Výpočet hypotéky podľa príjmu – maximálna výška, kalkulačka

vypocet hypoteky podla prijmu

Výpočet hypotéky podľa príjmu je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní sa pre kúpu nehnuteľnosti. Hypotéka predstavuje dlhodobý úver, ktorý umožňuje ľuďom splniť si sen o vlastnom bývaní. Avšak, predtým ako sa človek rozhodne požiadať o hypotéku, musí zvážiť niekoľko dôležitých faktorov, pričom príjem hrá kľúčovú úlohu.

Ako vlastne výpočet hypotéky podľa príjmu funguje a aký vplyv má na finančné možnosti jednotlivca a jeho budúcnosť.

Maximálna výška hypotéky podľa príjmu

Hypotéka je dnes jednou z najčastejších a najdostupnejších foriem získania finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti. Vďaka nej je možné si splniť sen o vlastnom bývaní alebo investovať do nehnuteľnosti ako formy zhodnocovania finančných prostriedkov. Avšak pri žiadosti o hypotéku sa človek často stretáva s otázkou: Aká je maximálna výška hypotéky podľa príjmu?

Banky poskytujú hypotéky v závislosti od viacerých faktorov, s ktorými musia klienti počítať. Jedným z nich je samozrejme výška príjmu. Banky majú vysoký záujem o to, aby klienti dokázali splácať svoj úver včas a bez problémov. Preto stanovujú limit výšky hypotéky vzhľadom na príjem.

Maximálna výška hypotéky závisí od niekoľkých faktorov:

 • Najdôležitejším z nich je výška príjmu klienta. Banky zvyčajne poskytujú hypotéky v maximálnej výške 8-násobku ročného čistého príjmu žiadateľa. Táto suma sa môže líšiť od banky k banke, avšak všeobecne platí, že čím vyšší má žiadateľ príjem, tým vyššiu maximálnu výšku hypotéky môže získať.
 • Okrem výšky príjmu sa banky zameriavajú aj na pomer mesačných splátok úveru k výške príjmu – tzv. pomer dlhu a príjmu. Tento pomer by nemal prekročiť 40 až 50 %, pretože potenciálny dlžník by inak mohol mať problémy so splácaním hypotéky a výška jeho splátky by stále narastala.
 • Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje maximálnu výšku hypotéky, je samotná hodnota nehnuteľnosti. Banky zvyčajne poskytujú úver vo výške 70 až 80 % hodnoty nehnuteľnosti, takže ak má byt, dom alebo pozemok vyššiu hodnotu, môže si žiadateľ pre svoj príjem dovoliť aj vyššiu hypotéku.
 • Okrem vyššie uvedených faktorov môžu banky posudzovať aj ďalšie okolnosti, ako napríklad stav zamestnania, vek klienta, jeho úspory, prípadne záväzky z iných úverov. Všetko toto sa berie do úvahy pri posudzovaní žiadosti o hypotéku a môže ovplyvniť výslednú maximálnu výšku hypotéky.

Je dôležité zdôrazniť, že maximálna výška hypotéky sa môže líšiť nielen v závislosti od banky, avšak aj od typu hypotéky. Napríklad pri hypotéke s fixným úrokom môže byť horná hranica vyššia, keďže sa počas fixácie nezvyšuje.

Maximálna výška hypotéky podľa príjmu teda nie je pevne stanovená a závisí od viacerých faktorov. V konečnom dôsledku je však zodpovednosťou každého jednotlivého klienta ujasniť si svoju finančnú situáciu a zvážiť, či si môže dovoliť splácať vysokú sumu hypotéky.

Výpočet výšky hypotéky v SLSP

V Slovenskej sporiteľni (SLSP) sa výška hypotéky počíta na základe viacerých faktorov, medzi ktoré patria:

Príjem:

 • výška čistého ročného príjmu žiadateľa
 • typ a stabilita príjmu
 • dĺžka trvania zamestnania

Bonita:

 • celková výška existujúcich úverov a splátok
 • kreditná história klienta
 • vlastníctvo nehnuteľnosti a iné aktíva

Hodnota nehnuteľnosti:

 • znalecký posudok nehnuteľnosti
 • LTV (pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti) – v SLSP maximálne 80 %

Úroková sadzba:

 • typ úrokovej sadzby (fixná, variabilná)
 • doba fixácie úrokovej sadzby

Podmienky banky:

 • interné limity a pravidlá SLSP pre poskytovanie hypoték
 • účel úveru (napr. kúpa nehnuteľnosti, refinancovanie)

Pre presný výpočet výšky hypotéky v SLSP je vhodné využiť hypotekárnu kalkulačku na webovej stránke banky alebo kontaktovať priamo banku a požiadať o individuálne posúdenie.

