, obchodné spoločnosti alebo ľudia v slobodnom povolaní.

Spoločnou charakteristikou zostáva, že požičať sa dá aj väčšia suma a je potrebné vždy ručenie nehnuteľnosťou. Výhodou tejto nebankovej spoločnosti oproti viacerým konkurentom je, že vie vyriešiť aj zložitejšie prípady, napríklad aj to, ak sa nachádzate v úverových registroch dlžníkov.