Jaké je využití laseru v průmyslu

Když se řekne laser, většina lidí dokáže vyjmenovat nějaké oblasti, kde se používá. Dokázali byste však přesně říci, co to laser je a jaké využití má právě v průmyslu? Pojďme si to přiblížit. 

Co je laser

Slovíčko „laser“ vzniklo jako akronym z anglických slov „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, což v překladu znamená „zesilování světla stimulovanou emisí záření“.Vyzařuje světlo v podobě úzkého svazku. Toto světlo je koherentní a monochromatické. To jsou jeho hlavní vlastnosti.

Laser tvoří rezonátor, zdroj energie a aktivní prostředí. Využívá se v různých oblastech (věda, průmysl, stavebnictví, medicína – laserová operácia očí, atď.) a setkáváme se s ním v každodenním životě – snímání kódů v obchodě, laserové tiskárny a mnohé další.

Není jen jedno zařízení. Existují rozmanité typy. Dělí se hlavně podle aktivního prostředí, a to na polovodičové, pevnolátkové, plynové, kapalinové, plazmové a s volnými elektrony.

Laser v průmyslu

Jak jsme si výše uvedli, využívá se v různých odvětví. Své bohaté využití má i v průmyslu. Lze s ním provádět různé činnosti. Snad tou nejznámější je řezání laserem. Jeho hlavními výhodami je vysoká produktivita, kvalita, vysoká opakovatelnost, přesnost, možnost řezání i složitých tvarů (využívané je 3D řezání).

Řezání laserem se také pojí s menšími nároky na odsávání a našli bychom i další výhody. Má však i své zápory. Především musíme počítat s vyššími pořizovacími náklady, takže se využívají hlavně ve větších průmyslových podnicích.

Řezání však není jedinou možností využití laseru. Další je třeba svařování, jehož pozitivem je minimální odpaření materiálu, či bezdotyková práce. Laserem se dá rovněž vrtat, glavírovat a našly bychom i další činnosti.

V průmyslu se využívají různé přístroje. Jmenujme si CO2 laser, pevnolátkový Nd-YAG laser, polovodičový, diskový, vláknový atd.

Tato technologie si obecně v průmyslu nachází čím dál větší uplatnění. Uvidíme, jak to s ní bude dál.