Kalkulačka maximálnej výšky hypotéky

Kalkulačka maximálnej výšky hypotéky je nástroj, ktorý pomáha určiť, koľko peňazí banky poskytnú na kúpu nehnuteľnosti. Tento nástroj sa stáva neodmysliteľnou pomôckou pre každého, kto uvažuje o získaní hypotekárneho úveru.

 • Pri využití kalkulačky maximálnej výšky hypotéky žiadateľa čaká úvodný vstup dôležitých údajov. Medzi ne patria výška jeho príjmov, výška prípadných dlhov alebo iných finančných záväzkov, ktoré má. Rovnako dôležitá je aj výška úrokov, ktoré mu bude banka účtovať.
 • Na základe týchto údajov mu kalkulačka vypočíta maximálnu sumu, ktorú by zo svojich príjmov dokázal splácať. Všetky tieto údaje však neslúžia len pre záujemcu, avšak aj pre banky, ktoré na základe nich rozhodujú o schválení hypotéky.

Pri poskytovaní úveru banka musí garantovať, že žiadateľ bude schopný splácať všetky záväzky voči nej bez výrazných problémov. A preto je pre banky dôležité, aby žiadateľ vedel predložiť presné a overiteľné údaje.

Koľko dostanem hypotéku?

To, koľko dostanem hypotéku závisí od individuálneho posúdenia v banke. Či dostanem hypotéku a v akej výške závisí od viacerých faktorov, ako napríklad príjmu, bonity, hodnoty nehnuteľnosti, úrokovej sadzby a samotných podmienok banky.

Ak sa záujemca pýta, „koľko dostanem hypotéku“, je na mieste zájsť do banky a zistiť to presne podľa podmienok, ktoré táto finančná inštitúcia ponúka.

Ako dlho trvá vybavenie hypotéky?

V súčasnej dobe sa stáva, že väčšina ľudí potrebuje finančnú pomoc pri kúpe nehnuteľnosti. Jednou z najbežnejších možností je vybaviť si hypotéku, ktorá poskytne potrebné financie na splnenie tohto veľkého sna. Avšak, mnoho ľudí si kladie otázku, ako dlho vlastne trvá celý proces vybavenia hypotéky?

 • Prvým krokom pri vybavovaní hypotéky je zhromaždenie potrebných dokumentov. Medzi ne patrí najmä doklad o príjme, potvrdenie o zamestnaní, občiansky preukaz a doklad o nehnuteľnosti. Tento proces môže trvať približne 1 až 2 týždne, v závislosti od rýchlosti príslušných inštitúcií, ktoré majú tieto dokumenty vystavovať.
 • Ďalším krokom je porovnanie ponúk od rôznych finančných inštitúcií. Každá z nich má svoje podmienky a ponuky, preto je dôležité vybrať tú najvýhodnejšiu. Porovnanie môže trvať približne 2 až 3 týždne, v závislosti od množstva inštitúcií, ktoré chce žiadateľ zahrnúť do výberu.
 • Potom nasleduje proces schvaľovania žiadosti o hypotéku. Banka alebo iná finančná inštitúcia vykonáva analýzu finančnej situácie žiadateľa a vyhodnocuje možnosť poskytnutia hypotéky. Tento proces môže trvať približne 2 až 3 týždne, avšak v niektorých prípadoch môže byť aj rýchlejší.
 • Po schválení, nasleduje proces uzatvárania zmluvy o hypotéke. Tu sa podpisujú všetky potrebné dokumenty a záväzné časti zmluvy. Tento proces môže trvať približne 1 týždeň, avšak potrvá to zvyčajne dlhšie ak sú potrebné ďalšie dokumenty alebo ak nastane nejaký problém.

Celý proces vybavenia hypotéky zvyčajne trvá približne 6 až 8 týždňov. Avšak tento časový rámec sa môže líšiť v závislosti od individuálnych okolností a komplikácií, ktoré môžu vzniknúť počas tohto procesu.

Je dôležité byť pripravený na nečakané situácie a mať všetky dokumenty v poriadku. V neposlednom rade, dôležitou súčasťou celého procesu je aj overenie nehnuteľnosti a jej odhad trhovej hodnoty.

Toto je potrebné pre finančnú inštitúciu, ktorá poskytuje hypotéku, aby mohla stanoviť výšku poskytnutého úveru. Tento proces môže trvať približne 1 až 2 týždne, v závislosti od dostupnosti odhadcov a ich pracovného vyťaženia.

Ako dlho trvá vybavenie hypotéky závisí aj od toho, ako rýchlo dokáže žiadateľ poskytnúť všetky potrebné dokumenty a splniť podmienky poskytovateľa hypotéky. Preto je dôležité byť dôkladný a pripravený na tento veľký krok v živote.

Hypotekárna kalkulačka

Hypotekárna kalkulačka je nástroj, ktorý pomáha pri plánovaní a výpočte hypotéky. Táto jednoduchá, avšak veľmi užitočná aplikácia umožňuje jednoduchý a rýchly výpočet mesačnej splátky, dĺžky splácania, výšky úroku a celkovej sumy, ktorú bude klient splácať za celé obdobie hypotéky.

Pre mnohých je kúpa nehnuteľnosti jednou z najväčších finančných transakcií v živote. S hypotékou sa stretávame už pri svojom prvom bývaní a neskôr aj pri ďalších investíciách do nehnuteľností. Preto je dôležité mať prehľad o tom, čo nás čaká a aké sú možnosti splácania hypotéky.

 • Hypotekárna kalkulačka ponúka rýchly a jednoduchý spôsob, ako si overiť svoje finančné možnosti pred tým, ako sa záujemca rozhodne pre kúpu nehnuteľnosti. Vďaka nej je možné jednoducho vypočítať, koľko bude stáť dom alebo byt za predpokladu, že si človek vezme hypotéku.
 • Tento nástroj je výbornou pomôckou nielen pre budúcich majiteľov nehnuteľností, avšak aj pre tých, ktorí už majú hypotéku a chcú zistiť, aký vplyv má zvýšenie úrokových sadzieb alebo zmien v splátkovom kalendári.
 • Používanie hypotekárnej kalkulačky je veľmi jednoduché. Stačí zadať potrebné informácie, ako je napríklad výška hypotéky, dĺžka splácania, úroková sadzba a nástroj vypočíta mesačnú splátku a celkovú sumu, ktorá sa bude musieť splácať.

Okrem toho je možné si vypýtať aj detailný plán splácania vrátane úrokov a priebežne zistiť, ako sa bude meniť výška splátky v závislosti od zvolenej úrokové sadzby.

Je hypokalkulačka spoľahlivá?

Odpoveď na otázku či je hypokalkulačka spoľahlivá nie je jednoznačná, pretože môže závisieť od viacerých faktorov.

 • Prvým a najdôležitejším faktorom je spoľahlivosť a presnosť údajov, ktoré sa do kalkulačky vkladajú. Ak sa zadajú nesprávne údaje, výsledky kalkulačky nebudú presné.
 • Ďalším dôležitým faktorom je kvalita a presnosť hypokalkulačky samotnej. Existuje množstvo rôznych kalkulačiek, ktoré môžu mať rôzne výpočtové algoritmy a používajú rôzne úrokové sadzby a poplatky. Preto je dôležité vybrať si spoľahlivú a overenú kalkulačku od renomovaného poskytovateľa.
 • Je tiež dôležité mať na pamäti, že výsledok z hypokalkulačky je iba informatívny a neznamená to, že banka bude schopná poskytnúť presne túto sumu. Každú žiadosť o hypotekárny úver musí banka posúdiť individuálne a berie do úvahy rozličné faktory, ako napríklad príjmy, vek, prípadné dlhy a stálosť zamestnania.

Okrem toho, výsledok z hypokalkulačky môže byť ovplyvnený aj aktuálnym hospodárskym a finančným trhom, ktoré môžu ovplyvniť úrokové sadzby a podmienky hypotekárnych úverov.

Môže byť preto užitočné skontaktovať sa s niekoľkými bankami a zistiť ich podmienky pre poskytnutie úveru.

Akú úlohu má čistý príjem pri výpočte hypotéky?

Čistý príjem je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré banky zohľadňujú pri posudzovaní žiadosti o hypotéku.

Banka potrebuje mať istotu, že klient bude schopný hypotéku splácať. Výška čistého príjmu preto ovplyvňuje:

 • Maximálnu výšku hypotéky: Banka zvyčajne poskytuje hypotéku v maximálnej výške 8-násobku ročného čistého príjmu klienta.
 • Výšku mesačnej splátky: Mesačná splátka hypotéky by nemala presiahnuť 40 až 50 % čistého mesačného príjmu klienta.

Okrem výšky čistého príjmu banka zohľadňuje aj to či má žiadateľ stabilné príjmy z trvalého pracovného pomeru, dĺžku jeho súčasného zamestnania, výšku existujúcich úverov, bonitu klienta, prípadne či už vlastní nejakú nehnuteľnosť.

Preto je dôležité, aby klient mal pred podaním žiadosti o hypotéku v poriadku svoje financie a dokázal preukázať dostatočný čistý príjem a stabilnú pracovnú históriu.